Den biologiska trädgården, del 2 Odling av grönsaker i bänk

Odling av grönsaker i bänk

Kapitel ur Den biologiska trädgården, Del 2, 1986
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

BLOMKÅL, Brassica oleracea Borytis-Gruppen

Blomkål i drivbänk.Skördeklar blomkål 1–2 månader tidigare än på friland är ingen omöjlighet om man odlar den i bänk, och det är inte svårt eller arbetskrävande.

SÅDD
Blomkålen sås 3–4 veckor före det den kan planteras ut i bänken, och det kan göras så fort jorden är upptinad.

Plantavstånd och vattning
Avståndet mellan plantorna bör vara 30 x 30 cm och vattningen ska ske mycket sparsamt. Så här tidigt på våren är det lätt att vattna för mycket i förhållande till vad plantorna behöver. Genom att marktäcka mellan plantorna, om möjligt med färskt gräsklipp, annars med lite gammalt gräs, bevaras den markfukt som finns så att vattning blir närmast överflödig.

Gödsling
Plantorna bör gödselvattnas 2–3 gånger, så att de växer kraftigt.

Luftning
När det är sol ska bänken luftas rikligt, men är det köldgrader i luften bör öppningen inte vara större än 3-4 cm vid luftkilen. Så fort dagstemperaturen börjar överstiga 10°C, bör bänkfönstret lyftas av på dagen. När risken för nattfrost är över behöver inte kålen vara täckt längre, men förhöjningsramen kan få vara kvar, eftersom den ger plantorna vindskydd.

Förhöjningsram hindrar frostskador
Rätt snart behöver bänken en förhöjningsram, så att bladen på plantorna inte kommer i kontakt med glaset, för då blir det lätt frostskador på bladen.

Sorter
Alla tidiga blomkålssorter går bra att odla i bänk.


BROCCOLI,
Brassica oleracea Italica-Gruppen

Broccoli i drivbänk.Första skörden av broccoli kan göras minst en månad tidigare om den odlas i bänk.

Förkultivering och plantavstånd
Förkultivering och skötsel är lika som för blomkål, men planteringsavstånden bör vara 40 x 40 cm.

Sorter
När det gäller sortvalet är tidigheten det viktigaste.


GURKA, Cucumis sativus

För sådd och förkultivering gäller samma som för gurkodling i växthus. Utplantering i bänk bör inte ske förrän dagstemperaturen håller sig omkring 12–15°.

SLANGGURKA, Cucumis sativus Slanggurka-Gruppen

Slanggurka.Utrymmesbesparande plantering av slanggurka
För att utnyttja utrymmet i bänken optimalt vid odling av slanggurkor, så planteras de så att varje planta får växa från fönstrets ena ände till den andra, och varannan planta sätts i övre respektive nedre änden av bänken.

Skydda rothalsen
Även i bänk bör plantorna sättas på en liten upphöjning så att rothalsen kommer högt. Närmast rothalsen läggs några nävar grov sand.

Toppning
Gurkplantan toppas när den kommit till motsatta änden av bänkfönstret, och de utväxande skotten toppas över ett blad.

Luftning
Luftning av bänken ska göras försiktigt och endast med 3–4 cm öppning. Första veckorna efter utplanteringen bör bänk fönstren täckas nattetid. Först på eftermiddagen ska luftning ske på högsta höjd av luft kilen.

Övrig skötsel
Vid soligt väder duschas plantorna dagligen, men inte när det är kallt eller regnigt.

För att förenkla skötseln kan man vid varma perioder lägga av bänkfönstren under förutsättning att gurkplantorna luftats rikligt någon veckas tid dessförinnan. När det börjar bli svalare nätter bör fönstren läggas på igen, men då måste luftningen vara riklig.

Marktäckning i gurkbänken är mycket bra och den kan göras över hela ytan redan innan plantorna sätts ut.

Vattningen ska vara jämn och gödselvatten ges vid behov om plantorna växer dåligt.

