Den biologiska trädgården, del 3 Förökning av buskar och träd med sticklingar

Vedartade sticklingar/vintersticklingar
Örtartade sticklingar/sommarsticklingar
Så gör du salixvatten

Vedartade sticklingar.

De flesta buskar och träd går att föröka med sticklingar. Här syns spirande vintersticklingar av bl a forsythia, fläder, måbär och svarta vinbär.

Förökning av buskar och träd med sticklingar

Kapitel ur Den biologiska trädgården, Del 3, 1987
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Att föröka buskar och träd med sticklingar är ett roligt och billigt sätt att skaffa fler plantor av dom arter och sorter man gillar.

Jag vill dock avråda dem som tror att man enkelt kan dra upp buskar, träd och häckväxter för att användas till inramning av en ny villatomt. Det tar alldeles för lång tid. Det tar mellan tre och fem år innan buskarna är i den storlek som säljs i plantskolorna, och för träd tar det ytterligare några år. Men man har stor nytta av att själv dra upp växter, det finns alltid behov av komplettering, att utöka eller byta växtmaterial. För att inte tala om hur roligt det är att ha några buskar att ge till vänner och bekanta.

Välj härdiga moderplantor
När man ska välja vilka växter man ska ta skott av är det viktigt att det är vinterhärdiga sorter och arter, och det är speciellt viktigt i de delar av landet, där antalet vinterhärdiga arter är begränsat. Tyvärr kommer en stor del av plantskolornas växtmaterial från länder med mildare klimat, och de olika arternas härdighet har i många fall försämrats. Genom att själv ta skott från gamla, härdiga exemplar kan man få fram betydligt bättre växter än vad plantskolorna har att erbjuda.

Två olika typer av sticklingar
Vid förökning av buskar och träd skiljer man mellan ved- och örtartade sticklingar.


VEDARTADE STICKLINGAR – VINTERSTICKLINGAR

De vedartade sticklingarna tas från skott som är förvedade och utan blad när de sätts. Dessa sticklingar tas på vårvintern av föregående års skott innan bladknopparna börjat svälla. Det kan även lyckas med äldre delar av en växt men lättast går det med årsskott.

Vedartade sticklingar.

1: Skär av sticklingen 2–3 mm under en bladknopp. 2: Sätt sticklingarna i en kruka så att 2/3 hamnar under jord. Trä över en plastpåse med några lufthål. 3 och 4: På vårvintern året efter att sticklingarna sattes, ska de beskäras för att stimulera skottillväxten.

GÖR SÅ HÄR:
Skär till sticklingarna så att de blir 15–20 cm långa. Det behöver inte vara översta toppen av ett årsskott som används, utan det går bäst med den grövre delen av årsskottet. Är det en växt som man gärna vill få flera plantor av, går det fint att ta två eller flera sticklingar av samma årsskott. Sticklingarna ska skäras eller klippas av alldeles under ett bladfäste, det syns tydligt var bladen har suttit. Då har de mycket lättare att bilda rötter.

Sätt sticklingarna i genomvattnad sandblandad såjord eller i enbart sand med ett bottenlager av ett 1 cm tjockt lager med lagrat gräsklipp. Krukan behöver vara minst 15 cm djup. Sticklingarna ska sättas så djupt att 2/3 hamnar under jord/sand. Trä en plastpåse med några lufthål över krukan. Jorden/sanden måste hållas konstant fuktig men inte blöt. Sticklingskrukan placeras på en balkong mot söder eller mot en vägg vid en rabatt eller liknande plats.

Sticklingslåda för många sticklingar
Det går även att göra en liten ram som läggs på marken sedan eventuell grästorv och lite jord tagits bort så att det blir plats för såjord/sand med lagrat gräsklipp i ramen. Vill man sätta många sticklingar är skötseln enklast med en sådan markfast sticklingslåda. Djupet på ramen eller krukan bör vara minst 15 cm.

Sticklingar i låda måste duschas minst en gång om dagen och jorden får inte torka utan ska hållas jämnt fuktig. Täcks sticklingarna i lådan med växtväv blir de mera lättskötta, och då kan man mycket väl åka bort några dagar utan att de tar skada.

Vintersticklingar av röda vinbär.

Vintersticklingar av röda vinbär som börjar spira i vårsolen.

Första omplanteringen
Efter 3–5 veckor börjar det skjuta skott från sticklingarna, och då tas väven eller plastpåsen bort. När skotten sedan blivit 10–15 cm långa är det dags för omplantering av sticklingarna. Man måste nu gå mycket försiktigt tillväga, annars lossnar lätt de nybildade rötterna från sticklingen. En planteringsspade eller handen sticks under jorden/sanden, och sticklingarna lyfts försiktigt upp.

Plantera ute eller i krukor
Har man bara några få sticklingar kan de planteras in i små krukor, 10–12 cm, men enklast är det att plantera sticklingarna på en lämplig plats där de kan stå i ett par år. Det bör vara en plats som är vindskyddad och där sticklingarna eller blivande buskarna inte är i vägen vid skötseln av trädgårdsland eller gräsmattan.

