Odla inomhus Allt om amaryllis

Frösådd – så gör du steg-för-steg
Förökning med sidolökar
Så sköter du din blombara lök året runt

Blommande amaryllis.

Julens drottning bland julblommorna är amaryllisen med sina fantastiska klockor. Sköter du den rätt kan du få en lök som blommar mer för varje år.

Allt om att odla amaryllis

Text: Nils Åkerstedt

Amaryllis är en av de mest tacksamma krukväxterna om den sköts på rätt sätt. Här berättar Nils Åkerstedt hur man gör för att lyckas.

Sköter man om sin amaryllis blir löken större och producerar fler stänglar för varje år. Och håller man sin planta i tillväxt året om kan löken blomma två gånger om året!

Fröplantor av amaryllis.

Vänstra bilden: Det är enkelt att få amaryllisfrön att gro. Välj mogna frön som har en hård knöl i mitten. Mittenbilden: Här tittar det första bladet fram ur fröet! Högra bilden: Andra året efter sådd. Foto: Lotta Flodén

FRÖSÅDD

Vill man föröka amaryllis med frön som man själv skördar går det att få en stor variation på fröplantornas blomfärg om man för över pollen från t ex en vit amaryllis till en röd. Förutsättningen är förstås att de båda blommar samtidigt.
Men även när man tar frö från en enfärgad blomma som inte pollinerats med en blomma med avvikande färg kan det uppstå många färgvariationer på fröplantornas blommor beroende på moderplantans arvsanlag. Läs mer om hur du sår amaryllis här.

FÖRSTA VÅREN
Amaryllisfrön har bäst grobarhet första året efter mognaden. Så alltid på våren oavsett vilken tid på året fröna mognat. Använd såjord eller blomjord blandad med hälften sand.
När fröplantorna har fått 5–6 cm långa blad ska de planteras om i en kruka eller fat som är minst 10 cm djup. Det ryms 15–20 fröplantor i en 12 cm kruka och det ger så småningom 15–20 blommande amaryllislökar, för de är mycket livskraftiga.

Jord för omplantering
Använder man köpjord bör den blandas med 30–40 % sand. Amaryllislökarna trivs annars mycket bra om om de får stå i en blandning av 40 % sand, 40 % lagrat gräsklipp och 20 % torvmull eller kompostjord.

Plantera om efter ett par månader
Plantorna kan stå i samma kruka i ett par månader innan de återigen planteras om. Då är det lagom med fem plantor i en kruka av samma storlek som den förra.
Fröplantorna bör stå i ett söder- eller österfönster. De ska vattnas noga och även gödselvattnas med svag näringslösning. Fröplantorna ska inte vila under vintern som de stora amaryllislökarna oftast gör. Fröplantorna ska istället stå och växa hela vintern igenom, därför ska de placeras riktigt ljust.

ANDRA VÅREN, SOMMAREN OCH HÖSTEN
På våren planteras plantorna om i ny jord. Nu kan man låta tre lökar stå i samma kruka om man vill spara utrymme. Under sommaren kan plantorna stå i norr- eller västerfönster eller så sätter man ut dem på en solig och varm plats mot en vägg eller i ett växthus.

Vattna och duscha
Vid soligt väder ska bladen duschas dagligen. Vattningen ska vara riklig om jorden är väldränerad.

Dags att ta in lökarna
När hösten kommer ska plantorna planteras om, eller också läggs lagrat gräsklipp ovanpå jorden i krukan. Även andra vintern ska plantorna stå i ett ljust fönster och vattnas så att inte bladen vissnar ner. Lyckas man inte hålla bladen gröna behandlas lökarna på samma sätt som stora lökar.

TREDJE VÅREN
När lökarna är två år gamla är det dags att sätta dem en och en i en 12 cm kruka. Därefter sköts dem som stora amaryllislökar (se under rubriken ”SKÖTSEL AV BLOMBARA LÖKAR” nedan).


