Den biologiska trädgården, del 3 Uppdragning av perenna och tvååriga växter

Sådd
Skötsel
Exempel på tvååriga blommor

Blomsterrabatt med perenner och bienner.

Det är enkelt att fröföröka perenner och tvååriga växter. Och vill man ha många plantor blir det mycket billigare än om man köper färdiga plantor.

Uppdragning av perenna och tvååriga växter

Kapitel ur Den Biologiska Trädgården Del 3, 1987
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Uppdragning av perenna och tvååriga växter (bienner) är enkelt och man behöver varken växthus eller drivbänk för att lyckas.

Det finns nästan alltid plats för några nya växter i stenpartiet eller perennrabatten, och vill man pryda sommarblomsrabatten med fina växter redan från det tjälen går ur jorden, kommer tvåårsväxterna väl till pass.


SÅDD

Tid för sådd
Perenna växter kan sås från tidigt på våren till mitten av augusti och tvåårsväxter bör sås från midsommartid fram till mitten av juli.

Plats för sådd
Lämplig såplats är i trädgårdslandet eller intill några buskar som ger lite halvskugga. Skrapa bort cirka 10 cm av det översta jordlagret på lämplig yta. Storleken beror på hur många plantor man vill dra upp, det går att få minst 25 fröplantor per kvadratdecimeter.

Sådd i låda eller kruka
Det går naturligtvis även att så i en liten låda eller kruka om det är små mängder som ska sås men nackdelen med kruka eller låda är att skötseln av frösådden blir mera krävande. Ligger såjorden i kontakt med marken torkar den inte så fort om man skulle råka glömma sådden några dagar eller om man åker bort. I en låda eller kruka måste sådden passas nästan varje dag.

Såjord
Gör en blandning av 50 % kompostjord och 50 % sand och lägg blandningen i gropen och packa till lätt. Det översta jordlagret som sådden ska ske i bör sållas så att det inte är klumpar av kompostjord som fröplantornas rötter kan sitta fast i sedan när plantorna ska skolas. Det räcker om ett lager på 5–6 cm är sållat.

Naturligtvis kan man så direkt i den jord som är på platsen, men finns det vildväxande förgätmigej, styvmorsvioler och prästkragar t ex, är det svårt att skilja dessa vilda fröplantor från de förädlade som man sår, om det sortiment man vill dra upp är några av dessa arter.

Markering av sådden
När man sår bör varje sort tydligt markeras med en etikett och någon form av gräns bör markeras t ex med små pinnar liggande på ytan mellan sorterna.

Så glest
Sådden ska göras riktigt tunt, och tro inte att allt frö som är i påsen måste användas. Det är bättre att bara så ut en tiondel av vad som finns i påsen och kasta resten av fröet än att så alldeles för tätt. Sålla därefter över jord med ett finmaskigt såll tills det inte går att se några frön. För att inte mycket små frön ska täckas med för mycket jord bör man antingen så småfröiga växter intill varandra och storfröiga på samma sätt, men det går även bra att lägga ett litet papper över de småfröiga sorterna när jorden sållas över de andra.

Vattning genom fiberduk
Vattningen av sådden måste ske mycket försiktigt så att inte frön flyter utåt kanterna eller blandas med andra sorter. Detta kan lätt undvikas om en dubbelvikt växtväv, fiberduk eller liknande, läggs över sådden, och sedan vattnas såbädden genom fiberduken.

Låt fiberduken ligga kvar
Fiberduken bör ligga kvar och skugga jorden tills fröna börjar gro. Antingen tar man bort fiberduken när fröna grott eller så viker man ut den så att det bara blir ett lager och då kan den ligga kvar till plantorna fått helt utvecklade hjärtblad. Sedan bör väven tas bort så att inte plantorna ränner, vilket lätt kan hända, i synnerhet om man har sått lite väl tjockt.


SKÖTSEL

Skötseln av sådden består nu i att eventuellt o som trots allt kommit med i jorden, rensas bort och att vattning sker ett par gånger i veckan, för det är mycket viktigt att fröplan tornas än så länge mycket korta rötter inte utsätts för torka.

SKOLNING
Det är sedan dags att skola plantorna 2–3 veckor efter att de grott. Enhjärtbladiga växter, som liljor av olika sorter, mår bättre av att stå längre innan de skolas.
Jord: Jorden som plantorna skolas i bör bestå av kompost och vara sandblandad.
Plats: En stor del av växterna mår bäst av att övervintra på den plats där de skolas. Därför bör man välja ut en plats där det inte blir stående regnvatten på hösten. Helst gör man den så att den ligger något högre än den omgivande jorden och så att bädden har en svag lutning åt båda sidorna.
Plantavstånd och radavstånd: Tvåårsväxterna växer i regel fortare än de fleråriga och därför behöver de större avstånd vid skolningen. 10–15 om mellan plantorna i raden och 20–30 cm mellan raderna är lagom avstånd för de flesta växter.
Skuggning och vattning: Det är viktigt att plantorna skuggas den första veckan efter skolningen och att de sköts lite extra med vattning.
Luckring och marktäckning: Jorden mellan plantorna bör luckras lätt mellan varje vattning, och när plantorna blivit så stora att det går att lägga gräsklipp mellan dem, bör detta göras. Dels slipper man då problem med ogräset, dels trivs och växer plantorna så mycket bättre än om jorden ligger bar.

UTPLANTERING
Utplantering av tvåårsväxter:
Tvåårsväxterna kan planteras ut i rabatterna på hösten men det går även bra att låta dem stå kvar på skolningsplatsen till våren. I regel klarar de övervintringen bättre där än i en rabatt.

Utplantering av perenner: De perenna växterna behöver oftast ett år till på sig för att bli klara att planteras i rabatten, men vissa sorter kan bli tillräckligt stora redan första sommaren.

Övervintring
På senhösten när jorden börjar frysa på nätterna och tina upp på dagarna är det dags att täcka de skolade växterna. med lite granris eller torrt gräs, och detta får ligga kvar tills det på våren inte längre är någon risk för nätter med många köldgrader.

Våren efter sådd
Så fort jorden på våren har torkat upp, kan växterna planteras ut i rabatterna. Det betyder att den planteringen kan ske långt tidigare än utplanteringen av sommarblommor.


TVÅÅRIGA BLOMMOR

Här listas några exempel på tvååriga blommor:
Fingerborgsblomma
Borstnejlika
Kungsljus
Nattviol
Stockros
Regnbågslupin
Mariaklocka
Pense
Tusensköna
Förgätmigej
Silvernattljus
Gyllenlack