Kap. 11: Krukväxter

Krukväxter

Kapitel 11 ur Boken om marktäckning – och om odling i sand, 1997
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Eftersom det är så enkelt att köpa några påsar jord när man skall plantera om krukväxterna måste det naturligtvis finnas goda skäl om man istället skall hålla på och tillverka sin egen jordblandning. Och enligt min uppfattning finns det verkligen tillräckliga skäl för att man skall göra sig detta ”besvär”. Efter ett tag blir det en trevlig underhållning istället för besvär att göra denna jordblandning, som har så många fördelar i jämförelse med den blomjord man köper.

Vad är det då för nackdelar med köpjorden och fördelar med sand och gräsklippsjorden?
Den fabrikstillverkade blomjorden passar bättre för yrkesodlare än för användning i hemmen eftersom den innehåller nästan bara torvmull. Näringen består i de flesta fall enbart av konstgödsel, vilket gör att den tar slut fort och därför måste man alltid gödselvattna krukväxterna regelbundet. Eftersom det är så mycket torvmull i jordblandningen lagrar den för mycket vatten vid oförsiktig vattning med risk att syret trängs undan och rötterna kommer att lida av syrebrist.

Olämpligt ur ekologisk synpunkt
Ur ekologisk synpunkt är det olämpligt med alla dessa transporter av jordsäckar landet runt. Och det är ett slöseri med torvmull som inte finns i obegränsade mängder. Eftersom krukväxterna måste gödselvattnas blir det oftast konstgödseltillverkad näring som används och att konstgödsel är skadlig för miljön vet alla.
För att krukväxter som planteras i torvjord skall må bra krävs att de får en jämn vattning, helst underbevattning, som yrkesodlarna gör. Näringen måste vara välbalanserad och tillföras regelbundet. Det ställs med andra ord mycket stora krav på den som sköter växterna om resultatet skall bli bra.

Fördelar med ”jord” av sand och gräsklipp
Fördelarna med sand- och gräsklippsjorden är många. Man slipper alla långa transporter eftersom den tillverkas hemma. Den innehåller lagrad näring för flera månader framåt så någon gödselvattning behövs inte. Och den innehåller dessutom den miljövänligaste näring som finns och som tillverkas på nytt varje år. Alla växter trivs mycket bra i denna blandning, de blommar rikt och får vackert bladverk. Skötseln av växterna är lätt, vattnar man för mycket rinner överskottsvattnet bort. Det är ingen risk för att jordklumpen skall bli för våt eller att det skall bli syrebrist i jorden. Eftersom man endast behöver köpa lite torvmull, det behövs endast 15-20 %, så blir jordblandningen billig.

Blandning för omplantering
För krukväxter som skall planteras om bör blandningen bestå av 40 % lagrat gräsklipp, 40 % sand och 20 % kompostjord eller torvmull.
Det lagrade gräsklippet, som endera lagrats i plastsäck eller i hög ute uppblandat med sand, skall finfördelas och blandas väl med sand och torvmull. Ju noggrannare man blandar sand och gräsklipp desto jämnare blir näringsinnehållet i blandningen och man riskerar inte att en del växter får för mycket näring och andra för lite.
Det är mycket viktigt att det gräsklipp som lagrats i plastsäck luftas ur i 4-5 dygn innan växter planteras i blandningen. Det går lättast att göra iordning blomjord av det gräsklipp som lagrats i en hög. Har man dessutom blandat in all den sand och torvmull som behövs redan när högen lades är det mycket enkelt att göra en finblandning innan jorden skall användas.

Omplantering i sand med lagrat gräsklipp
Vid omplanteringen bör man i första hand ta bort den jord som är överst i krukan. Det gäller både om man använt köpjord eller sand- och gräsklippsblandningen. Växter som t.ex. pelargon, som skall beskäras hårt i samband med omplanteringen, tål även att man tar bort mycket av den gamla jorden som finns i rot­klumpen. Desto mera ny jord man får plats med i krukan desto bättre är det, och då kan man även hålla nere krukstorleken.
När det gäller växter som Gardenia, Dipladenia och Azalea m. fl. krävande arter bör man gå försiktigt tillväga vid omplanteringen, isynnerhet om de har kraftigt bladverk. Man bör då endast skaka loss den lösa jorden. Får man inte plats med tillräckligt mycket av ny jord bör krukstorleken utökas.
Palmer, Ficus och Monstera m. fl. stora växter behöver inte planteras om varje år. Men man kan ta bort det översta jordlagret. Använder man sand- och gräsklippsblandningen är det endast sand kvar överst i krukan. Sedan läggs lagrat gräsklipp ovanpå jorden i krukan och det kan täckas med lite sand. Är det torvmull eller lagrat gräsklipp som ligger på ytan är det risk för att blomflugor kommer att lägga ägg där, men täcks ytan med sand går det bra.

