Den nya biologiska trädgården, del 1 Gödselvatten

Gödselvatten

Kapitel ur boken Den nya biologiska trädgården, 1999
Författare: Nils Åkerstedt
Omarbetad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Man bör alltid ha tillgång till eller möjligheter att snabbt göra i ordning gödselvatten när man ser att någon växt har svårt att växa riktigt bra. Men man ska absolut inte använda sig av gödselvatten för att direkt driva på växterna så att de växer för fort.

Ger man växterna rikligt med gödselvatten på naturgödsel blir resultatet ungefär detsamma som om man använder konstkväve, d v s växterna tvingas att uppta för mycket kväve. Symptom på för mycket kväve är mörkgröna, frodiga buckliga blad som lättare angrips av sjukdomar och ohyra. Gödselvatten bör endast användas som extragödsling på våren eller till krukväxter.


GÖDSELVATTEN AV KO- OCH HÄSTGÖDSEL

Naturgödsel.Använder man den här gödseln som råmaterial vid tillverkning av gödselvatten bör man helst låta gödselvattnet stå ute eftersom det inte går att undvika att det luktar. Det gör även att det passar bäst för användning till småplantor och för gödselvattning i trädgårdsland och rabatter.

Gör så här
Man kan lägga gödseln, som helst bör vara högst 3–4 månader gammal, direkt i en hink och hälla på vatten. Men då måste man sila gödselvattnet när det ska användas, eftersom klumpar av gödsel lätt fastnar i pipen på vattenkannan. Lägger man däremot gödseln i en liten nätsäck, som man sedan sänker ner i hinken, har man inte några problem med klumpar i gödselvattnet.

Koncentration
Det kan vara lite svårt att veta hur starkt gödselvattnet ska vara, men om man blandar ut det tills färgen på det utblandade vattnet har samma färg som svagt te är det inte någon risk för att gödselvattnet ska åstadkomma brännskador på de växter som man gödselvattnar. Hur mycket gödsel som man lägger i hinken, eller vilket kärl man föredrar att använda, spelar alltså inte någon roll, eftersom man använder detta koncentrerade gödselvatten som stomme när man sedan blandar till det gödselvatten som behövs för tillfället.

Hållbarhet
Man kan använda samma gödsel i 2–3 veckor om man rör om kraftigt i hinken så att vattnet syresätts. 2–3 gånger per vecka bör detta göras, och dessutom bör man blanda i några nävar stenmjöl i vattnet samtidigt. När den mesta näringen i gödseln lakats ur tar man upp säcken och lägger innehållet på komposten.


GÖDSELVATTEN PÅ TORKAD HÖNSGÖDSEL

Torkad hönsgödsel.

Torkad hönsgödsel.

Torkad hönsgödsel är enklare att använda när man gör gödselvatten och lämpar sig utmärkt för användning inomhus till krukväxterna.

Gör så här
När det gäller att göra i ordning små mängder gödselvatten är det enklast att lägga en tesked torkad hönsgödsel i en liter vatten. Efter ett dygn är det klart att användas oblandat, men man bör röra om kraftigt före användningen, så att det inte blir en bottensats som kan skada de växter som gödsel vattnas på slutet.

Koncentration
Vid tillredning av större mängder gödselvatten tar man cirka 1 liter gödsel och lägger i en hink. Efter ett dygn rör man om kraftigt och sedan ska detta koncentrerade gödselvatten blandas med vatten så att det får samma färg som svagt te.


NÄSSELVATTEN

Brännässlor.

Nässlor är mycket näringsrika och innehåller alla näringsämnen och mineraler som växter behöver.

Även om det råder delade meningar om huruvida nässelvatten har någon verkan som avskräckningsmedel mot diverse skadedjur, är det inte någon tvekan om att det har en god gödselverkan och stärkande effekt på växterna. Eftersom det dessutom är mineralrikt bör dess användning vara självskriven vid biologisk odling.

Gör så här
Färska nässlor hackar eller river man sönder och lägger i en hink med vatten, ungefär 1 kg nässlor till 10 liter vatten. Låt nässlorna dra i vattnet i 2–3 dygn. Man rör om i hinken emellanåt för att syresätta vattnet och pudrar eventuellt med stenmjöl.

Koncentration
När nässelvattnet fått tefärg är det klart att använda, men det kan även sparas i flera månader, bara man rör om i hinken ibland. Även om nässelvattnet börjar lukta och se starkt ut är det inte någon fara för brännskador på de växter man vattnar. Blir det alltför mörkt i färgen kan man blanda ut det med lite nytt vatten.

Nässelvatten till krukväxter
Har man krukväxter som växer i enbart köpjord är det extra värdefullt med nässelvatten, eftersom köpjorden är mineralfattig. För att kunna vattna växterna med nässelvatten även under icke nässeltid, bör man på eftersommaren plocka nässlor och torka för att sedan under vintern lägga lite av dessa torkade nässlor i vattnet som man vattnar krukväxterna med.

Gödsla aldrig torr jord
En viktig regel vid all gödselvattning, och då i synnerhet av växter som står i krukor, är att man aldrig ska gödselvattna en växt som är torr, för då är det stor risk att rötterna skadas och hela växten kan dö. Använder man köpjord bör krukväxterna gödselvattnas, har man en blandning av gräsklipp, sand och kompostjord finns det ingen anledning att gödselvattna dem.


URIN

Urin.Urin (guldvatten) är ett utmärkt gödningsmedel som innehåller alla näringsämnen som växterna behöver i rätt proportioner. Dessutom är det gratis och lättillgängligt. Kan användas till alla växter. Undvik att vattna med urin på bladväxter som ska skördas inom ett par-tre veckor.

Gör så här
Blanda 1–3 dl urin med 10 dl vatten. Koncentrationen på blandningen kan inte anges precist eftersom urinens koncentration varierar.