Odla inomhus Så får du din rumsazalea att blomma om

Blommande rumsazalea.

Köp din rumsazalea på hösten, undvik kalkhaltigt vatten och håll jorden konstant fuktig. Då kan du njuta av blomningen till långt efter jul!

Så får du din rumsazalea att blomma om

Text: Nils Åkerstedt

Rumsazalea betraktas ofta mer som en julblomma än en flerårig krukväxt. Orsaken är sannolikt att så många tror att den är svårskött. Men rumsazalea är både blomrik och lättskött om den bara får rätt behandling. Då kan man få en rumsazalea att blomma i många år, samtidigt som den bara blir finare för varje år som går.

Den rena arten fönsterazalea, Rhododendron simsii, tillhör familjen ljungväxter, Ericaceae. Det är en buske som härstammar från Ostasien där den växer på 500–2700 meters höjd. Fönsterazalea är, liksom andra växter i Rhododendronsläktet, en surjordsväxt.
Dagens krukodlade azaleor kallas rumsazalea (Rhododendron Vintergröna Azalea-Gruppen), och är resultatet av över 100 års förädlingsarbete där man hybridiserat och korsat R. simsii med andra rhododendronarter. Numer finns det över 2000 kända sorter av rumsazalea som varierar i storlek och i färg och form på blommorna.

Köp rumsazalean tidigt på hösten
Ska man köpa en rumsazalea bör det göras tidigt på hösten, redan när de första exemplaren kommer i handeln. Man får då betydligt längre blomning än om man köper den i december. Ju större kruka rumsazalean har när man köper den, desto större rotsystem har den och därmed större chans att överleva en längre tid.


SKÖTSEL INOMHUS

Liten rumsazalea.

Plantera om din nyköpta rumsazalea direkt när du kommer hem och ställ den svalt, så får du en planta som blommar länge. Foto: Pixabay CC0

Det första man ska göra när man får hem sin rumsazalea är att sänka ner hela krukklumpen i ljummet vatten under ett par timmar. För att lättare klara av skötseln bör den planteras om i en något större kruka, så att det går lätt att vattna uppifrån.

Använd vatten och näring med lågt pH
Det är mycket viktigt att jorden i krukan aldrig får torka. Även om man kan vattna rikligt uppifrån, så bör krukan ibland sänkas ner i vatten så att hela jordklumpen verkligen blir genomvattnad. Rumsazalea är en surjordsväxt och tål därför inte kalkrikt vatten, kalkrik näring eller jord.

Vänj plantan vid rumstemperatur
Rumsazalea bör stå i ett svalt söder- eller österfönster så länge den blommar eller har blomknoppar. Det bästa är om temperaturen ligger mellan +7°C och +16° C, men även vanlig rumstemperatur klarar den om det bara är riktigt ljust och att man gradvis vänjer den nyköpta plantan vid högre lufttemperatur. Ställer man den nya plantan direkt i rumstemperatur finns risk att rötterna torkar snabbt och att blommor och blad torkar och faller av.

EFTER BLOMNINGEN
När plantan har blommat ut kan den placeras i ett norr- eller västerfönster. Eller också en bit från ett fönster om man vill, men den kan även stå ljusare.

Vattning och gödsling
Hela vintern ska plantan vattnas lika noggrant och i mars–april börjar man även att gödselvattna den varannan vecka.

Två jordblandningar för omplantering
På våren ska fönsterazalean planteras om. Blanda 1 del blomjord med 2 delar torvmull och 1 del grusblandad sand eller blanda 1 del grusblandad sand, 1 del lagrat gräsklipp och 3 delar torvmull.

Sommar ute eller inne
Nu kan man välja mellan att låta rumsazalean stå inne i ett fönster hela sommaren eller också placera den ute i växthus eller på en halvskuggig plats utomhus. Rumsazalea som står inne hela sommaren ska duschas dagligen. Men eftersom rumsazalea trivs alldeles utmärkt ute, så kan man förenkla skötseln av den genom att sätta ut den sommartid.


Närbild på blommande rumsazalea.

