Den nya biologiska trädgården, del 1 Plantuppdragning av köksväxter

Plantuppdragning av köksväxter.

Plantuppdragning av köksväxter

Kapitel ur ”Den ”nya” biologiska trädgården, Del 1, 1999
Författare: Nils Åkerstedt
Redigering webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Det är många fördelar med att själv dra upp plantor av köksväxter. Man får de arter och sorter man vill ha, man ger växterna den rätta starten i en frisk jord utan kemikalier och man får en intressant och nyttig sysselsättning. Man kan slösa med växter eftersom dessa plantor blir mycket billigare än om man köper dem.

Visst krävs det mycket pyssel och passning och man behöver lämpliga utrymmen, men den som en gång börjat med plantuppdragning har ofta mycket svårt att avstå från att sätta och så när vårsolen börjar lysa.

Handledning
Det här kapitlet kommer naturligtvis endast att ge en liten handledning för plantuppdragning. För den som är intresserad skulle det krävas en helbok för att kunna tillfredsställa läsaren och ge svar på alla frågor som infinner sig efterhand som man sysslar med plantuppdragning.

Vanliga nybörjarfel.

Ett av de vanligaste nybörjarfelen är att så för tidigt utan att ha tillräckligt med ljus vilket leder till att fröplantorna ränner iväg på höjden och blir sköra och svårhanterliga. Ett annat vanligt misstag är att så mängder med frön utan ha planerat hur många plantor man har plats för när de ska planteras ut.

Vanliga nybörjarfel
Det är befogat att börja med några varningar om hur man inte ska göra:
1. Börja inte för tidigt med sådden och börja med arter som är lätta att dra upp plantor av.

2. Begränsa sortimentet första året till några få sorter och beräkna antalet av varje sort som behövs.

3. Skola bara om så många plantor som du beräknat från början, annars riskerar du att alla plantor får det för trångt så småningom.

SÅTID

Den lämpligaste såtiden varierar en hel del beroende på när man kan plantera ut växterna i de olika delarna av landet, det är omkring en månads skillnad från norr till söder. Såtiden är även beroende av om har drivbänk, kallbänk, växthus eller enbart har tillgång till rumsfönster. Här finns en bra såtabell där du ser när det är dags att så olika växter och vilka temperaturer som är bäst för groning och förkultivering.

Vid beskrivningen av de olika köksväxterna i kapitlet Odling av grönsaker står angivet de antal veckor som behövs från sådd tills plantorna är klara för utplantering. Efterhand som man får mer vana vid att sköta plantorna på rätt sätt kan man klara av att så något tidigare för att få större plantor vid utplanteringen.

SÅJORD

Gles sådd.

Det lönar sig att så glest från början. man spar frön och det blir lättare att skola om plantorna.

Såjorden ska vara mager (näringsfattig) och gärna blandad med natursand. Det finns även färdig såjord att köpa, men tyvärr är det i en del fabrikat tillsatt handelsgödsel. Därför är egen tillverkning av såjord att föredra.

Vattna innan sådd
Är såjorden torr bör man vattna den något dygn före sådden. Om den är för torr har den svårt att dra till sig vatten efter att man fyllt den i krukorna.

Små krukor
Man kan använda små krukor om har en sålåda eller miniväxthus att placera dem i efter sådden. Fyrkantiga krukor som är 8–10 cm i diameter går utmärkt att använda.

Sålla jorden
Man fyller jord i halva krukan; ställ ut alla krukor som behövs och fyll i dem på en gång. Ta sedan ett såll och sålla jorden över krukorna tills de är fyllda ända upp till kanten. Sållar man inte den översta jorden och det finns klumpar i den, blir det rätt besvärligt när man sedan ska skola om plantorna om deras rötter är insnärjda i en klump. Rötterna går lätt av och plantorna är svåra att skilja åt.

Så jämnt
När krukorna är fyllda stöter man dem lätt mot underlaget så att jorden packas något innan man sår. Man ska sprida ut fröna så jämnt som möjligt och inte så ut allt frö.

SPARA FRÖN

Av många arter kan man få flera hundra plantor ur en påse frö. Av de arter som det är många frön i påsen är det bättre att så i två omgångar. Misslyckas den första kan man så igen. Lyckas den första sådden spar man fröna till nästa vår.

MÄRKNING

Man ska vara noga med att sätta tydliga etiketter på varje kruka, för det går inte att minnas sort, höjd, blomtid m m. Man kan även nöja sig med att ange katalognummer på etiketten om man har frö från en firma som ger ut kataloger.

SÅDD AV SMÅ OCH STÖRRE FRÖN

Mycket små frön som t ex selleri ska inte täckas med jord efter sådden, men större frön som t ex kål täcker man genom att sålla försiktigt över krukorna tills man inte ser några frön.