På eftersommaren bör en del av de stora bladen skäras bort för att ge mera ljus till plantorna. Även en del skott som kommer kan tas bort om det är trångt om plats.


DRUVGURKA (frilandsgurka),
Cucumis sativus Druvgurka-Gruppen

Frilandsgurka.Druvgurka, s k frilandsgurka och västeråsgurka, är mindre än slanggurka och är betydligt lättare att odla. Druvgurkan är mindre krävande beträffande värme, och för de som bor i norra delarna av landet är det lämpligare att odla druvgurka i bänk än den mer svårodlade slanggurkan.

Goda färska
Dessa små gurkor är, när de skördas direkt för konsumtion, nästan lika välsmakande på smörgåsar och i sallader som slanggurka.

Missvisande namn
Trots att druvgurka ofta kallas frilandsgurka, går den tyvärr inte att odla på friland i mer än en fjärdedel av vårt land, men i bänk kan den odlas över hela landet.

Såtid
Eftersom dessa gurkor är tåligare mot låg temperatur kan de planteras ut i bänk några veckor tidigare än vad som angetts för slanggurka, och följaktligen kan de sås ett par veckor tidigare också.

Plantering
I bänk planteras 4-6 plantor per kvadratmeter. Även för dessa gurkor är det bra med marktäckning. Druvgurkor breder ut sig åt alla håll. Plantera dem därför jämnt fördelade över hela ytan i bänken.

Duschning och luftning
Plantorna duschas första veckorna när det är sol, och de luftas rätt rikligt. Längre fram på sommaren kan bänkfönstren lyftas av för att underlätta skötseln.

Vattning och gödsling
Vattning och gödselvattning görs på samma sätt som för slanggurka.

Skörd
Frukterna på frilandsgurka bör plockas innan de växt ut och blivit släta.


KÅLRABBI, Brassica oleracea Gongylodes-Gruppen

Kålrabbi i drivbänk.Bänkodling av kålrabbi ger minst en månads tidigare skörd än vid odling på friland.

Såtid
Sådden kan ske 4–5 veckor före utplanteringen, som kan göras så fort jorden i bänken tinat upp och det går att hålla frostfritt där.

Planteringsavstånd
Planteringsavståndet kan vara förhållandevis litet, cirka 20 x 20 cm.

Marktäckning
Marktäckning bör göras så fort gräsklipp finns att tillgå, och den kan göras före utplanteringen av plantorna.

Luftning och skydd mot nattfrost
Bänken luftas rikligt så fort det är sol och värmegrader i luften, men nattetid täcks bänkfönstret första tiden för att hålla jämn temperatur. Så fort temperaturen ute överstiger 15°C lyfts fönstren av på dagen. När risken för nattfrost är över behöver inte plantorna vara täckta längre.

Förhöjningsram
Även för kålrabbi behövs det en förhöjningsram ganska snart efter planteringen för att skydda bladen mot frostskador. Förhöjningsramen får sedan ligga kvar när fönstren tagits bort för att ge vindskydd plantorna.

Sorter
Alla sorter av kålrabbi går bra att odla i bänk, bara fönstren släpper igenom ljus tillräckligt.


Mangold i drivbänk.

MANGOLD, Beta vulgaris Mangold-Gruppen

Mangold är den perfekta bladväxten vars blad används som spenat men som ger skörd hela sommaren, även om de planteras i bänk tidigt på våren.

Såtid
Sådden bör göras 5–6 veckor före utplantering om man har tillräckligt utrymme för plantorna under förkultiveringstiden. Annars är 3–4 veckor tillräckligt för att plantorna ska bli rätt kraftiga tills det går att hålla frostfritt i bänken, så att mangoldplantorna kan sättas ut.

Plantavstånd
Avståndet mellan plantorna bör vara 30–40 x 30 cm.

