Odla i sand och gräsklipp Jordgubbar

Gör så här, steg-för-steg
Skötsel år 2–4
Odla jordgubbar i kruka
Välj rätt sorts sand
Så väljer du rätt revor
Så snabblagrar du gräsklipp

Korg med jordgubbar.

Prova Nils Åkerstedts odlingsmetod och få tidigare skörd, godare bär och ett lättskött jordgubbsland.

Odla jordgubbar i sand och gräsklipp

Text: Nils Åkerstedt

Glöm ogräsrensning och grävning! Nils Åkerstedt odlar alla sina växter i enbart sand med gräs­klipp och jordgubbarna är inget undantag. Här beskriver han hur man enkelt anlägger ett jordgubbsland direkt på gräsmattan och hur man odlar jordgubbar i krukor.

Vid all jordgubbsodling för egen kon­sumtion så lönar det sig att odla dem i sand. Skötseln blir enklare och jag har tycker faktiskt att smaken på jordgubbarna blir mycket godare.
För de som har sina odlingar i växtzon 3 och högre så finns det ännu större anledning att odla jordgubbar i sand istället för i vanlig trädgårdsjord. Sanden i de upphöjda bäddarna värms upp snabbare och plantorna får därmed en snabbare start på våren och en gynnsammare växtmiljö än när plantorna växer på plan mark.

Undvik köpjord
Att odla jordgubbar i det torvblandade odlingssubstrat som säljs i säckar är verkligen inte att rekommendera.
Det finns ett otal olika sorter av denna så kallade ”jord” som påstås vara passande för olika växtarter som till exempel potatis, rosor, pelargonior med mera. Man kan fråga sig varför det nu kan behövas så många olika jordtyper när det förr räckte med en och samma jord. Är det jorden som det är fel på eller den gödsel som används? Enligt min erfarenhet av dryga 40 års odlande i sand så förefaller det snarast som om det numera är både jorden och gödseln som det är fel på.

Olika sorters jord ett försäljningstrick
Anledningen till denna rika förekomst av olika gödsel- och jordtyper grundar sig snarare på handelns behov av att sälja än av att hjälpa villaägare och husbehovsodlare att få ett bra odlingsresultat. Att dessutom miljön påverkas negativt av användningen av dessa produkter förefaller inte ha någon betydelse.
Eftersom jag i mer än 30 års tid har odlat jordgubbar i sand och enbart gödslat dem med gräsklipp, och under hela denna tid kunnat konstatera att detta odlingssätt har så många fördelar och ger så bra resultat, så är det naturligtvis den odlingsmetoden som jag kommer att beskriva här.

Den remonterande jordgubbssorten 'Elan'.

Den mycket goda jordgubbssorten ’Elan’ är remonterande vilket innebär att den blommar och ger bär ända fram till första frosten. Foto: Lotta Flodén

Remonterande sorter förlänger skördetiden
Man kan välja mellan två kategorier av jordgubbssorter. Dels finns det den gamla typen av jordgubbar som ger skörd under en dryg månads tid, skördetiden delvis beroende av läge och växtzon. Dels så finns det jordgubbsplantor som kan ge skörd under 6–7 månaders tid. En planta av denna sort ger bara några få mogna bär var eller varannan dag men den passar bra för den som vill kunna skörda färska jordgubbar dagligen om än inte i stora mängder åt gången. För att säkert få plantor av denna typ av jordgubbar så skall man fråga efter remonterande jordgubbar. Det finns säkerligen många namnsorter av remonterande jordgubbar likaväl som av de vanliga jordgubbarna. Jag har under 5 års tid odlat en sort som heter ’Elan’ och förra sommaren, då plantorna var 5 år gamla, gav de fortfarande skörd om än inte i samma mängd som när plantorna var yngre.

Dags att starta nytt land när skörden är över
När jordgubbskörden är över och det är dags att rensa jordgubbslandet och plantera nytt vill jag föreslå ett annorlunda sätt att odla jordgubbar. Det är lättskött, minskar risken för gråmögel och ger stor skörd. Man bara lägger ut sand ovanpå marken där man vill ha jordgubbslandet. Det spelar ingen roll vilket underlag det är på platsen.
Det låter kanhända som ett aprilskämt för den som ”vet” att man först måste gräva jorden och ta bort alla fleråriga ogräsrötter och sedan gödsla jorden innan man kan påbörja planteringen. Men varför inte försöka någonting nytt?
Jag har tillämpat denna odlingsmetod i över 30 år och vill inte gå tillbaka till det gamla sättet att odla jordgubbar. Den här odlingsmetoden är roligare och jordgubbslandet ser alltid snyggt ut.
Plantorna övervintrar mycket säkrare när de växer i sand och oavsett var odlingen är belägen så kommer tillväxten igång några veckor tidigare än om de odlats på vanligt sätt.

