Odla med gräsklipp Nisses såtips

Så dina plantor själv
– Nisse berättar hur du lyckas

Text: Nils Åkerstedt Foto: Lotta Flodén

För de flesta arter är det lagom med en temperatur på 18–20 grader för sådden. Gurka gror dock bäst vid 25–30 grader, sallat vid en temperatur på 15–18 grader, se såtabell. Att ordna en lagom varm plats för sådden är kanske inte så svårt, däremot kan det vara svårare att ge fröplantorna en tillräckligt ljus plats där det inte är varmare än ca 18 grader under några veckors tid, vilket är nödvändigt om man inte ska få långa, gängliga och ohanterliga plantor. För vissa växtarter kan temperaturen få vara så låg som 10 grader.
För den som har balkong eller annan lämplig uteplats att ställa växterna på sista veckorna före utplanteringen är det inga problem. Och har man växthus, även helt utan uppvärmning, är det mycket lätt att klara av förkultiveringen av utplanteringsväxter.

Så hellre för sent än för tidigt
Den som inte har en plats med tillräckligt mycket ljus och rätt temperatur vid sådd redan i mars–april kan vänta till slutet av april och början av maj även för växter som ska sås i början av mars. Det är nämligen långt ifrån nödvändigt att småplantorna är så stora som de vi köper i handelsträdgårdarna på våren. Visserligen börjar de blomma något senare, men blir lika fina efter några veckor. För t ex purjo blir det inte någon större skillnad på slutresultatet. Man kan ocksa skaffa extrabelysning, vanliga lysrör eller lysrörslampor funkar utmärkt. Räkna med ca 100W/kvm odlingsyta.
Så det allmänna rådet till alla som ska dra upp utplanteringsväxter är att det är bättre att så lite senare än för tidigt och att välja arter och sorter som är lätta att klara av så länge man inte har tillräcklig erfarenhet. För varje år som går kan man tidigarelägga sådden med någon dag om man noga studerar plantornas utveckling och tar lärdom av de fel och misstag som man oundvikligen begår ibland.

Såjord och såkärl
Den första och mycket viktiga delen av plantuppdragningen är val av såjord och krukor, fat eller andra lämpliga såkärl. Man kan så i nästan vad som helst så länge det finns dräneringshål i botten. Det är bra att välja ett fat eller brätte som är lämpligt stort för att man ska kunna ställa fyrkantiga krukor på det. Det är alltid bäst att så varje frösort i var sin kruka. Det underlättar skötseln avsevärt eftersom frö av en sort kan gro efter 2–3 dagar medan andra frön kan behöva 2–3 veckor på sig. Behandlingen genast efter uppkomsten är också olika för olika sorter.

Viktigt att rengöra krukor och såfat
Har man gamla krukor eller såfat är det viktigt att de är väl rengjorda i hett vatten som blandats med såpa för att undvika angrepp av förökningssvampar. De ställer ofta till problem, i synnerhet vid sådd av småfröiga växtarter som petunia, lejongap och lobelia.
Förökningssvampar är en gemensam benämning på de parasitsvampar från flera olika svampsläkten som angriper fröplantor och orotade sticklingar.

Näringsfattig jord bäst till sådd
Det är viktigt att man använder jord som är avsedd för sådd. Det säljs speciell såjord som är utmärkt att använda, om man inte själv har tillverkat Ekoblandning. Den kan dock inte användas som såjord direkt eftersom den är alldeles för näringsrik, men det går lätt att sålla blandningen så att man skiljer på sanden och gräsklippet. Den sållade sanden är utmärkt att använda vid frösådder eftersom det finns små mängder näring kvar på sandkornen.
De krukor som sådden sker i ska vara fyllda ända upp till kanten.
När man sår gäller det att fördela fröna så jämt som möjligt över hela ytan och att inte så för tätt. Det är endast lobelia som det är en fördel att så tätt. Det underlättar skolningen eftersom man ska sätta flera plantor tillsammans.

Sand stoppar svampangrepp
Oavsett om man använder köpt såjord eller egen, lyckas man bäst om det översta lagret i krukan består av ren sand, 5–10 mm tjockt. Fröna som ska myllas över täcks även de med ren sand. Det finns alltid risk för att de så kallade förökningssvamparna angriper de små fröplantorna, i synnerhet om det är för fuktig luft, för låg temperatur, ljusbrist eller för tät sådd. Vid sådd i ren sand minskar risken med nära hundra procent.
Det är säkrast att sätta etiketter i krukorna om man sår frön av många olika sorter och färger. En förväxling kan medföra stora nackdelar för slutresultatet. Vissa växtarters fröer gror bättre i mörker och andra i ljus, men eftersom det inte är lätt att veta vilka önskemål de olika fröerna har brukar jag täcka över frösådden med ett tidningspapper med enbart text på. Finns det bilder kan de skugga för mycket. Den metoden har jag tillämpat i mer än 50 år med gott resultat.

Vattning
Vattningen av frösådden bör ske genom underbevattning. En bunke fylls med ljummet vatten till två tredjedelar av krukans höjd. Cirka 30 minuter bör krukan få stå i vattnet. Upprepa med 4–5 dygns mellanrum.
Sker vattningen uppifrån med duschspruta eller kanna är det stor risk att små frön flyter ihop till klumpar eller att de glider ner mellan krukkanten och jorden.
Ett par dygn efter sådden bör man lyfta på pappret som täcker sådden för att se om någon sort börjat gro. Så fort hjärtbladen börjar visa sig ska pappret bort.
Sedan är det mycket viktigt att göra denna kontroll varje morgon. Får pappret ligga kvar över en dag sedan fröna börjat gro kan det vara för sent att rädda plantorna.