TRÄDGÅRD Fröså perenner

Perennrabatt.

Om man vill anlägga en stor perennrabatt kan priset på färdiga plantor avskräcka, men det finns alternativ! Frösår man själv kan man man få rejält med plantor för samma pris som en enda köpt planta.

Fröså perenner utomhus

Text: Nils Åkerstedt

Ett roligt sätt att öka ut sortimentet av perenner är att fröså dem. I slutet av juli är det dags att så. Då hinner de flesta arterna gro och bilda så stora plantor att de hinner skolas innan hösten.

Även om man kan så perenner inne eller i bänk tidigare under våren och försommaren, är den här sommarsådden den som är enklast att sköta och som oftast lyckas mycket bra även när det gäller arter som är lite svåra.

FÖRBEREDA SÅBÄDD:

Välj en lämplig plats
Bästa såtiden för perenner är under högsommaren runt slutet på juli.
Se ut en lämplig plats odlingen kan få vara kvar orörd i minst två år. Anledningen är att vissa arters frö kan behöva en vinter eller ett helt år på sig för att gro. Då är det bra om såbädden är placerad där den inte är i vägen eller riskerar att utsättas för skador vintertid.

Förbered såbädden
För att slippa ogräs börjar man med att ta bort jorden till cirka 20 cm djup på lämpligt stor yta. 1–2 kvadratmeter kan behövas om man förutom perenner även vill så frö av buskar och träd. Är det dålig dränering på platsen bör jorden tas bort ända ner till 30 cm djup.
Lägg tidningar i botten om det finns fleråriga ogräs på platsen och det finns det nästan överallt i frisk jord.

Fyll bädden med sand eller väldränerad jord
Fyll i sand (natursand 0-8 mm, även kallad sättsand 08 eller gjutgrus 08) så att den kommer i jämnhöjd med omgivande mark. Lägg därefter på ett 5 cm tjockt lager med en blandning av lika volymdelar sand och gräsklipp som lagrats i tätt försluten svart plastsäck i minst två månader. Lägg sedan ett centimetertjockt lager oblandad sand överst.
Har man inte denna blandning av sand och gräsklipp går det bra att lägga ett 2 cm tjockt lager av väldränerad trädgårdsjord som sedan täcks med ren sand.

Undvik stående vatten
Eftersom en del växter ska övervintra i såbädden är det viktigt att den formas så att den är högre på mitten och sluttar åt sidorna. 5 cm högre i mitten är tillräckligt för att vatten ska rinna av efter regn och när snö smälter. Görs bädden plan är det stor risk för att det bildas is och plantorna dör.

Dela in ytan och märk sådden
Före sådden delas ytan in i små rutor på 2–3 kvadratdecimeter med hjälp av käppar eller liknande som läggs så att de ligger stadigt. Var noga med etiketteringen så att varje sort och art får sitt namn på en plastetikett. Skriver man med en blyertspenna sitter skriften kvar i flera år. Det är också viktigt att sätta ner etiketterna djupt eftersom skator och även andra fåglar brukar roa sig med att ta upp dem.

Skydda med hönsnät och fiberduk
Så och sålla sedan över fröna med ett tunt lager sand så att de döljs. Lägg en fiberduk över sådden och vattna med en kanna med fin stril. Duscha därefter över duken en gång om dagen tills det börjat gro.
Det är lättare om man har en ställning som fiberduken kan ligga mot, så att inte några snabbväxande plantor blir lidande av dukens tyngd. Jag brukar ta en bit hönsnät och böja ner kanterna så att nätet ligger cirka 1 decimeter ovanför jordytan. Detta nät får ligga kvar hela tiden som även hindrar katter och andra djur att gräva i såbädden.

Kontrollera sådden regelbundet
Efter en vecka kan det vara tid att lyfta på fiberduken och kontrollera att det är tillräckligt fuktigt i såbädden och se om någon tidigt groende växtart har kommit upp.

FÖRBEREDA VÄXTBÄDD FÖR SKOLNING:

De flesta arterna av perenner behöver skolas (planteras om) en gång innan de planteras ut i rabatterna. Därför bör man göra ytterligare en växtbädd där man skolar fröplantorna.
Många av dessa växter ska övervintra i skolningsbädden, därför byggs den upp på samma sätt som såbädden. Man kan byta ut sanden mot väldränerad jord, även om ren sand är att föredra.

Gödsling i enbart sand
Har man Ekoblandning blandas den in i översta sandlagret, men det går lika bra att skola direkt i enbart sand. Huvudsaken är att man täcker sandytan efter skolningen mellan de skolade växterna med ett 5 cm tjockt lager färskt gräsklipp.

Gödsling i enbart jord
Används jord i skolningsbädden bör inte ytan marktäckas med gräsklipp därför att de små plantorna kan lätt ruttna om det blir rikligt med regn. Någon risk för detta finns inte vid användning av sand.

Skola tidigast i september
Plantorna bör få stå rätt länge i såbädden innan de skolas. Börjar det blir trångt, skolas de plantor om som är så stora att de kan skolas före mitten av september. Därefter är det bättre att vänta med skolningen till våren.
De nyskolade plantorna skuggas mot solen i två veckors tid och sköts noga med vattning.

Vinterskydd med granris eller fiberduk
På senhösten när marken börjar frysa, täcks så- och skolningsbäddarna med granris eller fiberduk som skydd mot temperaturväxlingar och kraftig barfrost.

FRÖFÖRÖKNING AV BUSKAR OCH TRÄD

Fröförökning av buskar och träd går till på samma sätt som denna sådd, men det kan ta ett eller två år innan fröna gror. Plantorna bör skolas 2–3 gånger med något års mellanrum. Denna skolning bör göras på hösten.