VATTNING

När sådden är klar tar man en bunke med ljummet vatten och ställer de nysådda krukorna i vattnet men det får inte vara djupare än att det går upp till drygt halva krukan. Man ska sätta ner krukorna försiktigt så att inte vattentrycket underifrån skjuter upp jorden och ställer till oreda i sådden. Krukorna får stå i vatten tills det syns tydligt att jordytan är genomfuktad. Det kan ta från tio minuter upp till ett par timmar beroende på hur fuktig jorden var innan.

TEMPERATUR

Miniväxthus.

En genomskinlig förvaringsbox fungerar utmärkt som miniväxthus.

Krukorna placeras i ca 20°C värme och har man inte ett miniväxthus att ställa krukorna i, täcker man dem med plastfolie, papper eller en glasskiva så att fuktigheten hålls jämn i jordytan. Har man krukorna på en plats där det är ljust ska man lägga ett tunt tidningspapper ovanpå glaset eller ovanpå krukorna inne i sålådan.

Tidig sådd i rumstemperatur
Även om man ska odla småplantorna i ett växthus eller i en varmbänk bör man alltid vid tidig sådd behålla frösådden inomhus i rumstemperatur eftersom det både är svårt och dyrt att hålla så hög temperatur i bänk eller växthus den tiden på året.

PASSA SÅDDEN NOGA

Frösådden ska nu passas mycket noggrant med vattning, som alltid bör ske genom underbevattning som tidigare beskrivits. Så länge sådden är täckt med glas eller papper räcker det med underbevattning var femte eller sjätte dag.

Frön kan gro snabbt
Redan efter ett par dagar bör man kontrollera om fröna gror, för då måste man ta bort tidningen över den sådden. Vissa arter kan gro redan efter tre dagar och låter man fröplantorna växa en enda dag under papper kan de ränna iväg på höjden och bli svåra att hantera.

Ljust och svalt
Så fort hjärtbladen (de allra första bladen) utvecklats placerar man krukan så ljust som möjligt. Har man inte ett soligt fönster med minst 6 timmars sol behövs extrabelysning, annars blir plantorna långa och gängliga. Temperaturen ska nu vara något lägre än tidigare, 15–18 grader är lämplig temperatur, men när solen lyser på plantorna kan det få bli betydligt varmare.

KÄNSLIGT SKEDE FÖR FRÖPLANTORNA

Fröplantorna är nu inne i ett mycket känsligt skede. Står frösådden för varmt eller för mörkt kan hela sådden misslyckas. Jorden i krukorna får absolut inte torka. Man måste kontrollera noga om jorden är torr och sänka ner krukorna i vatten med 3–4 dagars mellanrum. Jorden torkar snabbare när man tagit upp krukorna från miniväxthuset eller sålådan.

Dags för omskolning
När plantorna stadgat sig och det börjar skjuta upp en stam mellan hjärtbladen är det dags att skola växterna (plantera om flera små plantor i samma kruka men med större mellanrum mellan plantorna).

PLANTERINGSJORD

Sköra fröplantor.

Om solljuset inte räcker till behöver man ha någon sorts extrabelysning. Vanliga lysrör fungerar bra, någon speciell växtbelysning behövs inte.

Jorden som plantorna ska skolas i bör vara fin kompostjord eller blomjord blandad med såjord, ca 50 % av varje. Långsamväxande arter som t ex selleri, skolar man många tillsammans i en kruka. Det räcker till att börja med om de står med 2 cm mellanrum.

Omskolning
Det är viktigt att jorden fylls ända upp till krukkanten när man skolar så små plantor, för annars skuggar krukkanten de små plantorna alldeles för mycket. Kraftiga och snabbväxande arter kan man plantera in (sätta varje planta i egen kruka) i små krukor från såkrukan under förutsättning att man har tillräckligt med plats för krukorna den tiden.
Skolar man de först och planterar in dem senare har man i regel bättre med plats eftersom man då kan sätta ut dem i bänk eller växthus.

Om man har ont om plats
Små och långsamväxande arter kan man gärna skola om en gång till innan man planterar in dem i krukor om man har smått om utrymme för dessa värmekrävande arter. Men omskolning eller inplantering av dem bör ske när bladen på den enskilda plantan i skolningskrukan kommer i kontakt med andra plantor.

Placera nyskolade plantor i halvskugga
När man skolat eller planterat in fröplantor ska de stå i halvskugga de första 3–4 dagarna tills rotsystemet börjat växa och plantorna slutat att sloka.

Mycket ljus ger fina plantor
Mycket ljust och en temperatur omkring 18 grader är nu en viktig förutsättning om man ska få fina plantor. Låga och knubbiga plantor är att föredra framför långa gängliga, även om de senare oftast blommar tidigare.

