TRÄDGÅRD så gör du egen såjord

Fröplantor i såjord.

Såjord är enkelt att göra själv! Det viktiga är att den är väldränerad och näringsfattig. Foto: Lotta Flodén

Så gör du egen såjord

Text: Nils Åkerstedt

Om man inte vill köpa såjord, så kan man enkelt göra sin egen.

När man sår ska man använda väldränerad och näringsfattig jord. Risken finns annars att ömtåliga växter får brännskadade rötter. Jord som är för vattenhållande, som t ex jord med mycket torv, ökar risken för svampangrepp.

RECEPT TILL SÅJORD

40 % natursand
50 % ogödslad torvmull
10 % kompostjord eller gammal, välbrunnen gödsel