TRÄDGÅRD Förbättra sand- och mjälajordar

SAndjord.

Sand- och mjlajordar är näringsfattiga och torkar snabbt men blir ypperliga odlingsjordar om man håller dem täckta och berikar dem med organiskt material.

Förbättring av sandjord

Text: Artikel ur boken ”Den biologiska trädgården, del 1” av Nils Åkerstedt

Sand- och mjälajordar är oftast kvävefattiga och lider brist på mineraler. Därför gäller det att i första hand tillföra mycket organiskt material som innehåller kväve och som dessutom gör att den tillförda näringen stannar kvar lite bättre.

Spadvänd jorden och gödsla med naturgödsel. Använd då helst gammal välbrunnen naturgödsel som inte längre är så kväverik, för man bör lägga på 400–500 kg per 100 m². Det viktigaste i det här fallet är inte den näring som man tillför, utan den jordförbättrande verkan som gödseln har, även om näringsinnehållet så småningom kommer till nytta.

Olika typer av organiskt material
Man kan även lägga på löv, hackad halm, malen bark, sågspån eller annat organiskt material för att höja mullhalten och få mera liv i jorden. Vad man än använder av detta, fräser eller luckrar man ner det cirka 10 cm.

Håll jorden täckt
Jorden hålls sedan täckt med organiskt material. På sommaren används med fördel färskt gräsklipp/grönmassa som gödsling. Lägg på ett 10 cm tjockt lager så fort det finns tillgång. Lägg på ytterligare ett lager en månad senare. Det är en stor fördel om klippet innehåller många olika sorters örter, gärna med grövre stjälkar som hindrar klippet från att bli för kompakt.

Läs här om att odla i sand med gräsklipp