Odla med gräsklipp Odla bananer inomhus

Plantering och skötsel

Odla bananer inomhus.

Har man mycket plats och ett soligt söderfönster går det utmärkt att odla egna bananer.

Odla bananer inomhus – enklare än du tror

Text: Nils Åkerstedt (2013)
Foto: Eva Åkerstedt

Gör som Nils Åkerstedt och lyckas med bananodling inomhus! Nils har odlat bananer i över 25 år och hemligheten bakom framgången kan du läsa här.

Blommande bananplanta.

Nils bananplanta har blommat och nu syns de små omogna bananerna.

Det är absolut inte någon utopi att vi kan odla bananer i en liten blomkruka i vårt klimat. Men det krävs ett stort intresse för växter och odling samtidigt som odlaren bör vara helt övertygad om att det är naturens regler vi bör följa för att få ett lyckat resultat.

Första skörden 65 bananer
För cirka 25 år sedan fick jag den första bananskörden och den var på hela 65 bananer. Då växte plantan i ett enkelt växthus i en liten by två mil från Sunds­vall i växtzon 5–6. Efter några år fick jag en ny skörd men då på 30 bananer.

Välj kanariebanan ’Dwarf Cavendish’
Hur startar man sin odling? Lättast är det att köpa en planta vid ett besök på någon turistort, till exempel Madeira eller Kanarieöarna men det går också att så frön. Det bör helst vara sorten Kanariebanan, Musa (Dessertbanan-Gruppen) ’Dwarf Cavendish’, den har små och mycket välsmakande bananer. Det exemplar som jag har köptes på Madeira av en dam från Sundsvall och efter några månader fick jag plantan eftersom den såg ut att dö. Den planta som jag har nu härstammar från den planta jag fick av henne för 25 år sedan.

Nya skott skjuter upp efter skörd
När man väl har fått tag på en bananplanta så får man alltid nya plantor efter varje bananskörd. När alla bananerna i klasen har mognat, då börjar hela den gamla plantan att vissna ner och samtidigt så skjuter det upp nya skott från roten. Man skall därför fortsätta att sköta vattning och tillsyn av rotklumpen så att det skjuter upp många nya skott.

Moderplantan skjuter nya skott.

När bananerna på moderplantan mognat vissnar plantan och skjuter nya skott. Skottet på bilden är lagom stort för att få en egen kruka.

När skotten är 10–15 cm långa är det dags att avsluta den gamla plantans del av odlingen och välja ett par av de kraftigaste nya skotten som alla växer ut från den gamla plantans rot. De skott man inte behöver själv kan man skänka till blivande bananodlare.

Tid från plantering till skörd
Hur lång tid det tar mellan skörden till dess en ny planta ger skörd beror på många omständigheter som tillgång på ljus, näring och värme, men man får räkna med 3–4 år. Dels bör man ha tillgång till ljusa fönster mot söder eller öster och det är viktigt att plantan duschas minst två gånger dagligen med ljummet vatten. Temperaturen där plantan står bör inte understiga plus 10 grader.

Natursand 0–8 mm bästa odlingssubstratet
Det finns ingen anledning att tveka när det gäller val av det odlingssubstrat som bananplantan skall växa i och inte heller vilken gödsel som skall användas. Den bananplanta som jag har nu och dess föregångare har alla vuxit i en blandning av natursand med kornstorlek 0–8 mm (brukar kallas sättgrus, gjutgrus mm). Den enda gödsel som jag har givit plantorna under alla dessa år är lagrat gräsklipp. Läs här om hur man lagrar gräsklipp.

Odla bananer inomhus.

Nisses bananplanta frodas i hans vardagsrum. Den vita kanten runt krukan är ditsatt för att det lagrade gräsklippet ska få plats.


PLANTERING OCH SKÖTSEL

FÖRSTA ÅRET
Plantering
1. Skaffa en kruka som är 18–20 cm i diameter.

2. Lägg först ett centimetertjockt lager av krukskärv eller platta stenar och lite singel. Därefter ett 3–5 cm tjockt lager lagrat gräsklipp.

3. Ställ därefter ner plantan så att nedersta bladfästet är cirka 5 cm från krukans kant. Fyll på med sand till halva höjden av utrymmet. Använd aldrig sand som skall användas eller har använts för sandning av gator och vägar.

