Odla i sand och gräsklipp Så gödslar du med gräsklipp/grönmassa

Odla potatis med gräsklipp
Gödsling av sommarblommor, perenner, buskar och fruktträd

Grönsaker odlade i sand och gräsklipp.kli

Här frodas Nils Åkerstedts hemmaodlade grönsaker, odlade i sand och endast gödslade med färskt gräsklipp.

Så gödslar du med gräsklipp

Text: Nils Åkerstedt

Första täckningen
Efter sådden när plantorna är gallrade täcks jordytan eller sandbädden med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp mellan raderna. Lägg det nära plantorna men utan att de täcks över.

Tjockt lager bättre än tunt
Täck 10 cm tjockt så långt gräsklippet räcker efter varje klippning tills hela landet är täckt. Lägger man ett tunnare lager då torkar gräset så att det ger ifrån sig mindre näring totalt även om man lägger 5 cm tjockt i 2 omgångar.

Mängd gräsklipp för näringskrävande växter
Växter som kålarter, spenat, mangold m m, bör täckas med 10 cm gräsklipp i 2 omgångar med en månads mellanrum.

Gödselvattning vis sådd i sandbädd
Vid sådd i sandbädd, som det inte odlats i tidigare, bör man från några dagar efter sådden vattna med nässelvatten eller gödselvatten av gräsklipp minst varannan dag till dess plantorna är gallrade så att gräsklipp kan läggas på.

Minskade radavstånd med täckodling
Vid odling i sand så krävs det inte lika stora radavstånd som vid odling i jord och med detta odlingssätt så krävs det även mindre radavstånd vid odling i jord. För Morötter och många andra rotfrukter räcker det med 15 cm radavstånd.


ODLA POTATIS MED GRÄSKLIPP

Potatis kan sättas med 30 cm mellan potatisen i raden och samma avstånd mellan raderna. Men för att sätta potatis så tätt krävs det att de odlas på en öppen och luftig plats annars ökar risken för bladmögel. När potatisblasten är 10 cm hög då läggs första omgången gräsklipp 10 cm tjockt och så nära blasten som möjligt och efter en månad läggs ytterligare ett lager gräsklipp på 10 cm. Har man större avstånd än 30 cm måste båda lagren gräsklipp täcka en yta av minst 30 cm runt om varje potatis stånd, detta för att inte ljuset skall tränga igenom så att nypotatisen blir grön.


GÖDSLING AV SOMMARBLOMMOR, PERENNER, BUSKAR OCH FRUKTTRÄD

Givetvis så bör även rabatter med sommarblommor och perenna samt även rosor, buskar och fruktträd gödslas med gräsklipp.

Sommarblommor: Gödslas med 10 cm gräsklipp en gång under sommaren.
Perenner: Gödslas med 10 cm gräsklipp vart annat år.
Buskar och träd: Täcks med 10 cm gräsklipp de första 3 åren efter plantering därefter görs 2–3 års uppehåll.
Storblommiga rosor och Polyantharosor: Bör få gräsklipp 1–2 gånger om året, Buskrosor: Gödslas 10 cm gräsklipp en gång per år de första 3–4 åren därefter vid behov.