Odla i sand och gräsklipp Odla morötter i sand och få rekordskörd

morötter odlade i sand och gräsklipp.

Skördeklara morötter odlade i sand och gräsklipp.

Odla morötter i sand och få rekordskörd

Text: Nils Åkerstedt  Foto: Eva Åkerstedt

Trädgårdsmästare Nils Åkerstedt har odlat i sand med gräsklipp i över 40 år och resultatet blir fantastiskt. Allt från bananplantor till morötter trivs och frodas i bara sand och gräsklipp! Här berättar Nils hur han upp till 22 kilo morötter på en enda kvadratmeter.

På våren, eller hösten innan man ska odla, bygger man ramar av bräder i önskad storlek. Bredden på sandbädden bör vara cirka 125 cm, då kan man lätt komma åt att sköta växterna i bädden från båda sidorna. Pallkragar funkar också bra. Gör man en ram av riktiga bräder och placerar den på gräsmattan, så kommer trädgårdslandet att se snyggt ut förutom att det är enkelt att sköta. Ramens höjd bör vara minst 20 cm och längden efter behov och utrymme. När man är äldre och får svårt att stå på knä är det en fördel om åtminstone en del av sandbädden är så hög att man lätt kan stå eller sitta när man sköter växterna.

Välj rätt sorts sand
Sanden är förhållandevis mycket billigare än jord att köpa så det är inte så dyrt att fylla en bädd till passande arbetshöjd. Använd natursand som kallas ”grus 0–8 mm”. Det är viktigt att sanden innehåller en blandning av små och stora stenar, så sandlådesand är inte att rekommendera.

En kvadratmeter odlingsyta gav 22 kilo morötter!

I denna lilla sandbädd på 1 kvadratmeter och 20 cm sanddjup skördades 22 kilo morötter i september 2009! Sanden kallas bl a för ”grus 08” och ska se ut som på bilden ovan. På bilden till höger syns hela skörden från sandbädden på bilden överst till vänster! Morotssorten heter ’Nantes’ som är tidig och god.

Förbereda sandbädden
Ta bort grästorven 10 cm djupt på den yta där sandbädden ska läggas och även 10 cm utanför ramen runt bädden. Bräderna i ramen bör inte komma i kontakt med jorden utan det bör vara cirka 10 cm sand mellan ramens nedre kant och jorden, då ökar hållbarheten på ramen Är det besvärliga rotogräs på platsen där bädden ska ligga då bör dubbla lager tidningar eller en markduk som skyddar mot ogräs läggas på jorden innan sanden fylls i ramen.

Hindra kvickrot med saltvatten
När sandbädden gränsar mot gräsbevuxen mark bör man vattna med saltvatten (1 matsked salt i 10 liter vatten) på den sand som ligger på utsidan av brädramen. Detta för att hindra kvickrot att komma in i sandbädden. Saltvattningen bör upprepas ett par gånger per sommar.

Morotsplantor i olika stadier

Dessa morötter såddes den 5 maj 2015. Den 16 juni togs den vänstra bilden. Gallret över bädden är skydd mot katten Kurre som gärna vill ligga på fiberduken som bädden alltid är täckt med som skydd mot morotsflugan. Bädden bör vattnas 2–3 gånger i veckan vid torr väderlek för att gräsklippet ska hållas fuktigt. Radavståndet är 10 cm. Från det att hjärtbladen kommer måste sådden vattnas med nässelvatten varje dag tills plantorna kan gallras och sandytan täckas med gräsklipp, minst 5 cm tjockt. Gräsklippet får inte läggas på plantorna. Så fort blasten blivit större läggs ytterligare ett lager gräsklipp på, så att det blir totalt 10 cm tjockt.
Högra bilden: 6 juli 2015 och nu har morötterna fått totalt 20 cm gräsklipp. Den enda skötseln från nu och till skörden består av vattning vid torr väderlek.

Sådd i ny sand måste gödslas
Första året, när sanden är ny,  så innehåller den ingen näring. Frösådda plantor måste då gödslas med näringslösning och den bästa är nässelvatten men det går bra med annan näringslösning också. Lägg nässlor i en hink och fyll den med vatten, redan efter 3–4 dagar kan detta vatten användas. Vattna sedan dagligen med en svag blandning av detta nässelvatten tills plantorna kan gallras och sandytan täcks med minst 5 cm nyslaget gräsklipp. Det är viktigt att gräsklippet är grönt, fuktigt och färskt. I brist på nässlor kan även gräsklipp användas för tillverkning av gödselvatten.
För att underlätta groningen kan man lägga lite såjord i raderna innan fröna sås. Så glest så blir det lättare att gallra. Plantavståndet bör vara 1–2 cm. Morötter kan stå tätt utan problem.

Fiberduk mot morotsflugor
Var noga med att inte lämna gallringsrester nära bädden eftersom de lockar till sig morotsflugor. För att undvika angrepp av morotsflugor bör bädden vara täckt med fiberduk under hela odlingsperioden.

Nils Åkerstedt skördar morötter.

Här firar Nils Åkerstedt sin 90-årsdag 2015 med att bärga sommarens morotsskörd.
– Skörden blev inte som jag förväntade mig, ”bara” 14 kilo, men det beror nog på att det var ovanligt torrt på Öland den här sommaren, svarar Nils på frågan om hur stor skörden blev.


FÖRDELAR MED ATT ODLA I SAND OCH GRÄSKLIPP

• Miljövänligt
• Ger perfekt balanserad näring
• Sanden behöver inte bytas ut varje år
• Hindrar ogräs
• Billigt
• Mindre krukvolym kan användas
• Minskar vattenavdunstning
• Mycket bra metod för odling i kalla klimat
• Kan användas till alla växter, även krukväxter, buskar och träd.


ODLING AV GRÖNSAKER I SAND OCH GRÄSKLIPP

Odlingsdjup: minst 30 cm, gärna i upphöjd bädd för optimalt resultat.
Sand: Använd natursand som brukar kallas ”grus 0–8 mm”  för gjutning, plattsättning m m.
Mängd gräsklipp per säsong: 2 x 10 cm, en gång på våren och ytterligare en gång när den första täckningen vissnat och blivit gul. Gräsklippet kan med fördel blandas upp eller ersättas med klipp av andra färska örter, gärna lite grövre.
Vattning: Vattna regelbundet för att hålla klippet fuktigt.
Övrigt: Efter några års täckning brukar det räcka med att täcka en gång per säsong.


TA VARA PÅ DITT GRÖNA GULD!

Redan i mitten på 60-talet började trädgårdsmästare Nils Åkerstedt experimentera med gräsklipp som ett miljövänligt alternativ till konstgödsel. Under åren har han finslipat metoden och kommit fram till att kombinationen sand och gräsklipp är optimalt för odling av alla typer av växter. Dessutom går det att odla i samma sand år efter år. Nils har till exempel odlat tomater i samma sand i 18 år utan att få problem med jordtrötthet.

Gräsklipp fungerar utmärkt även på vanlig jord
Forskning visade för några år sedan att gräs­klipp, helst uppblandat med andra örter, innehåller alla ämnen i rätt proportioner som växter behöver för att växa och må bra. Det var det Nils anade när han såg resultatet av sina experimentodlingar.
Täckning med gräsklipp fungerar utmärkt även på vanlig jord, så sätt på uppsamlaren på gräsklipparen och ta vara på ditt gröna guld!