Trädgård Ornäsbjörk

Ornäsbjörken blir med tiden uppåt 25 meter hög. Huvudgrenarna har en spetsig vinkel mot stammen och det det är bara de yttersta grenarna som är hängande. Foto: David Castor/Wikipedia/CC0 och Per Ola Fritzon.

Äkta ornäsbjörk är E-märkt

Text: E-gruppen (2007)

Ornäsbjörken uppstod i Ornäs i Dalarna som en sällsynt lyckad mutation av vårtbjörk. Det är inte bara ett ovanligt vackert träd med sin vita stam och finflikiga blad – det är också allergivänligt eftersom det inte producerar pollen.

Ornäsbjörken är ett underbart vackert träd med elegant växtsätt. Bladverket är gracilt och finflikigt men ändå frodigt. Ornäsbjörk E stammar från den allra första ornäsbjörken, den som Hans Gustav Hjort hittade i ett skogsbryn på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna år 1767. När Linné året därpå fick information om björken blev han eld och lågor, och ville få den sänd till Uppsala. Men ägaren ville inte lämna ifrån sig sitt fynd.

Erik Lindgren såg till att ornäsbjörken spreds
Den som så småningom såg till att ornäsbjörken spreds var Erik Lindgren. Han var i slutet av 1800-talet direktör för Experimentalfältet, en del av Kungliga Lantbruksakademien som förr fanns i Frescati, Stockholm. Under en resa i Dalarna frågade hans värdar om det var något speciellt han vill se i Dalarna.
– Jag vill gärna se ornäsbjörken, svarade Lindgren.
På plats i Ornäs kunde han konstatera att detta var något helt annat än de flikbladiga björkar han sett tidigare. 1878 hämtade han därför ympris från björken på Lilla Ornäs och lyckades föröka den. Ett par av Erik Lindgrens björkar står fortfarande kvar i Frescati. En av dem är moderplanta till alla de björkar som nu bär namnet ornäsbjörk E.

Ornäsbjörk

Karakteristiskt för ornäsbjörken är att huvudgrenarna är placerade i spetsig vinkel mot huvudstammen. Foto: Per Ola Fritzon

Flikiga blad och vit stam
Karakteristiskt för äkta ornäsbjörk är de smala, djupt flikiga bladen. Bladverket är mycket frodigt och kronans allra yttersta kvistar hängande. Trädets vita stam förgrenar sig tidigt och får flera, kraftiga sidogrenar. Speciellt är också att stammens näver spricker upp i ellips- eller rombformade fält. Kronan är helt fri från vissna blad under höst och vinter.

För små och stora trädgårdar
Ornäsbjörken är mycket härdig och utvecklas fint ända upp till zon 7. Den blir med tiden ett stiligt och stort träd, 20–25 m högt med bred krona. Trädet är vackert såväl sommar som vinter och passar utmärkt på den stora tomten eller i parkmiljö. Värt att tänka på är att även unga exemplar har ornäsbjörkens värdefulla egenskaper, och att det tar många år för träden att nå sin fulla storlek. I en mindre trädgård kan du därför njuta länge av ornäsbjörken innan den blir för stor.

Ornäsbjörk i jämförelse med Crispa och Laciniata.

Det är inte lätt att se skillnad på olika sorters björkar med flikiga löv, men äkta ornäsbjörk, ’Dalecarlia’, har de djupaste flikarna. Från vänster: ’Dalecarlia’, ’Crispa’ och ’Laciniata’. Foto: Per Ola Fritzon

Oäkta ornäsbjörkar planterades av misstag
Äkta ornäsbjörk är den mest flikiga av alla flikbladiga björkar. Tyvärr har även de mindre flikiga typerna under lång tid, felaktigt men i god tro, sålts som ornäsbjörk. Varken dendrologer eller producenter av träd har kunnat identifiera de olika typerna.
När landets stadsträdgårdsmästare 1985 utsåg ornäsbjörken till riksträd, och började plantera ett exemplar av den i varje svensk kommun, var det därför inte äkta ornäsbjörk man planterade utan B. pendula ’Laciniata’. Den är inte lika vacker och har heller inte lika goda egenskaper i övrigt som B. pendula ’Dalecarlica’ E.
För att misstaget snabbt ska kunna korrigeras kommer producenterna av äkta ornäsbjörk att erbjuda landets kommuner varsitt gratis exemplar av B. pendula ’Dalecarlica’ E.