Plantavstånd, täckning och gödsling
Avståndet mellan sticklingarna bör vara 20 x 20 cm eller mera. Genast efter utplanteringen läggs ett lager gräsklipp på cirka 5 cm mellan raderna. Cirka 2–3 veckor efter utplanteringen gödselvattnas sticklingarna en gång, och det bör naturligtvis vara gödselvatten gjort på naturgödsel eller nässlor.

Vattning
Vattningen kontrolleras även minst en gång i veckan, men de får inte vattnas för rikligt innan de börjat växa för då kan det bli syrebrist i jorden, och det hämmar rötternas utveckling.

Duschning och skuggning
När sticklingarna är nyomplanterade är de mycket ömtåliga och måste duschas ett par gånger om dagen samt skuggas mot solen den första veckan efter omplanteringen, men sedan behöver de varken skuggas eller duschas mera.

FÖRSTA HÖSTEN OCH VINTERN
Det är en fördel om sticklingarna täcks lätt med granris eller annat luftigt material den första vintern, i synnerhet om det är växtarter vars härdighet är lite tveksam.

VÅREN ANDRA ÅRET
Kommande vår, när snön försvunnit och innan plantorna, som nu kan kallas buskar, börjat grönska, ska de klippas av 8–10 cm från jordytan så att det kommer flera grenar på dem. Avstår man från att klippa dem förgrenar den sig lite eller inte alls och blir lång och gänglig. Det tar då mycket längre tid innan det blir en fin buske av plantan.

SOMMAREN ANDRA ÅRET
Under hela sommaren andra året hålls jorden runt buskarna marktäckt med gräsklipp som läggs på cirka 10 cm tjockt i minst två omgångar under sommaren. Tack vare gräsklippet behöver buskarna i regel inte någon annan skötsel på hela sommaren, med undantag för vattning vid extrem torr väderlek. Marktäckningen gör även att buskarna klarar torkan mycket bra.

HÖSTEN ANDRA ÅRET
På hösten andra året eller kommande vår planteras nu buskarna om, och de bör då få ett avstånd på minst 40 x 40 cm. De buskar som inte har fler än tre grenar klipps av ännu en gång till cirka 10 cm från marken.

HÖSTEN TREDJE ÅRET
Vissa växter, som t ex ölandstok och rosenspirea, växer så fort att de redan på hösten tredje året är klara för att planteras ut på den slutliga växtplatsen. För andra växter däremot, kan det ta ytterligare ett par år innan de kommit upp i ”plantskolestorlek”. Men det är ju inte nödvändigt att buskarna har full storlek när de planteras.

Gäller det t ex att göra en komplettering i framkanten av ett buskage kan man mycket väl plantera några mindre buskar, som sedan får stå och växa till i storlek samtidigt som de fyller sin uppgift som prydnadsbuskar. Ska däremot en buske planteras intill större buskar som konkurrerar om utrymmet bör den nyplanterade ha full storlek.

STICKLINGSFÖRÖKNING AV TRÄD
Uppdragning av träd går delvis till på samma sätt som vid förökning av buskar, men när det gäller beskärningen ska man gå tillväga på ett annorlunda sätt. Det gäller ju att få en rak och kraftig stam, och därför toppas naturligtvis inte dessas sticklingar.

Beskärning för att forma en stam
Råkar det komma mera än ett skott gallras de övriga bort så att det bara är det kraftigaste kvar. Även om man vill göra ett träd med hög stam, så att kronan eller grenarna inte börjar förrän 100–150 cm från marken låter man alla sidogrenar få vara kvar de första två åren. Sedan börjar man att, varje vår eller höst, skära bort några av de grenar som ska bort. Grenarna skärs av tätt intill stammen för att såret snabbt ska växa över med bark.

Klipp bort konkurrerande toppskott
Ser det ut att komma skott som riskerar att bli en konkurrent till toppskottet klipps det bort på ett tidigt stadium, men i övrigt bör inte någon beskärning göras av de grenar som ingår i kronan på trädet. Det är oftast en fördel att binda upp dessa blivande stamträd redan från det att de är ett par år gamla, för det går då lättare att få en rak stam på dem.

Omplanteringar underlättar flytt
Eftersom det kan ta 5–8 år innan ett träd är klart för att planteras på den slutliga växtplatsen, bör det flyttas och omplanteras ett par gånger till, förutom den omflyttning som görs för buskar. Får ett träd eller blivande träd stå kvar på samma plats hela tiden utan omskolning är det mycket svårt att flytta när det är klart för slutlig plantering.

Tidig slutplantering
Varje omskolning stoppar upp växtfarten något. Därför kan det ibland vara bättre att redan efter 3–4 år från det att sticklingen satts, plantera trädet på dess slutliga växtplats, även om man då får räkna med att skydda det lite extra. Men det kan vara väl så roligt att ha ett träd på tillväxt fullt synligt på gräsmattan eller var det nu placeras.