4. Lägg på ett 2–3 cm tjockt lager av lagrat gräs­klipp och fyll sedan sand tills det återstår 5 cm av krukkanten.

5. Genomvattna krukan ett par gånger så att sanden rinner ner och täpper till eventuella tomrum. De första 2–3 veckorna räcker det med att krukan vattnas varannan dag. När plantan börjar växa vattnas krukan varje dag. Lämplig temperatur på dagtid under sommaren är 20–25 grader, på nätterna 3–5 grader lägre.

6. Under första sommaren läggs 2–3 cm lagrat gräsklipp ovanpå sanden i krukan och därefter täcks gräsklippet med 1 cm sand.

ANDRA ÅRET
Gödsling och duschning
På våren läggs lagrat gräsklipp 2–3 cm tjockt över hela ytan upptill. Täck med 1 centimeter sand. När plantan börjar växa är det viktigt att bladen duschas ett par gånger dagligen och att krukan vattnas ofta så att sanden hålls fuktig men inte våt. På eftersommaren kan det vara nödvändigt med några centimeter gräs­klipp till.

TREDJE ÅRET
Dags för omplantering
Nu är det dags för en något större kruka, 28–30 cm krukstorlek behövs för att ge plantans rötter utrymme och för att bladen skall bli kraftiga. Ta inte bort några rötter från rotklumpen och flytta över den försiktigt så att den håller ihop när den ställs ner i den nya krukan.

Behåll den gamla sanden
Vid omplantering av växter som odlas i sand avlägsnas inte något av den gamla sanden. Lägg som vanligt dränering i botten av krukan och ett par centimeter gräsklipp som rotklumpen ställs på. Fyll därefter i sand till knappt halva höjden av det lediga utrymmet i krukan. Lagrat gräsklipp delas i småbitar och stoppas ner runt rotklumpen i ett 5 cm tjockt lager.

Gammalt gräsklipp ersätts med nytt
Skrapa bort det översta lagret av förra årets gräsklipp och fyll sand i utrymmet mellan krukkanten och rotklumpen. Lägg därefter 2–3 cm lagrat gräsklipp över hela ytan och täck det med 1 cm sand. Nu klarar plantan sig till eftersommaren då den bör få ytterligare 1–2 cm gräsklipp.

FJÄRDE ÅRET OCH FRAMÖVER
Ny omplantering
Efter ytterligare 1–2 år är det dags för en något större kruka inför den väntande banan skörden. Krukan bör nu vara 35–40 cm i diameter och omplantering samt den fortsatta skötseln sker som tidigare beskrivits.


SKÖTSEL

Vattning gödsling duschning
Förutom regelbunden vattning, årlig näringstillförsel med lagrat gräsklipp (se ovan) och daglig duschning så skär man bort gamla blad som fått torra, bruna fläckar. Det är oftast en följd av ljusbrist och torr luft. Bladen skärs av intill stammen.

Ljus och skötsel avgör tid för blomning
Det är svårt att avgöra när man kan förvänta sig blomning och skörd eftersom den är så beroende av ljustillgång, hur soliga somrarna är och hur god skötsel plantan får.

Första tecknet på blomning
När bananskörden kan väntas syns det på att stammens grovlek fördubblas med början nerifrån. Hur stor skörden kan bli är det spännande att spekulera i men den första jag fick var på hela 65 bananer, det var en dekorativ bananstock. Det är givetvis bäst om plantan ger skörd under den ljusaste tiden på sommaren men det är svårt att påverka tidpunkten för skörd.

Bra med extra belysning
För att hjälpa plantan så är det bra att ge den lite extra belysning med hjälp av lysrör som till en del kan ersätta solen (välj lysrör med hög effekt, 2×24 Watt eller mer). Lämpligen kan man förlänga dagen genom att tända lysrören vid 6–7-tiden på morgonen och släcka dem vid 18–19-tiden på kvällen. Är växtplatsen belyst av solen kan lysrören släckas några timmar men det skall inte göras förrän plantan står i solljuset och lysrören måste tändas på nytt innan solljuset minskar eller moln skymmer solen.

Gräsklipp – gödning som har allt
Min bananplanta gör verkligen reklam för gräsklippets stora värde som gödselmedel. Det förstår man när en 2,5 meter hög bananplanta med 12 blad varav många är över 120 cm långa och 40 cm breda växer i en kruka som endast rymmer 40 liter och som är fylld med sand och lagrat gräs­klipp. Gräsklipp är den enda näring som plantan får och det läggs på i ett 2–3 cm tjockt lager två gånger per växtsäsong på den 8 kvadratdecimeter stora ytan överst på rotklumpen. Detta visar tydligt hur näringsrik denna naturliga näring är och att den tillför växterna allt vad de behöver i näringsväg.