Jordgubbar odlade i sand.

Jordgubbarna frodas på de upphöjda sandåsarna. Gräsklippet fungerar som ypperlig gödning, skydd mot torka och hindrar ogräs från att gro. Foto: Nils Åkerstedt

Jordgubbar på sandbädd
Man kan lägga odlingarna på vilket underlag som helst, men helst på en plats där det är gräs eller jord så att det kommer att växa gräs mellan raderna. Det spelar heller ingen roll om det finns tistel, kvickrot, nässlor eller andra fleråriga ogräs i jorden där jordgubbsraderna skall ligga. Naturligtvis går det att lägga dem på en befintlig gräsmatta eller åkermark.

GÖR SÅ HÄR:
Förbereda odlingsplatsen:
1.
Börja med att välja ut en solig plats där raderna om möjligt kan läggas i riktningen norr till söder för att jordgubbarna skall få sol på båda sidorna om raden. 2. Lägg ut utvikta dagstidningar med minst 6–10 blad på marken.
De bör täcka en bredd på 80 cm.
Varje skarv bör gå 10–15 cm över den föregående tidningen.
3. Gör man flera rader bör avståndet mellan dem vara så brett att det går lätt att klippa gräset och att lägga på gräsklipp samt klippa revor med mera.
4. Det bör vara 1,5 till 2 meter mellan högsta åsen på varje rad.
5. Ös på sanden så att djupet i mitten av åsen blir cirka 40 cm och så får sanden slutta utåt så att tidningarna täcks med 3–5 cm sand längst ut.

Plantering:
1. Jordgubbsplantorna sätts med cirka 40 cm avstånd i mitten av sandbädden. Det ser ut att vara alldeles för långt mellan dessa små plantor, men när de växt ut och börjar ge skörd blir avståndet lagom. Eftersom sanden kommer att sjunka något så bör plantorna sättas så djupt att tillväxtpunkten täcks av 2–3 cm sand.
2. Är det torvmullsblandad jord på rötterna bör den sköljas bort innan plantorna sätts.
3. Snarast möjligt efter planteringen så läggs ett 10 cm tjockt lager färskt gräsklipp runt varje planta. Det är en fördel om klippet består av blandade örter med lite grövre stjälkar.

Vattna och täck:
1. Efterhand som tillgången på gräsklipp blir rikligare så täcks hela sandytan med gräsklipp.
2. Första veckorna vattnas plantorna 2–3 gånger i veckan och gräs­klippet fuktas över hela ytan minst en gång i veckan vid torr väderlek den första månaden. Tills dess plantorna har rotat och börjat växa så att blad täcker hela sandåsen upptill, så bör man kolla fukten i sanden och vattna vid behov. Överdriven riklig vattning får lätt till följd att näring från gräsklippet rinner bort.
3. Skjuter det ut revor från plantorna den första sommaren, bör de klippas av nära moderplantan såvida man inte vill utöka odlingarna. Jordgubbsplantorna får tillräckligt med näring under hela växtsäsongen från 10 cm färskt gräs­klipp.
Lagrat gräsklipp passar inte att använda för gödsling av jordgubbsplantor på friland men är att föredra när man odlar jordgubbar i kruka.

SKÖTSEL ÅR 2–4

Första våren
Till våren läggs färskt gräsklipp runt varje planta. Vattna minst en gång i veckan om det är torr väderlek. När tillgången på gräsklipp blir större täcks resten av sanden.
Någonting annat behöver inte göras eftersom det inte kommer något ogräs. Gräset som växer mellan raderna klipps bort med gräsklippare och då även de revor som växer utanför den sandtäckta ytan.

Andra våren
Våren därpå skär man bort gamla blad och revor intill varje planta och täcker plantorna med fiberduk samt vattnar om det behövs. Eftersom plantorna dels växer i sand och dels högre än omgivande mark bör man vattna något mera än normalt. Jordgubbsplantor bör alltid vattnas rätt rikligt på våren och försommaren.
Denna sommar skall de inte gödslas med gräsklipp.
Finns det rötter av tistel och andra fler­åriga ogräs i jorden är det nu risk för att de försöker tränga upp genom tidningarna längst ut på sidorna. Då är det dags att lägga nya tidningar på båda sidorna om jordgubbsraden och täcka dessa med sand eller gräsklipp.

Tredje våren
Nu skall hela ytan täckas med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp igen. Därefter klarar sig plantorna i två somrar innan gräsklipp läggs över sanden på nytt.
6–8 år ger dessa plantor god skörd men därefter bör de bytas ut. Då kan nya sättas på samma ställe. Men först tar man bort de gamla plantorna och fyller på med ny sand.


