Poängtabell för biologisk mångfald i trädgården

Hjälp vilda växter och djur
– skapa en högpoängsträdgård!

Med enkla åtgärder i trädgården kan vi alla hjälpa till att öka den biologiska mångfalden! Vissa åtgärder är bättre än andra. Gå ut och se hur många poäng din trädgård får!

Forskaren Rasmus Ejrnæs på DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet i Danmark, har tagit fram en poängtabell där man kan se vilka åtgärder som bäst gynnar den biologiska mångfalden i trädgården.

Få trädgårdar lyckas komma upp i maximala 60 poäng. De flesta trädgårdar ligger runt 10 poäng men man kan lätt komma upp i det dubbla! Var med och hjälp våra vilda grannar och skapa en riktig högpoängsträdgård!

Här kan du ladda ner och skriva ut poängtabellen för biologisk mångfald i trädgården: Poängtabell.pdf

Poängtabell för biologisk mångfald i trädgården.

Det är förbjudet att kopiera och publicera alla bilder och texter på gronarader.se men du får gärna länka till sidor. Se pdf här