Den biologiska trädgården del 3

Den biologiska trädgården del 3.Den Biologiska Trädgården Del 3

Prydnadsträdgården, Gräsmattan, Frukt och bär

Författare: Nils Åkerstedt
Utgivningsår: 1987
Ny redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

 

 

 

 

Vårt behov av trädgården

Livet i jorden

Växternas näring

Jordsorter, dränering och jordanalys

Villatomtens inramning

Plantering av häckväxter, buskar och träd

Skötsel av prydnadsträd och buskar

Skötsel av fruktträd och bärbuskar

Skötsel av perenna rabatter

Skötsel av sommarblommor

Gräsmattan – anläggning och skötsel

Uppdragning av perenna och tvååriga växter

Förökning av buskar och träd med sticklingar

Rosrabattens anläggning och skötsel

Skadedjur och sjukdomar

Komposten och kompostering