TRÄDGÅRD Pistillröta – symtom och åtgärder

Pistillröta på tomater.

Pistillröta börjar som diffusa ljusbruna prickar och fläckar i änden på omogna frukter. Vartefter tiden går flyter fläckarna ihop och ytan sjunker ihop och mörknar. När pistillrötan väl drabbat frukterna går de inte att rädda.

Pistillröta – symtom och åtgärder

Text: Lotta Flodén

Pistillröta är en fysiologisk åkomma som bland annat drabbar tomater och paprika. Pistillröta smittar inte och kan inte behandlas med bekämpningsmedel.

Symtom

I ett tidigt stadium syns ljusbruna fläckar i änden av den omogna frukten. Vartefter tiden går mörknar fläckarna och flyter ihop till en stor, insjunken läderartad fläck. Ibland utvecklas röta inuti frukten utan yttre symtom.

Äta angripen frukt

De delar som inte är angripna går bra att äta.

Orsaker till pistillröta

Pistillröta på tomat.

Pistillröta liknar ett svampangrepp men beror på att plantan inte klarar att transportera kalcium till de yttersta cellerna i frukten vilket leder till att de dör.

Anledningen till att pistillröta uppstår, är att plantan inte klarar att transportera kalcium till frukternas yttersta celler vilket leder till att cellerna dör.
Ojämn fuktighet i jorden spelar en stor roll för plantans förmåga att transportera kalcium, därför är ojämn vattning ofta den främsta orsaken till pistillröta. Även små variationer kan orsaka pistillröta.
Rotstörning som t ex rotbeskärning eller grävning nära rötterna och för kraftig kvävegödsling kan också försvåra upptaget av kalcium.
Faktisk kalciumbrist kan vara orsaken till pistillröta men det är mycket sällan det är så. Tomater trivs bäst med ett pH som ligger mellan 6–6,5, så kalka aldrig ”för säkerhets skull”, det kan leda till andra bristsymtom.

Benmjöl hjälper inte mot pistillröta

Många rekommenderar benmjöl mot pistillröta men det hjälper inte. När tecken på pistillröta visar sig är skadan redan skedd och kan inte åtgärdas. Att tillsätta benmjöl i preventivt syfte är inte att rekommendera. Det är, som sagt, ytterst sällan det saknas kalcium i jorden. Misstänker man ändå brist ska man göra ett jordtest innan man tillför kalciumpreparat. Ett för högt pH i jorden kan lätt orsaka andra bristsymtom.


Tips för att undvika pistillröta

Kraftig pistillröta på tomat.

Ta bort alla frukter som har pistillröta. De blir annars lätt inkörsport till sjukdomsalstrande svampar och bakterier.

Jämn vattning: Se till att jorden alltid är jämnt fuktig.

Täckodla: För att lättare behålla fukten i jorden är det bra att täcka jorden med ett ca 10 cm tjockt lager med organiskt material som t ex gräsklipp, gärna blandat med lite grövre material som färskt flis eller hackade grövre vilda växter som t ex älggräs. Har man inte tillgång till gräsklipp eller annan grönmassa kan man täcka med ensilage, halm eller annat organiskt material.

Var rädd om rötterna: Var försiktig så att inte rötterna skadas när plantan placeras i slutkruka eller bädd. Gräv aldrig nära plantans rotsystem.

Gödsla rätt: Undvik alltför kraftig kvävegödsling. Organiskt material som färskt gräsklipp avger näringsämnen i den takt plantorna behöver den, så det fungerar mycket bra som gödsel.

Rätt gödsel för krukodling: Odlar man i kruka bör man täcka med gräsklipp eller använda en näringslösning som innehåller alla viktiga mikronäringsämnen inklusive kalcium.

Välj motståndskraftiga sorter: Vissa sorter är mer benägna än andra att utveckla pistillröta, så det kan vara bra att odla flera olika sorter.

Ta bort alla frukter som visar tecken på pistillröta, de kan annars bli inkörsportar till insektsangrepp, sjukdomsalstrande svampar och bakterier


Läs mer om pistillröta:
Ekologisk odling av tomat
Text: Torbjörn Hansson, Grön kompetens och Elisabeth Ögren, Länsstyrelsen Västmanlands län. Avsnittet om växtskydd (utom gråmögel): Christina Winter, Jordbruksverket
Pistillröta, sid 25.

Växtnäringsstyrning i ekologisk odling i växthus
Text: Birgitta Båth, Inst. för Växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala
Pistillröta, sid 7.

Hjälper benmjöl? National Gardening Association svarar

Blossom-end Rot in Tomatoes: Causes and Prevention
SOURCE: Dr. Joe Kemble, Extension horticulturist, Alabama Cooperative Extension System (334) 844-3050.

Blossom End Rot of Tomato and Pepper
Missouri Botanical Garden