Natur Peloria

Normal gulsporre och pelorisk gulsporre.

Gulsporre, Linaria vulgaris, har i sin ursprungliga form oregelbundna, sporrförsedda blommor anpassade för att pollineras av humlor. Högra bilden: När peloria uppstår på gulsporre får blommorna en regelbunden form med fem, för humlor oåtkomliga sporrar och fem ståndare istället för fyra. Foto: Flora Batava/Wikimedia/Public Domain

Peloria – ett vidunder

Text: Lotta Flodén

En aldrig skådad form av gulsporre fick Linné att ifrågasätta skapelsen. Om han inte hade tystats ner, så hade han troligtvis kunnat presentera evolutionsteorin 100 år före Darwin.

1742 hittade en av Linnés studenter en märklig blomma på en ö utanför Ljusterö i Stockholms skärgård. När Linné fick se den blev han chockad. Så chockad att han gav blomman namnet Peloria efter grekiskans ord för monster, vidunder.

Ny art otänkbart
Blomman var mycket lik en gulsporre, Linaria vulgaris, men medan gulsporrens blomma är oregelbunden med en sporre och fyra ståndare, så var den här blomman regelbunden med fem sporrar och fem ståndare. Enligt Linnés sexualsystem borde därför den nya blomman representera en helt ny art vilket var helt ofattbart eftersom den var så lik gulsporre för övrigt. Att en ny art plötsligt skulle kunna uppstå stred helt mot den tidens rådande uppfattning om att alla arter hade skapats av Gud vid ett och samma tillfälle.

Linné var 100 år före Darwin
Till slut bestämde sig ändå Linné för att blomman var en hybrid mellan gulsporre och en annan, okänd växt och kallade den för Peloria. Hans tankar om att nya arter kunde skapas genom hybridisering tystades ner av den teologiska censuren och Peloria nämndes inte mer. Det skulle ta mer än hundra år innan Darwin presenterade evolutionsteorin som bekräftade Linnés tankar om hur nya arter bildas.

Blommor med peloria.

1. Fingerborgsblommor får en typ av peloria där endast toppblomman ändrar utseende och blir helt rund och regelbunden. 2. En normal kornettblomma, Streptocarpus, och en med peloria. 3. Till vänster gloxinia, Sinningia speciosa och till höger en gloxiniahybrid med peloria som ger de stora regelbundna blommorna.

Oregelbundet blir regelbundet
Nu vet man att Peloria inte är en egen art utan resultatet av en sorts mutation som man idag kallar peloria. Peloria kännetecknas av att en växt med oregelbundna blommor som till exempel gulsporre, lejongap och finger­borgsblomma muterar och istället bildar regelbundna blommor. I handeln finns krukväxter som t ex Streptocarpus- och Gloxiniahybrider med regelbundna blommor som är resultatet av medveten förökning av plantor med peloria.

Fingerborgsblomma får peloria i toppen
Fingerborgsblomma, Digitalis, får en typ av peloria där endast en blomma i toppen ändrar utseende och blir regelbunden i formen.

KÄLLOR:
Linné on line, www.linnaeus.uu.se/online
Blomman som kunde gjort Linné till Darwin, fof.se/tidning/2007/1/blomman-som-kunde-gjort-linne-till-darwin