TRÄDGÅRD Myter i trädgården

Myter i trädgården

Text: Lotta Flodén Foto: Lotta Flodén och Pixabay

Här hittar du de vanligaste trädgårdsmyterna. Om du känner till några fler får du gärna höra av dig!

Växtbelysning med vanliga lysrör.Man måste ha speciella växtlampor för drivning och övervintring av växter: Falskt
Växter växer bäst i vitt ljus, så vanliga ledlysrör, ledlampor, lysrör eller lysrörslampor funkar utmärkt. Räkna med att du behöver totalt minst 100W/kvm odlingsyta för drivning av plantor och ca hälften för övervintring.
Källa: https://gronarader.se/odla-inomhus/snabbguide-for-dig-som-ska-skaffa-vaxtbelysning/

Växtljus måste vara kallvitt: Falskt
Det spelar ingen roll om ljuskällan är kall- eller varmvit.
Källa: https://gronarader.se/tradgard/vaxtljus/

Äggskal bryts inte ner i komposten.

Äggskal ger näring och höjer pH-värdet i jorden: Sant och Falskt
Äggskal består till största delen av kalciumkarbonat och det är bara hinnan inuti som innehåller näring. För att kalciumet i kalciumkarbonat ska bli tillgängligt i jorden måste jorden ha ett pH på 4 eller lägre och det är mycket sällan jordar är så sura. Det kan man se om man blandat äggskal i komposten – skaldelar stannar kvar i jorden i många år. Pulvriserade äggskal kan tillföra kalcium till jorden men man ska aldrig kalka utan att man är säker på att jorden har ett pH lägre än 5,5.
Källa: https://laidbackgardener.blog/2019/06/13/garden-myth-eggshells-are-a-good-source-of-calcium/

Äggskal motverkar pistillröta: Falskt
Det är mycket sällan pistillröta orsakas av kalciumbrist i jorden. Pistillröta uppstår när kalciumtransporten i plantan blivit störd så att kalciumet inte når ut till de yttersta cellerna i frukterna vilket leder till att cellerna dör. Störningar i kalciumtransporten kan t ex orsakas av ojämn vattning, överdriven kvävegödsling och störning av rotsystemet genom grävning nära rötterna. Äggskal ger dessutom inget kalciumtillskott i jord med normalt pH (se ovan).

Hönsgödsel.Olika växter kräver olika sorts gödsel: Falskt
Forskning har visat att alla växter behöver ungefär samma proportioner av näringsämnen. Därför kan man använda ett gödselmedel med rätt proportioner av näringsämnen till allt från kaktusar till tomater.
Källa: https://gronarader.se/tradgard/godsla-ratt/

Man måste kvävegödsla på hösten: Falskt
När växterna slutar växa på sensommaren behöver de ingen näring förrän våren därpå. Gödslar man på hösten är risken stor att näringsämnena sköljs bort av regn och bidrar till övergödning i sjöar och vattendrag. I trakter med tjäle under hela vintern går det bra att gödsla sent på hösten men det är inte nödvändigt.

Grönsaker växer bäst i jord med pH 5,5 –6,5.Grönsaker växer bäst i jord med ett pH-värde runt 7: Falskt
Forskning visar att grönsaker och många andra växter mår bäst i ett pH mellan 5,5 och 6,5. I det spannet är de flesta näringsämnena tillgängliga för växtens rötter.
Källa: https://gronarader.se/tradgard/gronsaker-bast-i-jord-med-lagt-ph/

Det är viktigt att kalka jorden: Falskt
Det är sällan jorden har för lågt pH. De allra flesta växter tar upp näringsämnen bäst i en jord med pH 5,5–6,5. Kalkar man utan att ha kollat pH först, så kan jorden få för högt pH, vilket leder till att många näringsämnen blir otillgängliga för växterna.
Källa: https://gronarader.se/tradgard/gronsaker-bast-i-jord-med-lagt-ph/

Urin är ett bra gödningsmedel.Urin ska inte användas som gödning till ätbara växter: Falskt
Urin är mycket bra som komplementgödning till alla växter och de tar inte smak av varken urin eller annan naturgödsel. Sammansättningen av näringsämnen i urin är optimal för växter.

