Trädgård Förökning med sticklingar

Vedartade sticklingar/vintersticklingar
Uppdragning av träd från vedartade sticklingar
Örtartade sticklingar/sommarsticklingar
Så gör du salixvatten för bättre rotning
Örtartade sticklingar i dubbelkruka
Örtartade sticklingar i bänk utomhus

Vedartade sticklingar i kruka.

Det får plats många sticklingar i en större kruka! De här vedartade sticklingarna togs i slutet på februari och i början på april började knopparna grönska. Foto: Lotta Flodén

Föröka träd, buskar och perenner med sticklingar

Text: Nils Åkerstedt

Behöver du fler bärbuskar, häckplantor, träd eller perenner och har tålamod att vänta några år? Då är sticklingsförökning perfekt. Det är enkelt, billigt och roligt! När man förökar buskar och träd med sticklingar kan man välja att ta vedartade sticklingar på vintern eller örtartade sticklingar på sommaren. Perenner förökas med örtartade sticklingar.

VEDARTADE STICKLINGAR/VINTERSTICKLINGAR

Vedartade sticklingar tar man på vårvintern medan busken eller trädet fortfarande är i vintervila. Som namnet antyder är sticklingarna förvedade och ska tas från förra årets tillväxt.

Så tar du vedartade sticklingar:
Vedartade sticklingar skärs till så att de blir 15–20 cm.
Sticklingar ska skäras eller klippas av alldeles under en bladknopp, då har de mycket lättare att bilda rötter.
Gör ett rakt snitt på den övre delen av sticklingen och ett snett på den undre. Då blir det lätt att hålla reda på vad som är upp och ned och det blir lätt att sticka ner sticklingen i jorden.
Översta toppen av årsskottet kan användas, men det fungerar bäst med den grövre delen.
Vill man ha flera plantor av samma växt kan man ta två eller flera sticklingar av samma skott beroende på hur långt det är.

Sätta vedartade sticklingar i kruka, låda eller ram
Vedartade sticklingar sätts i en stor kruka eller i en låda som är minst 15 cm djup. Använd såjord eller sandblandad torvmull. Sticklingskrukan placeras utomhus, helst mot en vägg eller på en balkong i söderläge.
Man kan också bygga en minst 15 cm hög ram som läggs på marken efter att man tagit bort grässvålen och lite jord, så att det blir plats för sticklingsjorden. En sådan här markfast ram är praktisk om man vill sätta många sticklingar.

Efter att jorden vattnats ska sticklingarna stickas ner så att 10 cm hamnar under jord. Sticklingarna kan sättas tätt med ett par cm mellanrum.

Skötsel av vedartade sticklingar
Sticklingarna ska duschas minst en gång om dagen och jorden ska hållas jämnt fuktig men absolut inte blöt.
Täck sticklingarna med fiberduk eller perforerad genomskinlig plast, så minskar avdunstningen.
Efter 3–5 veckor börjar det skjuta skott från sticklingarna och då ska fiberduken tas bort.

Omplantering
När skotten blivit 10–15 cm långa är det dags för omplantering. Man måste vara mycket försiktig när man planterar om sticklingarna eftersom de nybildade rötterna lätt lossnar. Använd en planteringsspade eller stick ner handen under jorden och lyft försiktigt upp sticklingarna.

Har man bara några få sticklingar kan de planteras en och en i 10–12 cm krukor, men enklast är att plantera sticklingarna i väldränerad mullrik trädgårdsjord på en lämplig plats där de kan stå i ett par år. Välj en vindskyddad solig plats. Avståndet mellan sticklingarna bör vara 20×20 cm eller mer.

Skötsel av omplanterade sticklingar
Första veckan efter att sticklingarna är nyplanterade är de mycket ömtåliga och behöver duschas flera gånger om dagen samt skuggas mot sol med t ex fiberduk.

