TRÄDGÅRD Toppdressa gräsmattan

Toppdressa gräsmattan

Text: Nils Åkerstedt

En grön och välklippt gräsmatta är en prydnad för varje villatomt, men den är inte bara dekorativ, utan även en gödselfabrik. Gräsklipp ger den bästa tänkbara näringen till alla odlade växter. Därför lönar det sig verkligen att sköta gräsmattan så att den både är vacker och kan skördas på gräsklipp i stora mängder under sommaren.

Juni bästa tiden för toppdressing
I juni är det dags att toppdressa gräsmattan. Det bästa toppdressingmaterialet är grov sand. Den idealiska blandningen av kornstorlek är 2–8 mm. Det går givetvis att använda andra blandningar, huvudsaken att det inte är för mycket av storleken 0–2 mm och inte heller storlek över 8 mm.

Passa på att jämna ut gropar
Sanden läggs i små högar som sedan sopas ut över mattan så att det blir cirka 1 cm tjockt. Samtidigt kan mindre gropar jämnas ut med sanden så att mattan blir jämnare. Det går bra att fylla igen gropar som är 10 cm djupa, för gräset kommer snabbt att växa upp igenom sanden.

Sand luftar gräsmattan
När gräsmattan toppdressas den här tiden, brukar sanden tränga ner så att den inte syns efter en vecka. Sanden gör att det blir luftigare för växtrötterna och då trivs gräset mycket bättre.

Kompost är bra för gräsrötterna och livet i jorden och piggar snabbt upp en mager och gles gräsmatta.

Om gräsmattan växer dåligt
Är gräsmattan mager och gles med mycket ogräs i, bör man tillföra näring samtidigt med toppdressingen. Den näring som är bra för livet i jorden och gräsrötterna är sållad kompostjord, torkad hönsgödsel eller sållad komposterad naturgödsel.

Kompostjord eller naturgödsel: Lägg på cirka 1 cm av kompostjord eller naturgödsel innan sanden sprids ut.

Torkad hönsgödsel: Tillför den mängd som står angiven på förpackningen. Det kan göras såväl före som efter toppdressing med sand.

Undvik konstgödsel
Undvik att tillföra konstgödsel för då blir det mindre levande organismer i jorden. Dessutom lakas den näring som ingår i konstgödseln lätt ur och hamnar i grundvattnet i stället för att komma gräset till godo.

 

Sand bra mot mossa
Har man mossa i gräsmattan är också sand det bästa botemedlet, men då kan behandlingen få lov att upprepas 2–3 gånger med ett års mellanrum.

Läs mer om skötsel och anläggning av gräsmatta här