FÖRÖKNING MED SIDOLÖKAR

Vid delning, som lämpligast görs på hösten, behandlas de små lökarna på samma sätt som frösådda lökar andra året. Det kan vara stor variation på storleken av sidolökarna. Om de är 1–2 cm i diameter kan de planteras rätt många tillsammans. Är de större sätts de tre i varje kruka.

Hantera sidolökarna försiktigt
När man tar bort sidolökarna på hösten har de nästa alltid blad som ska behandlas försiktigt så att de inte går av. Bladen behövs för att löken ska växa bra.
Dessa lökar kan ställas i norr- eller västerfönster och vattnas normalt så länge de har gröna blad. Om möjligt bör de stå gröna hela vintern igenom. Efterhand som lökarna växer till i storlek behandlas de på samma sätt som frösådda lökar och sedan som stora lökar.


SKÖTSEL AV BLOMBARA LÖKAR ÅRET RUNT

De stora blombara lökarnas skötsel är ofta felaktig och det är anledningen till att så många klagar över att deras amaryllislökar bara blir mindre för vart år och blommar dåligt.
Det är viktigt att lökarna efter blomning får samla näring om de ska kunna växa till i storlek och blomma på nytt.

EFTER BLOMNINGEN
Har man inte befruktat någon blomma för att ta frö ska man skära bort blomman (inte stjälken) och fruktämnet så fort blomman vissnat och ser ful ut. Blomstjälken ska stå kvar och vissna helt så att näringen kan gå tillbaka ner i löken. Bladen ska alltid vara kvar oavsett vilken årstid löken blommar.

Vissen amaryllisblomma.

Ta bort blomman så fort den vissnar men lämna kvar stjälken, så att näringen kan gå tillbaka till löken.

Pyssla om den överblommade plantan
Den utblommade löken kan ställas i norr- eller västerfönster, men den måste stå i ett fönster för att få tillräckligt med ljus. Har löken många stora blad ska den vattnas och även gödselvattnas om den blommat senare än januari. Vid blomning i november–december bör man inte gödselvattna förrän det börjar våras, eftersom det inte är bra att tvinga plantan att växa när det är ont om ljus.
Under vintern ska temperaturen vara omkring 20° C.

Bind upp långa blad
Är bladen så långa att de böjer sig bör de bindas upp mot en blomsterpinne, annars gulnar de rätt fort. Så länge en lök har svagt utväxta blad måste man vattna försiktigt och helst bör den få stå riktigt ljust och i en temperatur som är något högre än vanlig rumstemperatur.

FÖRSOMMAR – DAGS FÖR OMPLANTERING
När det börjar bli varmt ute i juni kan lökarna sättas ut på en balkong, mot en södervägg eller i ett växthus. Ska lökarna stå på balkong eller inne hela sommaren planteras de om i maj–juni och sätts i krukor som är betydligt större än vad som behövs för att löken ska rymmas.

Jord för omplanteringen
Använder man köpjord bör den blandas med 30–40 % sand. Mycket bra trivs amaryllislökarna om de får stå i en blandning av 40 % sand, 40 % lagrat gräsklipp och 20 % torvmull eller kompostjord.

Gödsla med gräsklipp på balkongen
När krukan står på balkong kan man lägga 2–3 cm färskt gräsklipp ovanpå jorden ett par gånger under sommaren.

Plantering ute eller i växthus
De lökar som ska placeras ute eller i ett växthus bör helst sättas i ren sand.
Ta bort jorden till 25–30 cm djup och fyll hålet med sand så att det går cirka 5 cm över jordytan. Sätt sedan löken i sanden så högt att halva löken är ovanför sandytan.
Har löken många fina blad låter man jordklumpen vara hel när den sätts. Är det få eller inga blad på löken tar man bort all jord ur jordklumpen och sätter löken i sanden. Sandytan runt löken täcks sedan med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp.

Vattning, duschning och gödsling
Alla lökar som har blad ska vattnas rikligt under sommaren. De ska duschas dagligen. Det gäller alla lökar från små frösådda till de allra största och oavsett om de står ute eller inne på fönsterbrädan. De amaryllislökar som växer i köpjord måste gödselvattnas varje vecka under hela sommaren. De som odlas i sand eller gräs- och sandblandningen behöver inte någon extra näring.
Med den här behandlingen kommer lökarna att vara betydligt större på hösten än vad de var vid utplanteringen på försommaren.