Temperatur och marktäckning
Jorden mellan plantorna marktäcks så fort som möjligt och luftning av bänken ska göras mycket sparsamt så länge yttertemperaturen är under noll grader. En temperatur på ca 18°C i bänken bör eftersträvas på dagtid, och bänkfönstret bör täckas på nätterna så länge det är nattfrost.
Mangoldplantorna tar inte skada av låg temperatur men de växer mycket långsamt. När yttertemperaturen börjar hålla sig kring 15°C eller mera om dagarna, ökas luftöppningen betydligt. Efter några veckor kan bänkfönstret tas bort om plantorna fått en höjd på 20–30 cm.

Gödsling
Sköts plantorna med 2-3 gödselvattningar på försommaren och upprepade marktäckningar med färskt gräsklipp, ger de fina blad som kan skördas under hela sommaren.

Skörd
Vid skörd av blad bör de yttre stora bladen skördas och de mindre får vara kvar. På så sätt kan varje planta skördas med 6–10 dagars mellanrum.

Sorter
Sortvalet har inte någon betydelse för odling i bänk.


MELON, Cucumis melo

Cantaloupemelon.

Cantaloupemelon.

Såtid och tid för utplantering
Sådd och förkultivering är lika som för odling i växthus. Utplanteringen bör inte göras förrän temperaturen i bänken kan hållas över 10°C nattetid, och såtiden bör anpassas till detta.

Planteringsavstånd
Planteringsavståndet beräknas så att varje planta har en yta på cirka 60 x 60 cm.

Plantering
Varje planta sätts på en liten upphöjning, och närmast rothalsen läggs några nävar sand.

Skydda mot nattkyla
Nattetid bör bänken täckas tills nattemperaturen utanför bänken är minst 8-10°C.

Duschning
Melonplantorna duschas när det är sol och varmt. Luftningen ska vara sparsam, bara 3–4 cm öppning från början. Inte förrän på högsommaren luftas bänken på högsta kilhöjden. När de första honblommorna slår ut upphör man med duschningen av plantorna och bänken luftas rikligt.

Toppning
När plantorna fått 4–5 väl utväxta blad toppas de och de 3–4 grenar som då växer ut får växa så långt utrymmet tillåter. Därefter toppas de.

Pollinering
Pollineringen av blommorna görs mitt på dagen när det är sol (se odling av melon i växthus).

Skydd mot angrepp
När frukterna börjar växa placeras en glasskiva eller liknande under varje frukt så att inte sniglar, tusenfotingar med flera gnager på melonerna, när de börjar mogna.

Ta bort skuggande blad och fruktlösa rankor
Stora blad som skuggar frukterna skärs bort, och rankor som inte ger några frukter toppas rätt kraftigt för att ge bättre utrymme i bänken.

Marktäckning
Jordytan i bänken bör täckas med färskt gräsklipp före planteringen, och eftersom det är svårt att täcka i flera omgångar bör man lägga på minst 10 cm gräsklipp första gången.

Vattning
Vattningen ska vara riklig när det är varmt, men vid sval väderlek vattnar man sparsamt.

Gödsling
Gödselvattning kan göras 3–4 gånger efter planteringen tills plantorna kommit igång riktigt.

Sorter
Sortvalet spelar ingen större roll för resultatet.


MOROT, Dacota carota ssp. sativus

Morötter.Morötter sås så fort jorden i bänken har tinat upp så att den reder sig.

Radavstånd och plantavstånd
Radavståndet bör vara 15–20 cm och morötterna gallras till 4–5 cm avstånd så fort de blivit tillräckligt stora.

Gallring
Vill man få morötterna skördeklara tidigt är det viktigt att de gallras tidigt och att man inte, som ofta görs, låter bli att gallra med beräkningen att gallra efterhand som morötterna skördas.

Luftning och skydd mot nattkyla
Bänkfönstren täcks på nätterna genast från sådden, och under soliga varma dagar luftas bänken sparsamt till att börja med, men när blasten blivit cirka 10 cm ökas luftningen. Nattetid täcks fönstren fortfarande för att få så jämn värme som möjligt. Det ger mycket tidigare skörd. När nattemperaturen är över 5–6° behöver inte fönstren täckas längre, och när dagstemperaturen är 15° och högre, börjar man lufta även nattetid.