Annorlunda skötsel med sandblandning
Skötseln av krukväxter som planterats i denna blandning blir annorlunda än när växterna står i köpjord, man måste vattna oftare. Man kan visserligen blanda in mera torvmull i blandningen så att fukten i krukorna bevaras längre, men eftersom det är en av de stora fördelarna med denna hemgjorda jord att överskottsvatten inte lagras i jordklumpen utan rinner rakt igenom krukan, så att luft släpps in, är det ju dumt att blanda in mera torvströ än som behövs för att förenkla vattningen något. Dessutom trivs växterna mycket bättre i luftig väldränerad jord.
Istället för att förenkla vattnandet bör man ta för vana att vattna växterna varje dag. Det är inte någon risk för att de får för mycket vatten om de står på fat så att överskottsvattnet kan tömmas bort. Har man ytterkrukor måste man vara försiktig så att inte växterna blir stående i vatten, men det är lika viktigt oavsett vilken jordblandning man använder.
Efter några veckors vattnande av växterna som planterats i denna jordblandning lär man sig hur mycket vatten de behöver, så att det bara kommer lite vatten på faten. Om man lägger några muttrar, stenar eller liknande under krukorna får överskottsvattnet vara kvar på fatet och avdunsta. Det är bara bra, för då ökar luftfuktigheten.
Under sommaren kan även växter som behöver mycket vatten, och som har kraftigt bladverk, stå kvar i fatvattnet. Det sugs snabbt upp i krukan igen, och eftersom det även kommer rikligt med luft in i krukan uppifrån är det ingen risk att det skall bli syrebrist åt växtrötterna.
Om man på våren omplanterar t.ex. en pelargon i den här beskrivna jordblandningen räcker näringen hela våren, sommaren och hösten utan någon annan tillförsel av näring, under förutsättning att man blandat om bra så att det finns gräsklipp tillräckligt i krukan.
Ser man att någon växt får gulgröna blad eller stannar upp i växten kan man lägga lite av det lagrade gräsklippet ovanpå i krukan, då blir det fart på växten igen. Det är enklare att göra så än att gödselvattna krukorna. För kraftigväxande växter, t.ex. tomater i kruka eller stora bladväxter, krävs det nästan alltid en extra omgång med lagrat gräsklipp eller när det passar, färskt gräsklipp.

Växterna stortrivs
Alla växtarter som jag har planterat i denna blandning har växt bra och blommat fint. I de flesta fall har blomningen varit mycket rikare än normalt. Det är ett 80-tal olika arter jag provodlat i 7 års tid, bland dem arter som är rätt krävande på jord, t.ex. Gardenia. Den växer enormt snabbt och blommar rikt samt har mörkt gröna blad. Orkidéer som Paphiopedilum, venussko, och Cymbidium blommar bra och får fina blad. Även rosor av olika sorter trivs mycket bra i denna jord och de blir mycket rikblommande.
Jag har fortfarande kvar den första växt som provodlades i denna jordblandning. Det är en pelargon som planterades våren -86. Sedan dess har den stått i samma kruka, men fått ett nytt lager med lagrat gräsklipp ovanpå i krukan. Den har aldrig planterats om. Och trots att den stått 8 år i samma jord blommar den varje sommar rikt och har fina blad.

Blandning för inplantering av sticklingar
Vid inplantering av sticklingar bör man göra en något annorlunda jordblandning därför att sticklingar av vissa växtarter tål inte så näringsrik jord som den tidigare beskrivna blandningen. En lagom blandning är 20 % gräsklipp, 40 % sand och 40 % torvmull. När de små krukor som sticklingarna är planterade i har blivit fullrotade kan man sätta dem i den vanliga blandningen.
Att sätta krukväxter i självbevattnande krukor när man använder den här jordblandningen fungerar inte så bra. Dels måste vattnet även komma uppifrån om näringen i jorden skall komma växterna tillgodo. Och dels blir jorden inte lika syrerik när det hela tiden sugs upp vatten nerifrån.