Odla i sand och gräsklipp Den biologiska trädgården, del 2

Den biologiska trädgården del 2.Den Biologiska Trädgården Del 2

Plantuppdragning, Växthus, Drivbänkar

Författare: Nils Åkerstedt
Utgivningsår: 1986
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

 

 

 

 

INNEHÅLL

Grunderna för att lyckas med förkultivering av utplanteringsväxter
Fördelarna med egentillverkad jord, Jordblandningar för frösådd, Skolning, Inplantering och omplantering, Grundmaterial för tillverkning av egen jord, Olika sorters krukor, Olika platser för sådd, skolning och inplantering, Gödselvatten

Förkultivering inomhus
Såtabeller, Sådd, Skolning, Omskolning, Inplantering, Omplantering, Utflyttning till växthus, Skötsel i varma och kalla växthus

Förkultivering i bänk
Sådd, Skolning och inplantering, Utflyttning till bänk, Skötsel i bänk, Avhärdning

Tips och råd till dig som tänker skaffa växthus
Olika växthusmodeller och material, För- och nackdelar med hemmabyggt resp. fabrikstillverkat växthus, Storlek, Glas eller plast?, Växthusbygge med kombinerat glas och plast, Växthusets form och disponering, Luftningsanordning, Placering, Markarbeten, Växthus på sandbädd

Odling i växthus
Odla i sand med gräsklipp, Odlingstemperatur, Luftning, Skuggning, Gödselvattning, Vattning av växter i krukor, Växelbruk, Jordbyte, Mineraler, Gödsling, Markarbeten

Drivbänkar
Material och konstruktion, Tillverkning av bänkfönster, Storlek på drivbänken, Tillverkning av förhöjningsram
ODLINGSRÅD FÖR KALLBÄNK: Vintertäckning, Förberedelser, Gödsling, Sådd ODLINGSRÅD FÖR GÖDSELUPPVÄRMD VARMBÄNK: Förberedelser, Anläggning, Sådd

Odling av grönsaker i växthus
Bönor, Gurka, Kålrabbi, Majs, Melon, Morot, Rädisa, Sallat, Tomat

Odling av snittblommor i växthus
Aster, Freesia, Gladiolus, Krysantemum, Luktärt, Lövkoja, Rosor, Sticklingsförökning av snittrosor och rabattrosor

Odling av grönsaker i bänk
Blomkål, Broccoli, Gurka, Kålrabbi, Mangold, Melon, Morot, Rädisa, Sallat

Sjukdomar och skadedjur
Förebyggande åtgärder
Skadedjur: Bladlöss, Vita flygare, Växthusspinnkvalster (spinn), Rosenskottstekelns larv, Morotsbladloppa, Sniglar, Knäpparlarver
Bakterie- och svampangrepp: Gråmögel på tomat, Sammetsfläcksjuka på tomat, Pistillröta på tomat, Bomullsmögel, Mjöldagg på rosor och gurka, Spruckna tomater, Grönsjuka och missfärgade tomater