Odla med gräsklipp frågor och svar

Frågor och svar om odling i sand eller jord med gräsklipp

Text: Lotta Flodén

Vilken sand ska jag använda om jag vill odla i sand med gräsklipp?

Det ska vara natursand (kallas även naturgrus) med fraktioner mellan 0–8 mm. Kolla så att inte produkten du väljer består av övervägande större stenar eftersom den typen släpper igenom vatten för snabbt.
Det får inte vara stenmjöl eller någon annan krossprodukt eftersom den blir alldeles för kompakt.

Några vanliga benämningar på natursand/naturgrus:
Rörgravsgrus 0-8
Naturgrus 0-8
Betonggrus 0-8
Sättgrus 0-8


Hur djup ska sandbädden vara?

Sandbädden bör vara 30-40 cm djup.


Vad är gräsklipp?

Ett mer rättvisande namn är grönmassa eftersom klippet med fördel kan bestå av vilka färska, gröna växter som helst, gärna med inslag av grövre växter som t ex älggräs. Klippet läggs på inom 24 timmar efter klippningen och i ett 10 cm tjockt lager (inte tunnare).


Vilka är fördelarna med gräsklipp?

Gräsklipp har samma effekt som kogödsel och innehåller alla näringsämnen i rätt proportioner som växterna behöver.
Det är gratis, kväver ogräs och håller kvar fukten i jorden.
Gräsklipp är en fantastisk jordförbättrare eftersom mikrolivet och maskarna i jorden ständigt får tillgång på föda och därmed kan frigöra näringsämnen i takt med att växterna förbrukar dem.
Det är miljövänligt – det kräver inga transporter och eftersom näringsämnena är bundna i klippet och frigörs först när växterna behöver dem, så uppstår heller inget näringsläckage.


Hur gödslar man småplantor i sand?

Vid sådd i sandbädd, där det inte odlats tidigare, bör man från några dagar efter sådden vattna med nässelvatten, utspädd urin eller gödselvatten av gräsklipp minst varannan dag tills plantorna är gallrade, så att gräsklipp kan läggas på.


Varför är det viktigt att lägga på ett tjockt lager gräsklipp direkt?

Lägger man ett tunnare lager hinner gräset torka innan det börjar brytas ner, så det ger ifrån sig mindre näring totalt även om man lägger 5 cm tjockt i 2 omgångar.


När ska man börja täcka med gräsklipp?

Efter sådden, när plantorna är gallrade, täcks jordytan eller sandbädden med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp mellan raderna. Lägg det nära plantorna men utan att de täcks över.


Vad gör man om man inte får tillräckligt med gräsklipp vid första klippningen?

Om gräsklippet vid första klippningen inte räcker till att täcka hela odlingsbädden med ett 10 cm tjockt lager, så är det viktigt att lägga på 10 cm tjockt så långt det räcker. Sedan fortsätter man att täcka 10 cm tjockt efter varje klippning tills hela odlingsbädden är täckt.


Vad ska man ha för radavstånd när man odlar i sand med gräsklipp?

Vid odling i sand täckt med gräsklipp krävs det inte lika stora radavstånd som vid odling i jord.
För morötter och många andra rotfrukter räcker det med 15 cm radavstånd.
Potatis kan sättas med 30 cm mellanrum i raden och samma avstånd mellan raderna. Men för att sätta potatis så tätt krävs det att de odlas på en öppen och luftig plats annars ökar risken för bladmögel.
När potatisblasten är 10 cm hög läggs första omgången gräsklipp på – 10 cm tjockt och så nära blasten som möjligt. Efter en månad täcker man med ytterligare ett 10 cm tjockt lager gräsklipp. Har man större avstånd än 30 cm måste båda lagren gräsklipp täcka en yta av minst 30 cm runt om varje potatisstånd, detta för att inte ljuset skall tränga igenom så att nypotatisen blir grön.


Vilka växter kan man täcka med gräsklipp?

Alla växter som trivs i näringsrik jord som sommarblommor och perenner samt även rosor, buskar och fruktträd kan gödslas med gräsklipp.


Hur ofta och hur mycket ska man täcka olika typer av växter?

Grönsaker och rotfrukter bör täckas med 10 cm gräsklipp i två omgångar med en månads mellanrum.

Sommarblommor täcks med 10 cm gräsklipp en gång under sommaren.

Perenner täcks med 10 cm gräsklipp vartannat år.

Storblommiga rosor och Polyantharosor bör få gräsklipp 1–2 gånger om året.

Buskrosor behöver 10 cm gräsklipp 1 gång/år de första 3–4 åren, därefter vid behov.

Under buskar och träd täcker man med 10 cm gräsklipp de första tre åren efter plantering, därefter görs 2–3 års uppehåll.