Den biologiska trädgården, del 3 Skötsel av sommarblommor

Rabatt med sommarblommor.

Nils Åkerstedts rabatt med sommarblommor täcks med färskt gräsklipp på sommaren och med löv och kompost på vintern.

Skötsel av sommarblommor

Kapitel ur Den Biologiska Trädgården Del 3, 1987
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

I det här kapitlet berättar Nils Åkerstedt hur du lyckas med sommarblommor.

Viktigt med växelbruk
Även i rabatter för ettåriga sommarblommor (annueller) är det viktigt att man tillämpar någon form av växelbruk. Man bör t ex inte sätta lobelia som kantväxt i en rabatt år efter år, utan man växlar med någon annan kantväxt. Men består rabatten alltid av en stor blandning av arter är det inte så viktigt med växelbruket eftersom rabatten då närmast är att jämföra med blandodling i trädgårdslandet. Det är inte enbart för kvaliteten på de odlade blommorna som man bör tillämpa växelbruk. Även blomrikedom och motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar påverkas av ensidig odling. Det är därför en stor fördel att tillämpa växelbruk även i blomsterrabatten.

Marktäckning
Marktäckning med gräsklipp i sommarblomsrabatten möter ofta hårt motstånd när det förs på tal. ”Det ser så fult och skräpigt ut, inte kan man lägga gräs i rabatten” är det många som säger, och i stället köper man torvmull eller barkmylla och lägger mellan växterna och ”tycker” att det ser snyggare ut bara för att det i annonser gjorts reklam för dessa varor. Ett 5–10 cm tjockt lager färskt gräsklipp som är snyggt pålagt är minst lika fint och naturligt som bark eller torvmull och mycket bättre för växternas trivsel. Att det dessutom är helt gratis, håller kvar fukten i jorden och avger lika mycket näring som naturgödsel försämrar ju inte dess värde.

”Levande marktäckning”
Skulle någon absolut inte gilla någon form av marktäckning i rabatten finns det många arter av sommarblommor som kan användas för levande marktäckning. Ja, man kan nästan kalla det för blommande marktäckning. Det går även fint att tillämpa båda delarna om den främre delen av rabatten planteras med låga blommande växter och det mellan de högre växterna, som står längre in i rabatten, läggs gräsklipp. Gräsklippet kommer då inte att synas när växterna kommit igång riktigt.

Skötsel under vår och sommar
För att sommarblommorna skall växa bra bör de gödselvattnas ett par gånger, dels genast efter utplanteringen och sedan efter ett par veckor.
Sommarblommorna bör sedan skötas noggrant med bortplockning av överblommade stjälkar och skott. Får frökapslarna vara kvar blir inte blomningen lika riklig. Dessutom får rabatten ett skräpigt och ovårdat utseende.

Skörda frön
Vill man ta frö av någon blomma skall en välformad och rikblommande planta väljas ut och markeras på något sätt, så att inte frökapslarna plockas bort av misstag. Växter som betecknas med F1-hybrid är mindre lämpliga att ta frö av om man önskar nya växter med samma utseende. Andra generationen av F1-hybrider ger inte enhetliga plantor med moderplantans form och färg, men det kan givetvis vara intressant att ta frö bara för att se hur de nya plantorna blir.

Höstgödsling
Rabatten bör gödslas med naturgödsel på senhösten om det behövs mera näring. Normalt räcker det med 2–3 års mellanrum för gödsling av rabatten. Växer plantorna kraftigt och blommar sparsamt är det ett tecken på att det är för mycket kväve i jorden, och då är det dags för ett par års uppehåll med naturgödseln. Däremot kan man alltid tillföra mineraler genom att strö på några nävar stenmjöl samt träaska och gärna även benmjöl.

Hösttäckning
Jorden i rabatten täcks över vintern på samma sätt som trädgårdsland. All öppen jord bör täckas med exempelvis löv eller gräsklipp.

Blommande tulpaner.

Skötsel av rabatter med blomsterlökar
Brukar man plantera blomsterlökar i rabatten för sommarblommor är det olämpligt att gödsla med naturgödsel. Istället används kompost eller komposterad gödsel på hösten. Används kompost kan det behövas lite extra kvävetillskott på våren och det ger man enklast med torkad hönsgödsel. Är det lökar i rabatten bör endast granris användas som täckmaterial på hösten. Eventuellt kan ett tunt lager gräsklipp användas, men löv bör undvikas, eftersom lökväxterna ofta har svårt att komma upp igenom det hoppackade lövet.

Borstnejlikor och penséer.

Rabatt med borstnejlikor och penséer som båda är tvååriga växter.

Plantering av tvåårsväxter (bienner)
Från det att snön smält bort från rabatten på våren tills det är dags att plantera ut sommarblommorna kan det gå ett par månader eller mera under vilken tid rabatten ligger tom och inte precis är till någon prydnad. I väntan på sommarblommorna kan rabatten prydas med tvåårsväxter, som alla själva kan dra upp plantor av (se kapitlet Uppdragning av perenna och tvåårsväxter). Dessa växter kan planteras ut i rabatten så fort tjälen har försvunnit ur jorden. Eftersom växterna har stått ute hela vintern är de inte ömtåliga för kyla på nätterna. Är rabatten väldränerad kan tvåårsväxterna planteras ut i rabatten redan på hösten. Har rabatten däremot ett utsatt läge, om den är i närheten av väg som snöröjs eller om den ligger mot en vägg där jorden inte fryser till under vintern, kan tvåårsväxterna ha svårt att klara sig, och då är det bättre att de får stå kvar på odlingsplatsen under vintern.

Exempel på tvååriga blommor
Fingerborgsblomma, Digitalis
Borstnejlika, Dianthus barbatus
Kungsljus, Verbascum
Nattviol, Platanthera bifolia
Stockros, Alcea rosea
Regnbågslupin, Lupinus x regalis
Mariaklocka, Campanula medium
Pensé, Viola x wittrockiana
Tusensköna (flerårig men odlas ofta som tvåårig), Bellis perennis
Förgätmigej, Myosotis
Silvernattljus, Oenothera speciosa
Gyllenlack, Erysimum, cheiri