Odla i sand och gräsklipp Så lyckas du med liljor

Plantering
Så räddas nyköpta liljelökar på våren
Skadedjur

Blommande liljor.

Liljor pryder verkligen sin plats i trädgården. Ge dem en djup bädd med väldränerad jord eller helst bara sand, så blommar de överdådigt i många år.

Så lyckas du med liljor – odla dem i sand

Text ur kapitel 9 ur Boken om marktäckning – och om odling i sand, 1997
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Plantera liljor i sand med gräsklipp så kommer de att blomma och frodas i många år. Här berättar Nils Åkerstedt hur du gör för att lyckas.

Liljor, Lilium, tillhör en växtfamilj som verkligen kommer till sin rätt om de sätts i sand. Det finns ju ett stort sortiment att välja på när det gäller att odla liljor, oavsett om man vill sätta dem som solitärer i gräsmattan eller i rabatter och buskage.

Anläggning av sandbädd för odling av liljor.

Liljor, men även perenner växer och övervintrar bättre om de odlas i sand och gödslas med gräsklipp. Hösten är den bästa tiden att anlägga en sandbädd för perenner och liljor.

Liljor vill ha väldränerad jord
Tyvärr sätter klimatet en begränsning för många sorter och arter när man bor i zon 4 och högre. För att liljor ska klara övervintringen bör de sättas i mycket lucker och väldränerad jord. Ju kärvare klimat, desto större krav ställs det på jordens luckerhet. Lerjord, myrjord eller köpjord, s k planteringsjord, passar inte för odling av liljor annat än i mycket gynn­samma områden.

Övervintrar säkert i sand
Sätter man liljorna i en djup sandbädd övervintrar de säkert och kommer att blomma fint i många år även i områden där man tidigare inte fått liljor att trivas. Man kan antingen göra speciella liljerabatter med ett stort antal sorter och arter så att man får en långvarig blomning där olika färger och dofter avlöser varandra. Men man kan även sätta enstaka liljor i en perennrabatt eller i en rabatt för sommarblommor. Väljer man någon kraftigväxande art blir det mycket dekorativt med en grupp fristående liljor på en lämplig plats i gräsmattan. Även när liljorna inte blommar har de ju i regel vackra blad och ett ståtligt växtsätt.

Sandbädd för liljor
Djup: Sandbädden för den rena liljerabatten bör vara 40–50 cm djup om underliggande jordlager är kompakt. Är det en väldränerad mark kan det räcka med 30–40 cm djup.
Storlek: En liljerabatt bör inte göras för liten. Den bör vara minst 60–80 cm bred och cirka 2 meter lång. Då får man plats för många olika sorter. Naturligtvis kan man i denna rabatt sätta en kantväxt av t ex lobelia eller violer.


PLANTERING

Planteringstid: Liljorna bör sättas på hösten förutom i södra Sverige där de kan planteras på våren.
Planteringsavstånd: Lökarna sätts med ca 30 cm avstånd mellan varje lök så att de får utrymme att växa utåt. Det ser naturligast ut om lökarna sätts i grupper om 3–5 lökar, men givetvis krävs det stora rabatter om man ska göra flera grupper med 5 lökar i varje.
Planteringsdjup: Hur djupt lökarna ska sättas varierar något från sort till sort, men står det inte på förpackningen hur djupt de ska sättas är det lämpligt att sätta dem så att den övre spetsen på löken kommer cirka 15 cm under sandytan.
Det är inte någon risk för att de kommer för djupt när de sätts i sand. Även liljor som bör sättas ytligare klarar sig bra om de kommer djupt i sandbädden. För övervintringen så är det en fördel om de står rätt djupt.

Gödsling
Sandytan ska täckas med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp så fort liljorna har satts. Till en början vattnar man endast sparsamt om det inte regnar. Huvudsaken är att täckmaterialet hålls fuktigt. Efterhand som lökarnas stjälkar växer upp bör man se till att inte täckmaterialet hindrar dem att växa rakt upp. När stjälkarna blivit 15–20 cm långa är det dags att lägga på ett nytt, lika tjockt lager med gräsklipp ovanpå resterna av det föregående.

Klippning efter blomning
Efterhand som blomningen är över klipper man bort de fröställningar som bildats, men låter stjälkarna stå kvar så länge bladen är gröna. Därefter klipps de av cirka 15 cm från markytan. När hösten kommer täcks rabatten med gräsklipp, gärna upp­blandat med torra löv. I kalla områden bör man sedan täcka med granris i ett decimetertjockt lager.

Delning och omplantering
Efter 3–5 år börjar det vara dags att dela på lökgrupperna eftersom det då ofta blivit så många lökar i varje grupp att de får för lite utrymme. Dessutom har man då möjligheter att utöka liljeodlingarna eller att dela med sig av de lökar man inte får plats med. Delningen bör göras på hösten, så sent som möjligt för de sorter som inte blommar förrän på hösten. Innan en del av de gamla lökarna sätts tillbaka tar man bort den gamla sanden och lägger i ny sand närmast intill lökarna. Därefter görs vintertäckningen som vanligt med gräsklipp och granris.