Genast efter omplanteringen läggs ett 5 cm tjockt lager gräsklipp runt sticklingarna så att all jord täcks. 2–3 veckor efter utplanteringen ska sticklingarna gödselvattnas en gång. Gödselvattnet bör vara gjort på naturgödsel, urin eller nässlor.
Håll jorden jämnt fuktig. För mycket vatten kan leda till syrebrist i jorden och då hämmas rotutvecklingen.

Övervintring
Det är en fördel om sticklingarna täcks med granris eller annat luftigt material första vintern, särskilt om härdigheten inte är den bästa.

SKÖTSEL AV ETTÅRSSTICKLINGAR
Tidig vår: Innan plantorna, som nu kan kallas buskar, börjat grönska ska de klippas av 8–10 cm från marken så att de kan förgrena sig. Gör man inte det förgrenar sig plantan mycket lite eller inte alls och det tar mycket längre tid innan det blir en fin buske.

Sommar: Håll jorden runt plantorna täckt med gräsklipp. Lägg på ett 10 cm tjockt lager två gånger under sommaren. Gräsklippet har samma effekt som naturgödsel, hindrar ogräs och håller jorden fuktig, så det enda som behövs är vattning om det blir torrt väder en längre period.

Höst: Nu är det dags för omplantering (man kan också vänta till våren). Plantorna sätts nu med minst 40 cm avstånd. De buskar som inte har fler än tre grenar klipps av ännu en gång 8–10 cm från marken.
Vissa växter som t ex ölandstok och rosenspirea växer så fort att de redan på hösten tredje året kan planteras ut på den slutliga växtplatsen. För andra kan det ta ytterligare ett par år innan de nått plantskolestorlek. Men det är ju inte nödvändigt att buskarna har full storlek när de planteras. Ska man göra en komplettering i framkanten av ett buskage kan man mycket väl plantera mindre buskar som sedan får stå och växa till samtidigt som de fyller sin uppgift som prydnadsbuskar. Ska däremot en buske planteras intill större buskar som konkurrerar om utrymmet bör den nyplanterade busken ha ful storlek.

UPPDRAGNING AV TRÄD FRÅN VEDARTADE STICKLINGAR

Sticklingsförökning av träd går till på samma sätt som vid sticklingsförökning av buskar, men sättet att beskära är annorlunda. Det gäller ju att få en rak och kraftig stam, så därför toppas inte trädsticklingar. Råkar det komma fler än ett skott, gallras alla utom det kraftigaste bort.

Beskärning
Även om man vill skapa ett träd med hög stam, så att kronan eller grenarna inte börjar förrän 100–150 cm från marken, låter man alla sidogrenar få vara kvar de första två åren. Sedan börjar man under JAS (juli, augusti och september) att skära bort några av de grenar som ska bort. Grenarna skärs av intill stammen så att inga tappar sticker ut. På det sättet läker såret bäst.
Ser det ut att komma skott som riskerar att bli en konkurrent till toppskottet klipps det av på et tidigt stadium., men i övrigt bör inte någon beskärning göras av de grenar som ingår i kronan på trädet.
För att lättare få en rak stam är det ofta en fördel att binda upp blivande stamträd redan från det att de är ett par år gamla.

Omplantering
Eftersom det tar 6–8 år innan ett träd är klart för att planteras på den slutliga växtplatsen, bör det flyttas (omplanteras) ett par gånger till förutom den omflyttning som görs för buskar Får ett träd stå kvar i fler år på samma plats blir det mycket svårt att flytta när det är dags för slutplantering.
Varje omplantering hämmar tillväxten något, därför kan det vara bra att plantera trädet på sin slutliga växtplats redan efter 3–4 år även om man då får räkna med att skydda det lite extra.

ÖRTARTADE STICKLINGAR/SOMMARSTICKLINGAR

Örtartade sticklingar tas under juli–augusti av årets tillväxt. Man bör inte ta sticklingarna förrän skotten blivit något förvedade, det vill säga de får inte vara så mjuka som de är på försommaren. Olika växtarter mognar vid olika tidpunkter, men det beror också på hur växtkraftig växten är som sticklingen tas från. Normalt brukar det gå att sätta örtartade sticklingar från början av juli.