Medicin.Man kan inte gödsla med urin från personer som äter medicin: Falskt
Urinen från medicinerande personer innehåller väldigt lite rester av medicinerna. Jord har dessutom bra förmåga att bryta ner läkemedelsrester, så det är fritt fram att använda denna outsinliga, utmärkta näringskälla som innehåller allt växter behöver i rätt proportioner.
Källa: http://www.jti.se/uploads/jti/R-278ar-s%20m%20fl.pdf

Konstgödsel är giftigt: Falskt
Konstgödsel är inte giftigt men ska självfallet inte användas i koncentrerad form eller förtäras. Konstgödsel består av näringsämnen och mineraler och fungerar bra som gödning i inomhusodlingar av blommor och ätbart och som tilläggsgödsling utomhus. För att undvika näringsläckage och gynna jordens mikroorganismer är naturgödsel och/eller täckodling att föredra utomhus.

Vattendroppar på löv.Vattna inte i solljus för då bränns bladen: Falskt
Om så vore skulle alla växter få brännskador när solen tittar fram efter en regnskur. Däremot kan växter som stått inomhus och sedan utsätts för direkt sol utomhus få allvarliga brännskador.

Vändning av lerjord.Lerjord måste vändas på hösten för att bli lucker: Falskt
Jordens olika organismer är anpassade för ett leva på olika djup i ett komplext samspel som bildar ett ekosystem. Grävning vänder bokstavligen uppochner på hela ekosystemet som måste byggas upp på nytt. Daggmaskar dödas och strukturen försämras. Täck istället jorden med ett 15–20 cm tjockt lager med halvförmultnad kompost och annat organiskt material på hösten, så sköter maskar och andra organismer om luckring och jordförbättring. Håll sedan jorden täckt året om.

Lerjord.Lerjord blir bättre om blandar i sand: Falskt
Tillför man endast sand till lerjord förvandlas jorden mer eller mindre till cement. Lerjord förbättras bäst med rejäla mängder organiskt material som t ex kogödsel, kompost mm. Vill man, så kan man kombinera med natursand 0-8 mm.

Sandjord går utmärkt att odla i.Sandjord är värdelös att odla i: Falskt
Sand är utmärkt att odla i! Håller man sanden täckt med gräsklipp/grönmassa får man en varm, väldränerad och näringsrik jord där alla växter trivs.
Källa: https://gronarader.se/odla-med-grasklipp/

Lecakulor.Man måste ha lecakulor eller annan dränering i krukor: Falskt
Lecakulor och liknande tar bara plats i krukan och i värsta fall leder det till att vattnet stannar kvar längre i jorden. Det viktigaste är att det finns dräneringshål i krukan och att vatten inte stannar kvar på fatet. Vill man öka jordens dräneringsförmåga är det bättre att blanda grus eller lecakulor direkt i jorden.

Tomater mognar bra i mörker.Tomater måste få sol för att mogna: Falskt
Frukterna mognar lika bra i skuggan av bladen. Vill man ta in omogna tomater för att få dem mogna så spelar det ingen roll om de ligger mörkt eller ljust.

Tomatskiva med frön.Tomatfrön gror bättre om man planterar en hel tomatskiva: Falskt
Fruktköttet fyller ingen som helst funktion för grobarheten, dessutom möglar det lätt i jorden. Det är bättre att pilla ur så många frön man behöver och så dem glest.

Man måste ta bort slemmet på tomatfrön om man ska spara dem: Falskt
Det är bara en utseendefråga, resterna av slemmet har ingen negativ påverkan på själva fröet eller grobarheten.

Blommande potatis.Potatisplantorna måste ha blommat för att knölarna ska bli färdiga att skörda: Falskt
Tiden för när knölarna är skördeklara påverkas inte av blomningen. Blomningen är bara ett riktmärke eftersom blomningen ofta infaller ca 8 veckor efter sättning och då brukar det vara dags att känna efter om det finns färdiga potatisar av tidiga och medeltidiga sorter. Sena sorter tar längre tid på sig att bli skördeklara. Ofta torkar blomämnena bort så att det verkar som om plantan aldrig blommar men det har ingen betydelse för knölbildningen.