UTE PÅ DAGARNA/AVHÄRDNING

När plantorna efter inplanteringen i krukor börjat växa bra kan man under soliga dagar, när temperaturen inte är under plus 15°C i skuggan, placera ut dem på en balkong eller mot en vägg där det inte blåser. Men ta det försiktigt de första dagarna, 2–3 timmar i solen till att börja med, sedan hela dagar. Vissa växter kan behöva skyddas med fiberväv mot direkt sol de första dagarna.

Avhärdning i växthus och bänk
Har man växthus eller bänk kan man flytta ut växterna dit så fort man kan hålla den temperatur som de kräver.
Till att börja med kan man ställa ut dem i växthuset på dagen och ta in dem på natten. Ju förr man kan placera växterna i bänk eller växthus desto finare modell får man på plantorna.

Gödsling
Småplantorna bör gödselvattnas en gång i veckan så att man håller dem i jämn tillväxt.

Rotträngsel i kruka.

När rötterna börjar trängas i krukan är det dags att plantera om.

Omplantering
När krukan är fullrotad så att rötterna trängs mot krukkanterna planterar man om småplantorna så att de får större krukor. Det är viktigt att krukorna inte hinner bli så fullrotade att plantorna stannar upp i växten. En planta som stannat upp och mognat till har mycket svårt att börja växa på nytt när den kommer till den slutliga växtplatsen.

Om plantorna inte växer
Ser plantorna ut att stå stilla, trots att de fått gödselvatten, står de antingen för svalt eller har fått för mycket eller för lite vatten. Kan man inte höja temperaturen ska man vara sparsam med vattningen och även ge dem sparsamt med gödselvatten tills man ser att de börjar växa igen. För att få en fin modell ska man med jämna mellanrum sära på dem så att bladen går fria från andra plantors blad.

Avhärdning innan utplantering
En vecka före utplanteringen av de växter man dragit upp ska man börja avhärda dem (vänja växterna vid att stå utomhus dygnet runt). De plantor som man låtit stå på balkongen eller mot en vägg är ju delvis avhärdade, men sista veckan före utplanteringen låter man dessa plantor stå ute även på nätterna om det inte är risk för frost.

Avhärdning av plantor i växthus
Plantorna som står i växthuset bör man helst flytta ut på dagarna och efter 2–3 dagar får de även stå ute på nätterna. Har man inte några andra växter som är värmekrävande kan man istället för att lyfta ut plantorna lufta så mycket som det går och även låta luftfönster och dörr stå helt öppna de sista nätterna före utplantering.

UTPLANTERING

Före utplanteringen ska man genomvattna krukorna grundligt så att jordklumpen är fuktig.

Utplantering av plantor i torvkrukor
Har man dragit upp plantorna i torvkrukor ska man noga se till att det inte är någon del av krukorna som är ovan jorden efter utplanteringen, för då avdunstar vattnet genom den del av krukan som är ovan jord. Det gör att själva krukväggen blir svårgenomtränglig för växtrötterna.

Har man tung lerjord där man sätter plantor som står i torvkrukor, bör man lägga lite kompostjord närmast krukan, annars kan det bli mycket svårt för växtrötterna att växa igenom krukväggarna.

FÖRENKLAD PLANTUPPDRAGNING

Vill man förenkla plantuppdragningen och slippa använda krukor, så kan man så en del växtarter direkt i bänk, i kruka inne eller i små lådor i växthus och sedan skola plantorna i rader i bänk eller i lådor i växthuset. Man bör då ha 10 cm mellan raderna och 5 cm mellan plantorna i raden.

Toppning av långa rötter
Är rötterna långa kan man nypa av rotspetsen så att roten blir 5–6 cm lång. Då går det lättare att skola och det är bättre för plantorna än om man viker rötterna när man stoppar ner dem i jorden.

Rekommenderas inte i kallt klimat
Köksväxter, som i Norrland har svårt att hinna utvecklas, blir det stora problem med, eftersom de blir betydligt senare än om de odlats i kruka.

Senare såtid
Efter skolningen behandlas dessa plantor på samma sätt som de man planterar in i små krukor. Man låter dem sedan stå kvar där de skolats tills det är dags att plantera ut dem på friland. Nackdelen med denna metod i jämförelse med förkultivering i krukor är att all sådd måste ske något senare för att inte plantorna ska bli för stora för att klara utplanteringen.

Kräver mer omvårdnad
Ytterligare en nackdel med uppdragning utan jordklump är att plantorna kräver mera omvårdnad genast efter utplanteringen tills de hunnit rota sig på den nya växtplatsen.

Plantering
Vid plantering av dessa plantor utan jordklump, bör man ta en näve fuktig torvströ eller kompostjord och klämma fast runt roten på varje planta samtidigt som man sätter dem. Då klarar de de första kritiska dagarna mycket bättre. Man bör även sätta några kvistar av björk eller annan sly som skugga för plantorna de första dagarna. När lövet har torkat kan man ta bort kvistarna.