Rumsazalea trivs utmärkt på en halvskuggig plats utomhus på sommaren. Foto: Pixabay CC0

SKÖTSEL UTOMHUS UNDER SOMMAREN

Man bör inte låta rumsazalean stå kvar i krukan utomhus eftersom det då är rätt svårt att komma ihåg att vattna den. Istället gräver man en grop på en halvskuggig plats. Gropen bör vara två till tre gånger större än krukklumpen. Sedan fylls gropen med en blandning av sand och torvmull i lika mängder.
Därefter sätts krukklumpen ner i jorden så att den kommer någon centimeter under omgivningen. Sedan läggs ett 5–10 cm tjockt lager av gräsklipp över hela ytan runt rumsazalean. Det räcker om man vattnar den en gång i veckan, men är det torrt väder ska den duschas dagligen.
Vill man av någon anledning ha azalean kvar i krukan bör man ändå gräva ner krukan och täcka med gräsklipp för att underlätta vattningen.

Toppa försiktigt eller låt azalean växa fritt
Har plantan skjutit många långa skott redan i juni eller början av juli kan man toppa den, men man ska inte eftersträva det kompakta växtsätt som rumsazalean har när den säljs i affärerna. Får den växa fritt så att den får en naturlig modell blir den mycket vacker, men tar betydligt större plats.
Efter mitten av juli bör den inte toppas, för då har den redan börjat bilda knoppanlag på skotten.

MÖRKER AVGÖR BLOMNINGSTID
I juli är det även dags att ta ställning till när man vill att rumsazalean ska blomma. Vill man inte ha blommor på den förrän i oktober–november låter man den stå som den gör ett tag. När den kommer att blomma avgörs även var i landet man bor och hur ljust det är på platsen där rumsazalean står.

Ta in plantan i augusti
Står rumsazalean ute tar man in den i slutet av augusti. Står den i växthus kan den stå kvar en månad till.

Rumsazalea full med knoppar.

Rumsazalea behöver mörker för att kunna producera blomknoppar. Foto: Pixabay CC0

Ljusa nätter kan kompenseras med skugga
Är nätterna mycket ljusa kommer det att dröja rätt länge med knoppsättningen. Står den till exempel i ett fönster som skuggas kraftigt av träd eller dylikt på kvällen, eller om den står ute och skuggas kraftigt av en vägg på kvällen och natten, kan den börja blomma rätt tidigt utan att man gjort någonting för att påskynda knoppsättningen.

Skötsel för blomning i september
Vill man få en tidig blomning redan i september kan man flytta en fönsterazalea som står på fönsterbrädan längre in i rummet på kvällen och tillbaka igen på morgonen. Den som står ute kan man på kvällen täcka med en kartong eller svart plast under natten. Denna mörkläggning bör pågå i ett par månader.

Öka ljusmängden när knopparna visar sig
När knopparna börjar visa sig och rumsazalean börjar blomma ska den stå i söder- eller österfönster igen.


SKÖTSEL EFTER UTEVISTELSEN

Den rumsazalea som stått ute under sommaren måste duschas ofta tills den har vant sig vid den torra inneluften. När den sedan har blommat ut kan den flyttas på nytt till ett norr- eller västerfönster.
På det här sättet kan man fortsätta att sköta en rumsazalea år efter år och den blir bara större och finare. Om den blir alldeles för stor går det bra att klippa den hårt på våren i samband med omplanteringen.

Sjukdomar och skadedjur
Vita flygare och bladlöss kan i undantagsfall angripa rumsazaleor.


FÖRÖKNING MED STICKLINGAR

Förökning görs med sticklingar, men det kräver stort intresse av odlaren för att man ska lyckas. Säkraste sättet är därför att man först skaffar sig en blommande rumsazalea.
I juni–juli sätts sticklingarna som tas av skott som inte är alltför veka och inte heller förvedade. Sticklingarna ska vara cirka 10 cm långa. Ta bort de nedersta bladen. Sedan sticklingarna skurits till ska de stå i salixvatten och sedan sättas i torvmull och sand. Temperaturen bör vara minst 20° C.

Salixvatten
Du behöver färska skott av valfri Salix-art som t ex vide, sälg eller pil.
Klipp dem i centimeterstora bitar och lägg dem i en burk med vatten.
Ställ sticklingarna i salixvattnet i minst 12 timmar, gärna 24 timmar innan de sätts i krukan.
För lättrotade sticklingar märks ingen skillnad, men för rumsazalea blir det minst 50 procent bättre resultat.

Jordblandning till sticklingar
Det tar ungefär sex veckor innan sticklingarna rotat sig och börjar växa. De ska planteras tre och tre i 8–10 cm stora krukor. Jorden ska bestå av cirka 70 procent torvmull och 30 procent sand. I samband med inplanteringen toppas sticklingarna. Den fortsatta skötseln blir densamma som för stora exemplar. Dessa sticklingsplantor kan blomma redan första hösten.