TRÄDGÅRD Odla potatis och kål i halm

Potatisodling i halm.

Nils Åkerstedt odlar med framgång potatis direkt på gräs- och örtrik mark. Här har Nils använt halm som täckmaterial. När det är dags att skörda till det första koket är det bara att känna under halmen och plocka de största knölarna. De små får växa till sig. Trots att potatisarna under halmen fick nöja sig med den näring som frigjordes när växtligheten av mikrolivet förvandlades till mull, så blev det bra skörd med fina potatisar.

Odla potatis och kål i halm

Text: Nils Åkerstedt

Du kan odla direkt på gräsmattan utan att först gräva eller fräsa upp den. Odlar du potatis ovanpå marken slipper du dessutom arbetet med att kupa. Efter några år kan du så i den nya mullrika jorden.

Det är i huvudsak stora och kraftigväxande växter som passar för detta odlingssätt. Kål av olika sorter liksom potatis går bra att odla direkt på en gräsmatta eller annan mark där det växer såväl ettåriga som fleråriga växter. Det krävs två års odlande på platsen innan det går att så frö där av olika grönsaker.

Odling och jordbearbetning samtidigt
Fördelen med detta odlingssätt är att man kan odla och få skörd första året samtidigt som jorden blir lucker och lättarbetad utan besvär. Alternativet är att gräva eller fräsa upp jorden så den blir lucker och odlingsbar. Nackdelen med det är att man de första åren får massor med ogräs, vilket tar bort en stor del av odlingsglädjen.

Perfekt metod för potatis
Odling av potatis passar extra bra för denna odlingsmetod.

GÖR SÅ HÄR

1. Klipp gräset kort där potatisen eller kålplantorna ska sättas.

2. Markera raderna med snören så går det lätt att få raka rader.
Potatis bör ha 30–40 cm mellan raderna och sättas med 25–30 cm avstånd i raden. Det är en fördel om potatisen är väl förgrodd innan den sätts.
Kål sätts med 40–50 cm avstånd mellan plantorna och 50 cm avstånd mellan raderna.

3. Plantera.
Potatis: Antingen kan varje potatis läggas ovanpå marken och täckas med några nävar jord eller sand eller också gräver man ett litet hål så stort att potatisen precis ryms i hålet. Det är viktigt att det inte blir ett tomt utrymme mellan väggarna i det grävda hålet och potatisen. Fyll igen det med jord eller sand så att bara översidan på potatisen ligger öppen. Vattna hela odlingsytan om det är torrt.
Kål: Gräv små hål i gräsmattan eller marken där du ska odla och sätt ner plantorna i dem. Fyll igen runt plantorna med sand eller jord. Vattna hela odlingsytan om det är torrt.

4. Täck ytan mellan plantorna/potatisarna med blöta dagstidningar, minst 15-20 sidor tjocka. Tidningarna bör läggas omlott med 10-20 cm över skarvarna. Tidningarna ska även täcka minst 30 cm utanför de yttersta plantorna för att hålla ogräset borta. Se till att det inte blir några glipor eller öppna ställen intill plantorna.

5. Tidningarna måste nu täckas med något material så att de inte blåser bort. Det finns rikligt med näring i jorden första året när de övertäckta växternas rötter förmultnar, så täckmaterialet måste inte vara så näringsrikt och därför kan det täckas med sand eller något annat näringsfattigt material som halm, torrt gräs, löv m m. Detta täckmaterial läggs 10–15 cm tjockt och måste hållas fuktigt. Vattna med spridare. De första veckorna bör plantorna och potatisen även vattnas med kanna för att det skall komma tillräckligt med vatten till växtrötterna.

6. En månad efter första täckningen skall en ny omgång läggas över resterna av det förra täckmaterialet. Nu måste det vara färskt gräsklipp som läggs intill växterna och potatisstjälkarna. För potatisens del är det viktigt att det inte kan komma in ljus intill blasten för då kan en del av nypotatisen bli grön. Lägg ett l0 cm tjockt lager klipp intill potatisstånden och närmast intill dem. Mellan raderna kan grövre grönmassa (klippta färska växter) användas som täckmaterial.
Kål och andra växter bör även de få klipp närmast stjälkarna för att det inte skall kunna komma upp någonting från de fleråriga ogräsrötter som finns under täckmaterialet.

Skörd och vintertäckning
När potatis skördas ligger de nya knölarna oftast under tidningarna men direkt ovanpå jorden, så de kan plockas upp utan grävande.

Kål och andra odlade växter där det är de ovanjordiska delarna som tas till vara, klipps stjälkarna av vid markytan, så att rötterna blir kvar i jorden. Det är viktigt att jorden tillförs organiskt material och växtrötterna innehåller rikligt med näring. Över vintern täcks jordytan med kompostjord, halm, löv m m.

Odling andra året
Andra året på våren får grödorna byta plats så att potatis sätts där kål m m växte och kål m m där potatisen odlades.
Resterna av förra årets täckmaterial får ligga kvar ovanpå jorden. Efter plantering och potatissättning täcks jordytan med tidningar på nytt. Nu är det bäst att täcka tidningarna med färskt eller lagrat klipp från gräsmatta. Vattning sker på samma sätt som förra våren. En månad efter plantering läggs ett nytt lager med klipp, 10 cm tjockt.
Efter skörd på hösten får blast och rester av täckmaterialet ligga kvar och dessutom läggs ytterligare ett 5–10 cm tjockt lager grönmassa över hela ytan.

Odling tredje våren
Tredje våren avlägsnas alla rester av tidningarna och övrigt täckmaterial från jordytan så att det tydligt syns om det finns något flerårigt ogräs som lyckats klara sig, som då grävs upp. Det är endast på de ställen där jorden inte varit fullständigt täckt med tidningar som ogräs kan ha överlevt.
Nu är det bara att kratta, så och sätta på vanligt vis.

Svält ut knäpparlarverna
På de jordar där det finns rikligt med knäpparlarver bör man göra ett uppehåll efter två år med att odla potatis. Från det grästorven täcktes första våren tar det 4–5 år innan alla ägg av denna knäppare har kläckts, men eftersom det de första två somrarna finns relativt gott om rötter som knäpparlarverna kan leva på blir inte angreppen så svåra förrän tredje sommaren och två somrar till.
Denna knäppare lägger endast ägg i grästorv och eftersom den grästorv som finns är täckt med tidningar och grönmassa kan inte knäpparen lägga några ägg på denna plats.

Dags att minska på gräsklippet
Efter 5–6 års odlande med marktäckning med grönmassa och gräsklipp räcker det med att jordytan täcks en gång per odlingssäsong med ett lager på 10 cm klipp från gräsmattan. Någon annan näring behöver inte tillföras.