Den nya biologiska trädgården, del 1 Förord

Nils Åkerstedt.

Trädgårdsmästare Nils Åkerstedt med sin sticklingsförökade ros ’Freesia’. Självklart är den odlad i endast sand och gräsklipp. Långt innan forskningen bekräftade det, förstod Nils Åkerstedt att gräsklipp är det den enda gödsel växter behöver. Nu har hans odlingsmetoder äntligen fått stor uppmärksamhet i odlingskretsar. Täckodling är numer en självklarhet för alla som vill ha en mullrik, näringsrik, frisk och levande jord. Tack, Nils för att du så enträget visat – och fortfarande visar – vägen till effektiv natur- och miljövänlig odling!

Förord

Kapitel ur Den nya biologiska trädgården, del 1
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva 2018: Lotta Flodén, Gröna Rader

När jag 1984 skrev första delen av fyra i bokserien ”Den Biologiska Trädgården” var miljöintresset hos kommunala och statliga myndigheter mycket ljumt. Men sedan slutet av 80-talet har biologisk odling fått vind i seglen och efter Riokonferensen 1992 ökade intresset för miljövänliga odlingssätt mycket markant.

Mitt syfte med boken när jag skrev den, var att visa vilka möjligheter som finns att sköta en trädgård på ett miljövänligare sätt utan att det resulterar i sämre resultat, mera arbete eller större kostnader än vid konventionell skötsel av trädgården.

Praktisk handbok behövdes
Vid den tiden fanns det inte så många böcker om hur man praktiskt skulle gå tillväga för att odla biologiskt. För att så många som möjligt skulle vara villiga att försöka med odling utan konstgödsel och andra kemikalier tyckte jag att det var viktigt att beskriva en odlingsmetod som var enkel och naturnära, en odlingsmetod som alla odlingsintresserade skulle kunna anamma och då kändes det helt naturligt att kalla boken för Den Biologiska Trädgården.

Enkel odling med grönmassa
Under de år som gått sedan första delen skrevs har jag odlat och experimenterat för att ytterligare förbättra odlingsmetoden och förenkla odlandet. Resultatet har blivit ett odlingssätt där näringen som används till största delen består av grönmassa från såväl gräsmatta som åker och äng samt även från vilda växter.

Onödiga specialprodukter
Det ökade intresset för ekologisk odling har tyvärr fått till följd att marknaden översvämmats av olika närings- och jordförbättringsmedel där man i reklamen alltid hänvisar till hur miljövänliga och ekologiskt anpassade de är. Men de flesta av dessa medel och preparat har transporteras långa sträckor, vilket förbrukar energi och medför utsläpp av avgaser, vilket gör att de ur ren miljösynpunkt inte är så miljövänliga som de beskrivs, och det hjälper inte att de är Kravmärkta.

Grönmassa/gräsklipp optimalt som gödsel
Den bästa näringen, ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt, är utan tvekan gräsklipp när det gäller trädgårdsodling. Under de dryga 20 år som jag endast använt denna näring till mina växter har jag blivit helt övertygad om att marktäckning med gräsklipp och annan grönmassa är den enda näring som behöver tillföras jorden och växterna vid all odling, såväl på friland som i växthus och även vid tillverkning av blomjord för krukväxter och plantuppdragning (red. anm: Senare forskning har bekräftat att grönmassa är optimalt som gödsel eftersom den innehåller alla näringsämnen som växter behöver i rätt proportion).

Mer aktuellt än någonsin
Bortsett från att mina odlingsmetoder har förändrats under dessa år när det gäller att gödsla växterna och jorden gäller fortfarande alla grundregler som beskrivs i Den Biologiska Trädgården och de är om möjligt ännu mer aktuella nu än när boken en gång skrevs. Från myndighetshåll har man ju fått ett stort intresse av att försöka påverka landets medborgare till att bli mera miljövänliga och man vill att vi ska hjälpa till att förverkliga det ekologiskt hållbara samhället där naturens kretslopp och återvinning är grundregeln.

Nils Åkerstedt
Nils Åkerstedt blogg