SÅ RÄDDAS NYKÖPTA LILJELÖKAR PÅ VÅREN

Blommande orientlilja 'Garden Affair'.

Köp liljelökarna tidigt på våren innan de hunnit skjuta skott, så blommar de på sommaren samma år. Här syns den magnifika orientliljan ’Garden Affair’.

Även om den lämpligaste planteringstiden för liljor är på hösten är det tyvärr svårt att få tag på lökar under den tiden. De säljs oftast på våren och det ställer till problem både för de som säljer lökarna och för de som vill köpa, i synnerhet om man bor så långt norrut att det inte går att sätta ut dem i rabatterna förrän i slutet av maj.

Fel butikslagring försämrar blomning
I regel får de som säljer lökarna hem dem i slutet av mars eller i början av april, den tid då det är lämpligt att sätta dem om man bor långt söderut. Det betyder att lökarna ofta blir liggande i affärerna mellan 1–2 månader. Under tiden börjar lökarna, som ligger i plastförpackningar i varma lokaler, att växa så att blomstängeln kan bli 10–20 cm lång och mycket krokig inne i för­packningen. Sätter man lökar som har skjutit så långa blom­ställningar, utan att löken haft tillgång till jord, finns det ytterst små förutsättningar att de ska blomma första sommaren.

Köp lökar tidigt innan de börjat växa
Även om man inte kan sätta lökarna genast som affärerna får hem dem så ska man ändå köpa dem så fort som möjligt innan de börjat växa.

Förvaring av lökar innan plantering
Sval plats: Dröjer det inte längre än ett par veckor tills man kan sätta lökarna lägger man dem på en sval plats.
I krukor: Dröjer det längre tid än ett par veckor är det säkrast att sätta lökarna direkt i krukor med jord.
Att låta dem stå i krukor under några veckor tills man har möjlighet att sätta dem i rabatten är säkraste sättet om man vill få blomning första sommaren. Det behöver inte vara stora krukor. Det är snarare bättre om krukorna inte är större än att det ryms cirka 5 cm jord under löken och 5–10 cm ovanpå. Är det för stora krukor kan jordklumpen ramla sönder när man ska sätta ut lökarna i rabatten, och det får inte hända om man ska få blomning första sommaren. För att jordklumpen ska hålla ihop bättre så bör man blanda in 40–50 % torvmull i jorden när lökarna sätts i krukorna, om man inte använder vanlig köpjord. Den innehåller tillräckligt med torv­mull.
Placering av krukor: Krukorna ställs på en sval och ljus plats. Det är huvudsaken att det är frostfritt. Jorden vattnas så pass att den hålls fuktig. Med den behandlingen gör det inte någonting om det dröjer många veckor innan planteringen kan ske, lökarna mår lika bra ändå.

Plantera lökar som stått i kruka innan
Lökar med korta skott: Har det inte skjutit upp mera än 5–10 cm långa skott när det går att sätta lökarna i rabatten sätts de så djupt att allt kommer under jordytan. Då gör det inte någonting om det är frost på nätterna.
Lökar med långa skott: Har det skjutit upp 15–20 cm långa blomställningar bör man vänta tills risken för hård nattfrost är över innan man sätter ut lökarna i rabatten, såvida man inte vill täcka dem noga med fiberduk så fort det ser ut att bli frost. Eftersom de stått inne är de mera ömtåliga för frost än de som har varit i jorden över vintern när deras blomställningar kommit upp.

Plantering i jord respektive sand
Det gör ingenting om l0–15 cm av blomställningen kommer under markytan, under förutsättning att lökarna sätts i ren sand. Är det vanlig jord tål de inte att sättas så djupt.


Bladlöss och liljebagge.

Vänstra bilden: Bladlöss. Högra bilden: Liljebagge, larv av liljebagge och liljebaggens ägg.

SKADEDJUR

Bladlöss
Det är inte ovanligt att blomknopparna kan angripas av bladlöss om det är varma och torra perioder under för- och högsommaren, men är man vaksam och sprutar med vatten i toppen på skotten så fort man ser tecken till angrepp försvinner snart lössen. Har de fått föröka sig ostört en lång tid bör man spruta med såpvatten ett par, tre gånger först och sedan spruta eller duscha med vanligt vatten tills faran är över.

Liljebaggar
Liljebaggar lever på växter ur familjen liljeväxter, Liliaceae, och både liljebaggen och dess larv kan göra stor skada om man inte upptäcker dem i tid. Liljebaggen är lackröd med svarta ben och svart undersida. Närmar man sig den kastar den sig ner på rygg på marken, så att den blir svår att upptäcka. Därför är det bra att hålla handen under innan man fångar den. Larven täcker sig själv med sin egen avföring och kan därför vara svår att upptäcka. Äggen är intensivt orange och sitter på bladens undersida. Plocka bort ägg, larver och liljebaggar så fort du ser dem.