Trädgård Potatis till midsommar

Odla potatis i sand

Lycka är att kunna skörda egen färskpotatis till midsommar! Foto: Lotta Flodén

Så odlar du potatis till midsommar

Text: Nils Åkerstedt

Förgrodd potatis i jord.

Förgrodd potatis i jord.

FÖRODLA POTATIS I JORD

Vill du ha potatis till midsommar sätter du några potatisar i var sin kruka med jord i mitten på mars–början på april och driver dem inomhus tills det är dags att plantera ut när frostrisken är förbi.
Vill du sätta många potatisar kan du fylla ett tråg med fuktig jord och lägga sättpotatisen på jorden. Rötterna letar sig snabbt ner i jorden.

Ljust och svalt
Det är viktigt att krukorna eller trågen ställs på ett ljust och helst svalt ställe, annars blir groddarna för långa och bräckliga.


FÖRODLA POTATIS I ÄGGKARTONG

Fördelen med att förgro potatis utan jord är att groddarna håller sig korta och knubbiga tils det är dags att sätta ut dem, förutsatt att de får mycket ljus. Förgro potatisen cirka 4–6 veckor innan den ska planteras ut.
Ställ potatisarna i en äggkartong och placera den så ljust som möjligt och helst svalt. Groddarna ska vara mörkgröna och knubbiga och max. 2–3 cm när det är dags att plantera ut. Att potatisarna blir gröna spelar ingen roll.

Förgrodda potatisar

Fördelen med att förgro potatis utan jord är att groddarna håller sig korta och knubbiga tills det är dags att sätta ut dem.

Odla potatis i sand.

Odlar man potatis i sand kan man få färskpotatis till midsommar var man än bor i Sverige. Foto Nils Åkerstedt

ODLA POTATIS I SAND

Text: Nils Åkerstedt

Egen färskpotatis till midsommar är härligt gott! Här tipsar Nils Åkerstedt om hur man gör för att lyckas även om man bor i norra Sverige där snön kanske ligger kvar i maj.

Den som vill skörda färsk potatis till midsommar ska ta in sättpotatis i mitten på mars–början på april. Lägg den på en ljus plats där temperaturen är mellan 15–20 grader.
Det är mycket viktigt att det är riktigt ljust, annars blir groddarna långa. Det bästa är om de inte är längre än 10–15 millimeter när potatisen skall sättas.

Det är möjligt så gott som överallt i Sverige att odla potatis ute och få den klar till midsommar, oavsett hur dålig våren är. Det enda som behövs är en plats där solen lyser några timmar per dag och att potatisen sätts i sand.

Bygg en ram och fyll med sand
Gör en ram av bräder 20–40 cm hög med en yta på 1–2 kvadratmeter och fyll den med sand. Välj natursand som kallas sättsand 08, betonggrusgrus 08, m m. Det spelar ingen roll hur underlaget är där ramen placeras, men det är alltid en fördel om den ligger på jord så att den befintliga markfukten kan tränga upp genom sanden för det underlättar vattningen.

Om ramen görs lägre än 40 cm bör man först lägga tidningar i botten innan sanden fylls i för att undvika fleråriga ogräs i odlingsbädden. När sanddjupet är större lyckas inte ogräsen ta sig igenom sanden upp till ytan. Tidningarna förhindrar ogräs som t. ex. kvickrot att växa upp genom sanden första sommaren och då dör de rötter som finns under sandbädden.

Smält eventuell snö och sätt senast 1:a maj
För att hinna få färdig nypotatis till midsommar måste den sättas senast 1 maj. Det går att klara av även i de trakter där snön ligger kvar den tiden. Jag sätter alltid lite potatis 1 maj trots att det ibland finns snö i drivor runt sandbädden. Genom att strö på sand eller aska på snön några veckor innan, smälter den bort där potatisen skall sättas. Om hela den upphöjda bädden täcks med fiberduk blir det tillräckligt varmt i sanden för att potatisen skall kunna sättas trots köldgrader på nätterna.

Kupning behövs inte
Eftersom den här potatisodlingen inte ska kupas behövs det inte stora avstånd mellan raderna eller mellan potatisen i raderna, 20–25 cm är tillräckligt. Potatisen skall inte sättas djupare än att den täcks med 3–5 cm sand.

Täck med dubbel fiberduk
Täck över bädden med två lager fiberduk och vattna lite lätt 2–3 gånger i veckan med ljummet vatten, men vattna inte mera än att sanden blir fuktig. När blasten kommit upp får den inte nudda fiberduken för då riskerar den att frysa sönder.

Täck med gräsklipp och vattna
Potatis har ju näring i knölen så att den klarar sig till dess blasten blir 10–15 cm hög. Då skall den gödslas med gräsklipp. Finns det inte något gräs vid den tiden kan man antingen plocka lite gröna växter som finns mot väggar och andra varma platser och hacka sönder, eller också kan man använda lagrat gräsklipp sedan förra sommaren.
Täck ytan mellan potatisstånden med 5–10 cm tjockt lager och fortsätt att vattna 2–3 gånger i veckan, men fortfarande med små mängder varje gång.
Sanden blir fort fuktig. Att vattna mera än vad som behövs för att den skall bli fuktig är bara till nackdel eftersom näringen då spolas bort.
2–3 veckor efter det första lagret gräsklipp lagts på, läggs ett nytt lager lika tjockt. Var extra noga med att lägga gräsklipp alldeles intill stjälkarna så att inte ljus kan tränga ner på den nya potatisen, som då blir grön.
Efterhand som blasten växer ökas vattenmängden. Även om det regnar bör man vattna lika ofta som tidigare därför att det mesta av regnet rinner av blasten och hamnar utanför.

15 kilo på en kvadratmeter
Väntar man med skörden till på eftersommaren bör ytterligare ett lager gräsklipp tillföras. Då kan man få ca 15 kilo potatis på en kvadratmeter.