Kap. 12: Gräsmattan

Så sköter du gräsmattan

Kapitel 12 ur Boken om marktäckning – och om odling i sand, 1997
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

En gräsmatta är en naturlig gödselfabrik som producerar näring med solenergins hjälp. Det är så naturens kretslopp fungerar om vi behandlar gräsmattan på ett miljövänligt sätt. Därför är det viktigt att gräsmattan sköts så att den ger en god skörd av gräsklipp hela sommaren.

Om denna gödselfabrik skall fungera får vi inte störa maskineriet med konstgödsel och andra kemikalier som skadar de känsliga maskindelarna; maskar, nematoder, tusenfotingar, skal­baggar, svampar m.m. Och vi bör inte eftersträva att få enbart några få gräsarter i matten utan vi bör låta naturen bestämma en hel del när det gäller vilka växtarter som skall ingå i sortimentet. Växtarter som hör hemma på platsen är självklara. De som inte tål klippning försvinner rätt snart så man behöver inte vara rädd för att nässlor och kirskål skall bli det dominerande inslaget.

Olämpligt att konstgödsla gräsmattan
Det är tyvärr alltför många villaägare som anser det helt ofarligt att gödsla gräsmattan med konstgödsel. Även många som påstår sig värna om miljön tillhör den kategorin, trots att det är både onödigt och självklart helt olämpligt att strö ut de hundratals ton konstgödsel som landets villaägare gör. Desto fler växtarter som ingår i gräsmattans växtsortiment desto mindre behov finns det för övergödsling av mattan. Det finns naturligtvis även tillfällen då en naturligt skött gräsmatta också måste gödslas, men då kan man använda sållad kompostjord, torkad hönsgödsel eller komposterad kogödsel.
Många villaägare är oroliga för att det skall bli stor näringsbrist i gräsmattan när man tar bort gräsklippet, men det är faktiskt bättre för gräsmattan om det mesta av gräsklippet avlägsnas. Får allt gräsklipp ligga kvar bildas ett kompakt skikt av halvförmultnat gräs i jordytan som inte släpper igenom tillräckligt med luft åt växtrötterna. Även vatten har svårt att tränga igenom och istället för en välgödd gräsmatta får man en matta där mossan trivs utmärkt.

Många åtgärder krävs mot mossan
Att det bildas mossa på skuggiga ställen i gräsmattan är nästan ofrånkomligt, men om det blir mossa i en solbelyst matta är det något fel på skötseln. Även om det egentligen inte är fult med en mossig gräsmatta bör man nog försöka åtgärda vad som går för att mossan skall försvinna, och dessutom ger en mossbeväxt matta alltför lite gräsklipp.
Vill man sätta fart på en gräsmatta som växer dåligt, är full av ogräs eller är mossig hjälper följande åtgärder nästan alltid, men lägg märke till att det inte är tillräckligt med en enda åtgärd, som t.ex. markluftning vilket ofta påstås skall hjälpa, utan det är viktigt att man rättar till vad som är orsak till att gräset växer dåligt eller att mossan växer för bra.

Luftning
Eftersom det ofta är mycket kompakt jord i en gräsmatta bör man se till att den luftas på något sätt. Man kan dels lufta med hjälp av maskiner, markluftare eller vertikalskärare. Dels kan man göra det med sand.
Maskinell luftning hjälper kortvarigt men snabbt. Sand hjälper på lång sikt, men inte lika snabbt. Är gräsmattan mycket mossig och jorden hård kan det vara en fördel att både lägga på sand, toppdressa och lufta med en maskin.
Sanden som skall användas skall vara rätt grov, 2-8 mm. Den läggs i små högar på gräsmattan och sedan borstar man ut den så att det blir ett 0,5-1 cm tjockt lager. Detta kan göras när som helst och är gräsmattan mycket mossig bör det upprepas några gånger tills man ser att mossan försvinner och gräset börjar växa igen.

Gräsmattans gödsling
Behöver mattan mera näring, nya mattor behöver oftast över gödslas de första 2-3 åren, går man tillväga på samma sätt som med sanden. Man toppdressar mattan och då kan man dels använda kompostjord som bör vara finsållad. Kompostjorden kan gärna blandas upp med sand, så slår man två flugor på en gång.
Komposterad naturgödsel går också bra att använda om den är tillräckligt förmultnad så att den kan spridas ut i ett tunt lager.
När det räcker med lite kvävegödsel för att få fart på mattan går det utmärkt att använda torkad hönsgödsel. Den kan användas både i samband med sanden och med kompostjorden.
Med denna behandling kan man få fart på gamla livströtta gräsmattor. Det fina med att toppdressa och gödsla mattan på detta sätt är att man kan använda den på en gång. Man behöver inte vänta tills mattan blivit så stark att man kan gå på den, som man måste göra då man fräser upp gräsmattan och sår på nytt. I samband med toppdressing med sand kan ojämnheter i matten enkelt utjämnas genom att groparna fylls igen med sand, även om de är 10-20 cm djupa, under förutsättning att de inte är för vida. Hjulspår och andra mindre ojämnheter växer igen på en månad under högsommaren.

Så in vitklöver
Har man inte vitklöver i gräsmattan bör man passa på att så in den i samband med toppdressingen. Finns det vitklöver i gräsmattan klarar den sig i många år utan att någon näring behöver tillföras. Jag har en gräsmatta som skördas på gräsklipp hela sommaren och under de 20 år som den klippts har den endast fått övergödsling med torkad hönsgödsel 2 gånger. Men den mattan innehåller naturliga gräsarter som fått självså sig, och dessutom innehåller den vitklöver, brunört, veronika och många andra växtarter som tål att mattan klipps varje vecka.

Kratta inte bort alla löv
Man bör inte kratta bort allt löv från mattan på hösten utan det är endast om det ligger löv i tjocka lager som det mesta bör bort så att inte gräsrötterna kvävs om det blir en mild vinter med mycket snö och lite eller ingen tjäle. När lövet är torrt, på hösten eller tidigt på våren, kan man lätt smula sönder det genom att ställa gräsklipparen lågt och köra över löven. Då blir lövbitarna lättåtkomliga för maskar och desto mera näring de får desto luckrare blir gräsmattan utan att vi behöver hjälpa till.