TRÄDGÅRD Ödem hos växter

Ödem på chiliblad.

Ödem på chiliblad. Här syns de typiska knottrorna som består av uppsvällda, vattenfyllda celler.

Ödem hos växter

Text: Lotta Flodén

Ljusgröna eller bruna knottror på undersidan av bladen och korkartade och/eller upphöjda fläckar kan vara tecken på ödem. En åkomma som oftast är enkel att åtgärda.

Ödem på hängpelargon.

Ödem på hängpelargon. Här har de vattenspända cellerna i bladet kollapsat och bildat ljusbruna korkartade fläckar.

Ödem
Ödem är ingen smittsam sjukdom. Det är en fysiologisk åkomma som uppstår när växten tar upp mer vatten än vad som kan avdunsta genom bladen. Vattentrycket byggs då successivt upp i cellerna som sväller och bildar små blåsor som kan se ut som knottror på undersidan av bladen, särskilt intill bladnerverna. Till slut kollapsar blåsorna och bildar vita, ljusbruna eller bruna fläckar som även syns på bladens översida.

Orsaker
Vanligtvis orsakas ödem av övervattning i kombination med låg lufttemperatur, eller av fuktig stillastående luft. Felaktig näringstillförsel eller för högt pH som binder vissa näringsämnen kan också orsaka ödem.

Symtom
Symtomen varierar mellan olika växtarter men ofta bildas små tättsittande blåsor på undersidan av bladen. På ovansidan av bladen bildas vanligen små gropar på samma ställe där blåsorna sitter.
På vissa växter som t ex arter av Schlumbergera (julkaktus m fl) och orkidéer bildas upphöjda fläckar på bladen som med tiden blir bruna och korkartade. Åtgärdar man inte orsaken till ödemet förvärras symtomen och bladen kan gulna och ramla av.

Åtgärder
– Även om bladen ser fula ut, så ska de inte tas bort eftersom det kan förvärra situationen.

– Se till att inte övervattna.

– Undvik blöt jord i kombination med låg lufttemperatur.

– Undvik stillastående fuktig luft. Se till att luften kan cirkulera mellan plantorna. Öka mellanrummet mellan plantorna.

– Se till att plantan får gödning där alla näringsämnen finns i rätt proportioner. Brist på kalium och kalcium kan öka risken för ödem men bristen orsakas i de allra flesta fall av att transporten av vissa näringsämnen är störd, inte faktisk brist på dem i jorden. För högt pH kan t ex göra att vissa näringsämnen inte blir tillgängliga för växtrötterna.

Se fler av Bruce Watt’s bilder på ödem hos växter

Källor:
Gardening know how: What is edema: Tips For Treating Edema In Plants
RHS: Oedema
Missouri Botanical Garden: Oedema
University of Maryland Extension: Excess Water/Edema- Annuals, Bulbs, Groundcovers, Perennials and Vines