Potatisodling på höjden.Odling av potatis på höjden ger större skörd: Falskt
Ofta ser man tips där man odlar potatis på höjden i så kallade potatistorn för att man hört att det då ska bildas knölar längs hela stammen. Det fungerar inte. Sena sorter producerar visserligen fler och större knölar på en lite större del av stammens bas eftersom blasten växer tills det blir frost men det bildas inte fler knölar på stammen för att man successivt täcker blasten med jord, snarare tvärtom eftersom plantan får sin energi från blasten. Tidiga och medeltidiga sorter producerar blast under en begränsad tid och bildar endast knölar på ett begränsat ställe nära stammens bas, så det funkar inte med dem heller.
Källor: Potato Towers Don’t Work
Do potato towers work? (Read before you try!)
Everything you need to know about indeterminate potatoes

Grön sättpotatis.Gröna sättpotatisar går inte att använda som utsäde: Falskt
Det har ingen som helst betydelse att sättpotatisen blivit grön. Det påverkar inte skördens storlek eller kvaliteten på de nya knölarna.

Sådd av bönor.Man måste blötlägga bönor och ärtor innan sådd: Falskt
Ärtor och bönor riskerar att ruttna vid blötläggning. De gror lika snabbt vid vanlig sådd.

Rabarber går inte att äta efter midsommar: Falskt
Rabarberstjälkarna blir trådigare ju äldre de blir, men de är fullt ätliga så länge stjälken är fast och spänstig.

Myror på pionknoppar gör ingen skada.Myror förstör pionknoppar: Falskt
Myrorna gör ingen som helst skada på pionknoppar. De äter bara av de söta utsöndringarna som bildas på knopparna.

Pioner går inte att flytta för då blommar de inte: Falskt
Det går bra att flytta pioner men de får inte sättas djupare än att knölarna hamnar max 5 cm under jordytan. Sätts de djupare upphör blomningen.

Mycket rönnbär ger kall vinter: Falskt
Mängden bär avgörs bl a av vädret och tillgång på pollinatörer när trädet blommar.

Fläderblomma.Äkta och falsk fläder: Falskt
Det finns varken äkta eller falsk fläder. I Sverige har vi två arter som blir förvedade buskar – druvfläder, Sambucus racemosa och fläder, Sambucus nigra (som man kan göra saft av). Sommarfläder, Sambucus ebulus, är en meterhög örtartad växt som vissnar ner på hösten och är alltså ingen buske.

Om man har börjat mata fåglar på vintern så måste man fortsätta tills det blir vår: Falskt
Fåglar är experter på att söka föda, så tar det slut på ett ställe letar de snabbt upp ett nytt.

Koltrastungar i sitt bo.Om man tar i fågel- och djurungar med händerna, så skrämmer människolukten iväg föräldrarna som sedan lämnar ungarna: Falskt
Låt ungarna vara ifred och måste du ta i dem, så har det ingen betydelse för om föräldrarna kommer tillbaka eller inte.

Spindlar inomhus är ett tecken på att huset är friskt: Falskt
Spindlar bryr sig inte om mögel- och fuktskador.

Mördarsnigel.Sniglar kan inte krypa på vasst underlag: Falskt
När de ska ta sig över vasst underlag producerar de ett tjockt segt slem som gör att de enkelt kan ta sig över.

Sniglar gillar inte kaffesump och krossade äggskal: Falskt
De kryper obehindrat över både kaffesump och äggskal.

När man dödar mördarsniglar kan äggen inuti snigeln överleva: Falskt
Äggen är mycket känsliga för torka och måste dessutom vara mogna att läggas. Döda sniglar äts dessutom ganska snart upp av sniglar och andra djur.

Pantersnigel.Pantersniglar äter inte levande växter: Falskt
Liksom alla andra sniglar äter även pantersniglar levande växter, men gör sällan samma skada som mördarsniglar.

Pantersniglar jagar och äter upp mördarsniglar: Sant och falskt
Pantersniglar har revir och jagar därför bort andra sniglar som gör intrång. Men den jagar inte för att döda. Pantersniglar lever främst på döda växtdelar men ibland även levande växter. Den verkar också gilla att äta slem från andra sniglar vilket kan se ut som om de tuggar på levande sniglar. Pantersniglar äter också snigelägg.
Källa: Svenska blötdjur http://mollusca.hjortronspel.se/Species/Details/106721

Daggmask.Daggmaskar kan överleva och bli två maskar om de blir delade: Falskt
Daggmasken dör om den delas.

Grävlingar biter tills de hör att benen knastrar: Falskt
Grävlingar bits oerhört sällan eftersom de är rädda för människor. Grävlingar kan bitas rejält men de, liksom andra djur, lyssnar inte efter krasande ben.