Natur Fasciation

Fascierad gren av forsythia.

Fasciation på forsythia. Här ser man den typiska tillplattade formen på den drabbade undre grenen. Arter som har strödda blommor på grenarna eller stjälkarna får mångdubbelt fler blommor om de drabbas av fasciation. Foto: Lotta Flodén

Fascinerande fasciation

Text: Lotta Flodén

Ibland bjuder naturen på överraskningar, en del mer spektakulära än andra. Fasciation hör absolut till den förstnämnda kategorin.

Då och då stöter man på växter som helt eller delvis avviker från sitt naturliga växtsätt. Det kan finnas många förklaringar, men en inte helt ovanlig företeelse som ger  upphov till egendomlig tillväxt är fasciation.

Skadad tillväxtpunkt
Fasciation innebär att tillväxtpunkten (meristemet) har skadats, antingen fysiologiskt, till exempel av bakterier, virus och insektsangrepp eller genetiskt genom arv eller mutation. Namnet kommer från det latinska ordet fascia som betyder band. Fenomenet kallas även förbandning.

Onormal celltillväxt ger platta stjälkar och blomkorgar
I vanliga fall sker tillväxten jämnt utifrån en punkt och cellerna bildar en i huvudsak cylindriskt formad gren eller stjälk. Vid fasciation blir meristemet förlängt i sidled, vilket orsakar en onormal celldelning. Tillväxten blir asymmetrisk, så att den nya stjälken eller grenen blir bred och platt. Andra tecken på fasciation är till exempel utdragna blomkorgar, strödda blad utmed en bred stjälk eller blad och blommor samlade i toppen på en bred stjälk.
En ovanlig variant av fasciation är ringfasciation där tillväxtpunkten är ringformad och därför producerar ihåliga grenar eller stjälkar.

Exempel på fasciation hos olika arter.

Exempel på fasciation hos olika arter.

Vissa växtfamiljer drabbas oftare än andra
Även om fasciation inte är så vanligt, så har man hittat det hos hundratals olika växter. Några växtfamiljer är mer mottagliga än andra, såsom Cactaceae, kaktusväxter,  As­ter­aceae, korgblommiga växter, Fabaceae, ärtväxter, Onagraceae, dunörtsväxter och Rosaceae, rosväxter. Jag har sett det mest på forsythia, sälg, maskros och prästkrage.

Drakvide och tuppkam
Fasciation kan ge vackra och spektakulära växtformer och vissa av dem förökas vegetativt för att bevara utseendet. Främst är det olika fascierade kaktusarter och sorter man förökar men även andra fascierade växter som tuppkam, Celosia argentea Cristata-Gruppen och drakvide, Salix udensis ’Sekka’.

Fasciation påverkar endast utseendet
Fasciation påverkar vanligtvis inte växten mer än till utseendet, så man behöver inte bli orolig om man stöter på fascierade växter i  trädgården. Håll utkik i din egen trädgård – du kanske hittar ett eget exemplar av fascinerande fasciation!