ODLA JORDGUBBAR I KRUKA

Genom att odla remonterande jordgubbar i kruka så kan man bättre utnyttja deras långvariga skördesäsong.

Gör så här:
1. Jordgubbsplantornas rötter ska vara helt fria från jord när de ska planteras i sand, så skölj av rötterna.
2. Plantera varje planta i en 20–22 cm kruka direkt, så behövs ingen omplantering.
3. Lämna 3–4 cm upp till krukans överkant så att gräsklippet får plats.
4. Lägg på cirka 1 cm lagrat gräsklipp. Om tillväxten verkar avta på sensommaren läggs ytterligare ett lager lagrat gräs­klipp i krukan. Har man inte lagrat gräs­klipp kan man lägga på 3–4 cm packat färskt gräs­klipp istället. Vattna regelbundet.

Vinterförvaring
Vintertid kan krukorna som jordgubbsplantorna växer i förvaras ute på en skyddad plats, säkrast är det att gräva ner krukorna i sand så endast någon centimeter av krukorna är ovanför sandytan. På så sätt tål plantorna vinterkylan bättre än när krukorna står direkt på marken. Täcks de av snö, så ger den ett bra skydd, likaså om krukorna täcks med löv. Det är mycket viktigt att sanden i krukorna inte är torr när det är minusgrader. Så fort vårvärmen väcker plantorna till liv så bör krukorna ställas mot en söder- eller östervägg. En ställning mot väggen med 2 eller 3 hyllor med plats för 20–30 krukor ger en jämn skörd av jordgubbar. Här på Öland kan de första jordgubbarna då skördas i senare delen av maj och fortsätta till slutet av oktober.


VÄLJ RÄTT SORTS SAND

Naturgrus.

Bra sand att odla i ska vara natursand som innehåller en blandning av stora och små stenar mellan 0 till 8 millimeter.

Sanden som ska användas ska vara naturgrus (inte stenkross) och kallas bland annat för sättsand, betong- eller gjutgrus 08 och brukar vara den billigaste. Den har en kornstorlek på 0–8 mm och passar utmärkt till odling såväl i krukor och urnor som på friland. För frilandsodling så är det faktiskt en fördel om blandningen även innehåller lite stenar av 10–12 mm storlek. Det är viktigt att sanden innehåller både små och stora partiklar, så sand från en leksandlåda fungerar inte.
Jag vill varna för sand som kan innehålla salt. Den sand som används för halkbekämpning är blandad med salt och det kan vara frestande att ta några hinkar sand ur en hög med sand man sopat ihop från gatan men saltet tar död på de växter man försöker odla i den sanden. Även om den sanden har utsatts för regn i några år så är den fortfarande så salt att den skadar växterna.


VÄLJ REVOR FRÅN RIKGIVANDE PLANTOR

Har man en bra sort sedan tidigare bör man ta av dessa, men välj plantor från de rätta revorna.
Kontrollera först noga att moderplantan är frisk och ger rikligt med bär. Det är alltid lite variation mellan hur rikgivande de olika plantorna är. Vanligtvis är det de plantor som ger rikligast med bär som får färre revor och mindre plantor på revorna.

Störst planta inte alltid bäst
Väljer man bara de största plantorna när man skall förnya jordgubbslandet kommer det på sikt att bli sämre skörd. Man förädlar helt enkelt åt fel håll och får stora jordgubbsplantor som ger dåligt med bär.
Kontrollera alltså noga att revorna kommer från rikgivande plantor, och ta de nya plantorna av dem även om de inte är så kraftiga.
Är det inga rötter på revplantorna bör man endera vänta några veckor med att flytta dem eller också klippa loss dem och sätta dem tätt i en sandbädd. Lägg fiberduk över samt vattna och duscha dem rikligt, så får de snart rötter.


SNABBLAGRAT GRÄSKLIPP

Lägg vårens första gräsklipp i en svart sopsäck. Gräsklippet ska vara grönt och ny­klippt när det läggs i säcken.
Pressa ut luften och knyt igen. Placera säcken soligt. Efter 1–2 månader är klippet färdigt att användas som gödning. Det ser då ut och luktar som färsk kogödsel. Lufta innehållet några dagar innan användning.
Gräsklipp kan också lagras från sensommar till nästkommande vår.

Använd gräsklipp till alla växter
Forskning har visat att gräsklipp innehåller alla näringsämnen i rätt proportioner. Eftersom alla växter behöver samma proportioner av av näringsämnen men i olika mängd innebär det att du kan gödsla alla dina växter med gräsklipp.

Läs mer om att lagra gräsklipp här

Jordgubbens historia – en ren slump