Äntligen ordning och reda
Rune Bengtsson, forskningsledare på Centrum för biologisk mångfald i Alnarp, är den som har uppmärksammat förväxlingarna och bringat ordning och reda bland björkarna.
– Jag uppskattar att det finns 20.000-25.000 träd som kallas ornäsbjörkar i Sverige. Men bara 150-200 av dem är äkta, om man bortser från de E-märkta träd som nu kommer på marknaden, säger Rune Bengtsson.
Han berättar att äkta ornäsbjörk inte funnits i handeln på mer än trettio år. Att den försvunnit kan bero på att andra typer varit lättare att föröka.

Ornäsbjörken räddad av E-planta
E-gruppens plantskolor har i samarbete med Elitplantstationen sett till att en produktion av den äkta ornäsbjörken har startats upp med utgångsmaterial från Frescati. Klonen var svårförökad och förökning fick till slut ske genom mikroförökning. Sedan 2007 finns den äkta E-märkta klonen till försäljning i trädgårdsbutikerna. Ornäsbjörken har nu valts ut av Programmet för odlad mångfald (POM) att ingå i varumärket Grönt kulturarv.

Unik björkplanta föddes i Dalarna
Ornäsbjörkens historia sträcker sig tillbaka till år 1767. Då hittade Hans Gustav Hiort, senare adlad till Hiort af Ornäs, en liten björk med flikiga blad i ett skogsbryn på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna. Plantans stam var tjock som ett finger och Hiort flyttade den varsamt till en plats med bättre jord.
Året därpå skrev Hjort till Carl von Linné i Uppsala om sin upptäckt. Hjort beskrev björken kortfattat och skickade med några blad i kuvertet. Det berättas att när Linné fick höra talas om den flikbladiga björken från Ornäs bad han att man med närmaste frakt skulle sända den med ”klimp” till Uppsala. Linné ville visa ungdomen vilka rikedomar som finns i vårt land. Men Hans Gustav Hiort vägrade skicka iväg sin planta.

Svår att föröka och artbestämma
Efter flera misslyckade försök lyckades Hiort 1774 göra en luftavläggare av ornäsbjörken. Han skickade den nya plantan med frusen klump till Linné i Uppsala. Men björken finns inte omnämnd i någon växtförteckning, så man antar att den dog.
1781 beskrev Linné d y ornäsbjörken som Betula alba dalecarlica. Fem år senare, 1786, publicerade C. M. Blom, assessor och provinsialläkare i Hedemora, en uppsats om ornäsbjörken i Kungliga Vetenskapsakademins Nya Handlingar. Blom kallade björken Betula hybrida. Han trodde att det var en korsning mellan björk och skogslönn.

Stickling av Ornäsbjörken tagen från ursprungsträdet i Lilla Ornäs.

Stickling av Ornäsbjörken tagen från moderträdet i Lilla Ornäs. Sticklingen odlades upp och klonades på Experimentalfältet i Stockholm. Foto: Kjell Bolmgren (SLU)/Wikimedia/CC BY-SA 4.0)

Ornäsbjörken räddas till eftervärlden
Det dröjde till 1878 innan någon förökade björken i Lilla Ornäs. Då lyckades direktör Erik Lindgren vid Experimentalfältet i Stockholm ympa björken, och på så sätt rädda den åt eftervärlden. Det är med största sannolikhet ett av de exemplar Erik Lindgren förökade just år 1878 som är moderplanta till de ornäsbjörkar som börjar säljas i höst. Moderträdet i Ornäs föll i en storm den 16 april 1887.

Inga fotobevis
De enda foton man känner till som funnits av den ursprungliga ornäsbjörken i Dalarna togs av en norsk biolog år 1878. Vad som hände med bilderna är det ingen som vet. Men 1885 använde en annan norsk biolog, F. C. Schübeler, ett träsnitt baserat på fotona i sitt stora verk om Norges flora; Viridarium Norvegicum.

FAKTA OM ORNÄSBJÖRK,
Betula pendula ’Dalecarlica’ E

Härdighet: Zon 1–7
Växtsätt: Kraftigväxande med bred krona. Tidig förgrening med grova sidogrenar. Gracilt finflikigt bladverk. Kronans yttersta kvistar är hängande. Vackert vit stam.
Höjd: 20–25 meter.
Läge: Sol–halvskugga.
Övrigt: Andra kloner av flikbladiga björkar har i god tro felaktigt sålts under namnet ornäsbjörk. Vill man vara säker på att plantan man köper är en äkta ornäsbjörk ska man välja en e-certifierad planta, Betula pendula ’Dalecarlia’ E. E-beteckning garanterar den äkta klonen. Ornäsbjörk avger inget pollen, och orsakar därför inga besvär för allergiker.
Källa: E-planta