Odla inomhus Snabbguide för val av växtbelysning

VAnliga lysrör till växtbelysning.

Vanliga lysrör fungerar utmärkt som växtbelysning. Här använder jag en armatur med 4x54W t5 lysrör.

Snabbguide för dig som ska skaffa växtbelysning

Text: Lotta Flodén
Källa: Karl-Johan Bergstrand, docent i trädgårdsvetenskap och en av Sveriges främsta experter på växtbelysning

Vitt ljus är bäst
Växter behöver främst rött och blått ljus men även en del gulgrönt ljus. Därför är vitt ljus bäst för växter eftersom det innehåller alla våglängder och alltså inte riskerar att ge upphov till problem på grund av brist på en viss våglängd.

ledlampor fungerar bra som växtbelysning.bel

En vanlig ledlampa med hög effekt (ca 10W och mer) är ett bra val om man har en mindre yta som ska belysas.

Bra ljuskällor
Vanliga lysrör, ledlysrör, ledlampor, lysrörslampor och kompaktlysrör fungerar utmärkt som växtbelysning.

Led avger mindre värme
Fördelen med ledbelysning är att den avger mindre värme än lysrörsbelysning, vilket gör att man kan placera den närmare plantorna utan att de får värmeskador. Ledbelysning förbrukar även mindre energi än vanliga lysrör.

Välj ljuskällor med hög effekt
Räkna med att du behöver minst 100 Watt/kvadratmeter odlingsyta. T ex 2×24 Watt lysrör räcker bra för den yta de belyser men eftersom lysrör åldras kan det vara bra att välja högre effekt, t ex 2×36 Watt eller 2×54 Watt.

Watt – ett riktmärke
Det korrekta sättet att mäta en lampas ljusstyrka i växtljussammanhang är att mäta µmol/sek/m². Tyvärr anges inte det värdet på vanliga ljuskällor. Effekten (Watt) är den enhet som amatörodlare lättast kan använda som riktmärke för att bedöma ljusstyrkan.

Parområdet.

Lux och lumen inte relevant för växtljus
Lumen och lux mäter bara ljusstyrkan i de gulgröna våglängderna som våra ögon uppfattar bäst, se bilden till vänster.
Växter däremot, använder sig mest av de blå och röda våglängderna som våra ögon har svårt att uppfatta. Därför kan inte våra ögon bedöma hur mycket rött och blått ljus en ljuskälla avger. Detta är orsaken till att Lumen och Lux inte är relevant när man ska bedöma hur starkt växtljus en ljuskälla avger.

Kallvitt eller varmvitt ljus
Det spelar ingen större roll om det vita ljuset är kallvitt eller varmvitt.

Antal timmar/dygn som belysningen ska vara tänd
Belysningen ska vara tänd 14–16 timmar per dag. Det gäller både odling och övervintring.

Lampans avstånd från plantorna
Så nära som möjligt utan att riskera att plantorna får värmeskador. Använder man ledbelysning är 5–10 cm avstånd bra för nysådda plantor. 20 cm brukar vara lagom avstånd för större plantor om man har tillräckligt hög effekt på ljuskällan, men det går att ha kortare avstånd så länge man inte riskerar att plantorna tar skada av strålningsvärmen från ljuskällan (gäller främst lysrör). Ljusstyrkan ökar ju närmare växten man placerar lampan men den belysta ytan blir mindre.

Ljus för övervintring
Vill man övervintra växter räcker det med lägre ljusstyrka, ungefär 30–50 Watt per kvadratmeter är lagom.

Speciella växtlampor onödiga
Speciella lampor som enligt tillverkarna har specialkomponerat ljus anpassat för växter och därför säljs dyrt är inget som växtljusexperten Karl-Johan Bergstrand imponeras av.
– Vår forskning har nu konstaterat att vitt ljus är bäst för växter. Det innehåller alla våglängder och det är det som växter behöver.

Ledlist till förkultivering.

Här använder jag en 48W ledlist till förkultivering Fördelen med ledlisten är att den avger lite värme och kan därför placeras nära fröplantorna.

Beräkning av ljusstyrka i professionell odling
För att ange ljusstyrka inom professionell odling använder man begreppet mikromol (µmol) per sekund och kvadratmeter. För odling krävs ca 200 µmol/sek/. Om man har en lampa på 100 Watt och man utgår ifrån att den ger 2 µmol/watt, så blir ljusstyrkan på en kvadratmeter 200 µmol. Förklaringar till termer och enheter som används för att mäta växtljus professionellt.

Beräkning av ljusstyrka för amatörodlare
µmol-värdet är sällan redovisat på vanliga ljuskällor, så därför blir det enklare för amatörodlare att utgå från lampans effekt (Watt) som är den enhet som bäst stämmer överens med ljuskällans ljusmängd.


Facebook
Gruppen Växtljus för hobbyodlare drivs av chiliodlarexperten Stig Häggkvist. En mycket informativ grupp. Stig använder proffessionell mätutrustning och mäter upp olika ljuskällor och redovisar resultaten i gruppen.

Förslag på köpställen
Pepsbutik: Har bra och prisvärda kompletta led- och lysrörsarmaturer (monterad sladd med strömbrytare samt lysrör ingår)
Biltema: Har bra och prisvärda lysrörsarmaturer
Jula: Har bra och prisvärda led- och lysrörsarmaturer
Ikea: Har billiga 14,5W led-lampor

Läs mer om växtljus
Läs Karl-Johan Bergstrands utförliga artikel om hur växtljus fungerar