SENSOMMAREN
I slutet av augusti ska de lökar som står ute tas upp, de som planteras i växthus kan stå ett par veckor till. Lökar som är för små för att blomma kan under vintern förvaras torrt i sand eller torvmull. Lökarna bör ha en diameter på minst 7 cm innan man försöker driva fram blommor på dem.

HÖST – DAGS FÖR VILOPERIOD
När lökarna tas upp på hösten kan de ha 5–6 stora blad, men de kan också vara helt utan blad. De kan även ha många sidolökar och dessa tar man loss och behandlar enligt följande beskrivning:

Sidolök av amaryllis.

Ibland dyker det upp sidolökar i krukan. Om du låter dem växa till sig i en egen kruka, så får du en planta med samma blomfärg som moderplantan. Foto: Lotta Flodén

Sidolökar med blad:
Sidolökar med blad planteras i så stora krukor att rötterna får bra med plats.
Lökarna placeras i fönster i vanlig rumstemperatur. De ska vattnas normalt tills bladen börjar gulna. Då minskas vattningen efter hand och upphör helt när alla blad gulnat och tagits bort. Lökarna sköts sedan på samma sätt som sidolökar utan blad.

Sidolökar utan blad:
De lökar som helt saknar blad planteras in i krukor som inte är större än att löken ryms. Lökar utan blad har oftast få friska rötter och de bruna rötterna tar man bort vid inplanteringen.

Placera lökarna torrt och svalt
Lökar utan blad, både de som var utan blad redan vid inplanteringen och de vars blad vissnat senare, ställs på en sval och torr plats med en temperatur omkring 15° C.
Efter cirka en månad kan man ställa löken varmt igen om man vill få den att blomma inom en dryg månad, men man kan också låta löken vila i flera månader innan man tar in den i värmen.

Kontrollera lökarna regelbundet under vilan
Det är inte alltid som lökarna väntar med att skjuta knopp tills man tar in dem, ibland kan de komma med blomknopp även när de står svalt. Därför är det viktigt att man ser till lökarna emellanåt så att de inte skjuter långa blomstänglar i mörker.

Amaryllis Candy Floss.

Ju större lök, desto fler blomstänglar, så det lönar sig att pyssla om sina amaryllislökar.

SKÖTSEL EFTER VILOPERIODEN
När man ställer in en lök i värmen kan man, för att den inte ska ta så stor plats, plantera om den i en mindre kruka. Detta gäller de lökar som vid inplanteringen på hösten hade stora blad och krävde stor kruka.

amaryllislökVattning
Till en början vattnas mycket sparsamt tills blomknoppen har kommit upp från löken och det har kommit några blad, därefter vattnas löken normalt. Har man flera lökar kan man på detta sätt få en mycket lång blomningsperiod.

Större lökar för varje år
Behandlas amaryllislökarna enligt den här beskrivningen kommer de att växa och bli större för varje år. Ju större lökar, desto fler blomstänglar och de kan dessutom blomma två gånger per år när lökarna blivit riktigt stora.

UTAN VINTERVILA KAN LÖKEN BLOMMA TVÅ GÅNGER PER ÅR
Man kan även låta en amaryllis stå med bladen kvar hela året om man har plats i ett ljust fönster. En sådan lök blommar då nästan helt säkert två gånger per år och den får ett mycket fint bladverk så att den liknar en liten palm.

Sjukdomar och skadedjur
Ibland kan delar av bladen och lökskalen bli rödfärgade. Detta orsakas dels av lökkvalster, dels av svampar. Båda angreppen kallas ofta för rödbränna, men ska man vara korrekt, så är det svampangreppet som heter rödbränna. I båda fallen är det låg temperatur och hög fuktighet som gynnar angreppen.
Bladen kan även angripas av spinn, trips och sköldlöss.

LÄNKAR
Fotogalleri med mängder med amaryllissorter