ÖRTARTADE STICKLINGAR – SOMMARSTICKLINGAR

Örtartade sticklingar tas på högsommaren när de nya skotten har fått lite stadga. För amatörodlaren brukar det oftast bli bättre resultat med örtartade sticklingar, även om de kräver en mer omsorgsfull vård under rotningsperioden.

Sommarsticklingar.

Ta bort de nedersta bladen och stick ner sticklingen så att bara de översta bladen är ovan jord.

Högsommar rätt tid att ta örtartade sticklingar
Man bör inte ta sticklingarna förrän skotten har blivit något förvedade, d v s de får inte vara så mjuka som de nya skotten är på försommaren. Olika växtarter mognar vid varierande tidpunkt men det beror även på hur starkväxande växten är som sticklingarna ska tas från. Från början av juli till slutet av augusti går det att sätta örtartade sticklingar, men det är en fördel att sätta dem i början av denna period.

Så skär du till en örtartad stickling
Längden på de färdigskurna sticklingarna bör inte vara mer än 10–15 cm. Är de för långa är det svårare att få rötter på dem. Vid tillskärning av sticklingarna skär man av dem alldeles under ett bladfäste, och därefter skärs bladskaftet av intill fästet. Hos de flesta växtarter lyckas rotningen mycket bättre när de skärs av under ett bladfäste, eftersom det vid varje bladfäste finns en anhopning av hormoner som stimulerar till rotbildning.

Stickling av svarta vinbär.

Sommarsticklingar av vinbär får lätt rötter. Den här svartvinbärssticklingen fick t o m rötter i en burk med vatten.

Sätt sticklingarna i vatten innan de sätts
Det är en fördel om sticklingarna får stå i vatten ett par timmar innan de sätts i lådan eller krukan. För att inte skada den fina snittytan på sticklingen när den sätts ner i sand- och torvmullsblandningen görs först ett hål för sticklingen med t ex en kulspetspenna. Sticklingarna bör sättas 4–5 cm djupt. Är det tätt mellan bladparen på sticklingarna är det bättre att ta bort det närmaste bladparet än att de nedersta bladen kommer mot jorden.

Sätta sticklingar
Gäller det några få sticklingar går det lättast att sätta dem i en blomkruka fylld med såjord, en blandning av 50 % torvmull, 40 % sand och 10 % kompostjord eller endast sand med 5–10 mm lagrat gräsklipp i botten på krukan. Vill man sätta många sticklingar, ett 50-tal eller flera, bör man göra i ordning en liten låda som det går att lägga glas eller plast över.

Avstånd mellan sticklingar i kruka
I en 15 cm vid blomkruka kan det rymmas upp till 15 sticklingar av vissa arter, men bara 2–3 av andra arter, men det går att sätta sticklingarna rätt tätt i krukan. 2–3 cm avstånd mellan varje räcker till, men det är givetvis inte någon nackdel att ge dem större utrymme.

Underbevattna efter plantering
Har sticklingarna satts direkt i en kruka sänks krukan ner i ljummet vatten under ett par timmar. Därefter träs en plastpåse över krukan, men påsen bör inte gå emot sticklingarna, utan några små pinnar placeras så att de spänner ut plastpåsen. Det bör även vara några små hål i plasten för luftväxlingens skull.

Placering av sticklingskrukan
Krukan placeras sedan på en solig och ljus plats i ett fönster, på en balkong eller mot vägg ute.

Skydda mot sol första dagarna
De första 4–5 dagarna bör sticklingarna skuggas mot stark sol, men sedan tål de solen bara de får vatten, och det ordnas lättast genom att krukan sänks ner i vatten som tidigare nämnts. Denna vattning bör göras med 3–5 dagars mellanrum i 3–4 veckor framåt tills sticklingarna är rotade. Sätter man sticklingar i en låda med glas eller plast över måste sticklingarna duschas minst en, men gärna två till tre gånger per dag när det är soligt och varmt.

Utplantering
Det tar mellan tre och sex veckor innan sticklingarna är tillräckligt rotade för att kunna flyttas. Dessa örtartade sticklingar är något ömtåligare än de vedartade när de ska flyttas till den första växtplatsen, men i gengäld är rotningsprocenten betydligt större. Skötseln av de örtartade sticklingarna är nu i fortsättningen densamma som för de vedartade sticklingarna.


SALIXVATTEN

Vissa växtarter kan vara mycket svåra att få rötter på, och för att öka förutsättningarna till rotbildning på dessa växter kan man sätta sticklingarna i salixvatten.

Gör så här:
1. Klipp av färska skott av en salixart som t ex sälg, vide eller pil.
2. Klipp skotten i centimeterstora bitar och lägg dem i en burk med vatten.
3. Sätt sticklingarna i burken med salixvatten, och låt dem stå i minst 12, gärna 24 timmar innan de sätts. För lättrotade växtarter märks ingen skillnad när sticklingar stått i salixvatten, men för t ex azalea blir det minst 50 % bättre.