För hög värme ger klena rötter
Efter en veckas nattluftning läggs fönstren av bänken. Behålls bänkfönstren på, trots att det blivit sommarvärme, är det stor risk att blasten växer kraftigt, men rötterna växer mycket svagt.

Gödsling
Ett par gödselvattningar efter gallringen och några centimeter marktäckning ger tidigare skörd.

Sorter
Välj tidiga sorter.


Rädisor.

RÄDISA, Raphanus sativus Rädisa-Gruppen

Radavstånd och plantavstånd
Så fort jorden i bänken reder sig sås rädisorna med 10–15 cm radavstånd. Man kan även så varannan rad rädisor och varannan rad morötter. Så glest med ca 1 cm mellan varje frö, då behövs ingen gallring.

Skötsel
Bänken med rädisorna sköts på samma sätt som morotsbänken med luftning och täckning.

Jord
Rädisorna behöver kraftig och lucker jord, och de ska vattnas rikligt under hela växtperioden. Ligger bänken mycket soligt till bör fönstret skuggas svagt.

Sorter
Sortvalet spelar inte någon roll för normal odling i bänk, men vill man odla rädisor tidigt i varmbänk bör man välja sorter som är avsedda för drivning i bänk.


SALLAT, Lactuca sativa

Sallat i drivbänk.Sallat är lätt att odla i bänk och kräver liten arbetsinsats. Visserligen finns det numera sallat att köpa hela året, men den man själv odlar på våren kan ingen köpsallat konkurrera med, varken i smak eller som njutning för ögat.

Såtid
Sådden bör inte ske tidigare än 2–3 veckor innan plantorna ska skolas ut i bänken, såvida man inte har ett växthus att förkultivera dem i. Då kan den ske 6–7 veckor före utplanteringen i bänk, men plantorna måste då förkultiveras i krukor.

Sådd
Sådden kan göras i en kruka och man sår glest. Temperaturen bör vara 15–18°C, och så fort hjärtbladen är utväxta ställs krukan mycket ljust och i 12–15°C. När sedan nattemperaturen i bänken kan hållas över +5°C skolas plantorna ut på 20 x 20 cm avstånd. Bänken skuggas lätt den första veckan och en luftöppning på 2–3 cm räcker vid sol.

Sallatsbänken ska under hela växtperioden ha så soligt och ljust som möjligt. Någon skuggning får inte förekomma annat än första veckan efter utplanteringen.

Gödsling
Plantorna gödselvattnas varje vecka i 4–5 veckors tid, och marktäckning bör göras tidigast möjligt för att hålla jämn fukt i jorden.

Luftning och marktäckning
När plantorna blivit så stora att de växt ihop, luftas bänken lite mera, men aldrig med större öppning än 10–12 cm. För att sallatshuvudena ska bli spröda och goda bör luftfuktigheten i bänken vara hög, och plantorna får absolut inte torka. Genom marktäckning och försiktig luftning hålls luftfuktigheten hög. När huvudena börjar vara skördeklara bör luftningen ökas till minst 15 cm öppning, i synnerhet under mulna och regniga dagar.

Undvik väta på bladen
När sallatsbänken vattnas bör man, trots att sallatsplantorna vill ha hög luftfuktighet, undvika att vattna på bladen, i synnerhet när plantorna börjar bilda huvuden. Vid för mycket fukt på bladverket kan plantorna angripas av mögelsvampar

Skörd
Eftersom planteringsavståndet är så litet, för att man ska få plats med många plantor i bänken, bör man när man börjar skörda sallatshuvudena, ta vartannat huvud i första hand, och man kan börja skörda innan plantorna har bildat riktiga huvuden.

Sorter
Tidiga sorter. Isbergssallat kan odlas i bänk, men vill man ha tidig sallat är den inte lämplig.