Örtartade sticklingar

Välj ut en fin toppstickling, de rotar sig bäst. Skär av sticklingen strax under ett bladfäste. Lagom längd är 8–15 cm. Ta bort de nedersta bladen. Är bladen i toppen stora klipper du bort yttre hälften. Stick ner sticklingarna så att minst två noder (stället där bladen bildas) hamnar under jord. I botten lägger du näringsrik jord. Fyll på med sand eller såjord. Illustration: Birgitta Geite

Förbereda sticklingskruka eller låda
För den lilla odlingen inne räcker det med en plastlåda med några dräneringshål i botten som är t ex 20×15 cm och minst 10–12 cm djup. Har man bara några få sticklingar kan man sätta dem i en kruka med samma djup.

Avstånd mellan sticklingar
I en 15 cm vid kruka kan det rymmas upp till 15 sticklingar av vissa arter men bara 2-3 av andra arter, men det går att sätta sticklingarna ganska tätt. Det bör vara minst 2–3 cm mellan varje stickling, gärna mer.

Använd sand eller näringsfattig väldränerad jord
Fyll krukan eller lådan med såjord, sandblandad torvmull eller så lägger man ett 2–3 cm tjockt lager med kompostjord i botten och fyller upp resten med sand.
Vill man sätta fler än 50 stycken är det bra att göra i ordning en större låda som det går att lägga glas eller plast över. Djupet på krukan eller lådan bör vara minst 10–12 cm.

Så tar du örtartade sticklingar
Det är alltid toppsticklingar som lyckas bäst, även om man i nödfall kan dela upp ett skott i flera delar. Då bör det vara ett bladpar eller minst två blad på varje del och skotten skärs av snett alldeles under ett bladfäste. Är det stora blad på sticklingarna bör cirka hälften av bladen skäras bort, annars blir avdunstningen för stor.

Toppsticklingar bör inte vara stora. Beroende på växtart är en längd mellan 8–15 cm tillräcklig. För t ex ölandstok är 8 cm tillräckligt och för poppel 15 cm.
Sticklingen skärs alltid av snett strax under ett bladfäste där det finns som mest rotbildande hormoner. Sedan bryter eller skär man försiktigt bort bladstjälkar så att det blir en 3–4 cm bladlös del på sticklingen. Denna del ska stickas ner i sandbädden så djupt att nedersta bladen är strax ovanför sanden.

Vissa växter kan vara mycket svåra att få rötter på. För att öka chanserna till rotbildning på sådana växter kan man sätta sticklingarna i salixvatten, se nedan.
De sticklingar som inte behöver salixvatten bör ändå få stå i vatten ett par timmar innan de sätts i lådan eller krukan.

Sätta örtartade sticklingar i kruka eller låda
För att inte skada den fina snittytan på sticklingen när den sätts ner i krukan eller lådan görs först ett hål med t ex en blompinne eller penna.
Sätt sticklingarna 4–5 cm djupt.

SKÖTSEL AV ÖRTARTADE STICKLINGAR I LÅDA ELLER KRUKA INOMHUS
Den sticklingsförökning som man har inne ska alltid täckas med en plastpåse med några små lufthål på för att sticklingarna ska kunna rota sig.

Har sticklingarna satts i kruka sänks den ner i ljummet vatten under ett par timmar. Därefter träs en plastpåse med några lufthål över krukan. Sätt i några pinnar i krukan så att plastpåsen inte ligger an mot sticklingarna. Har man en låda kan man trä en större genomskinlig plastpåse över lådan.
Vattna genom att sänka ner krukan eller lådan till en tredjedel i ljummet vatten 2–3 gånger i veckan under ca 30 minuters tid. Eller så vattnar man försiktigt uppifrån.

Placera krukan eller lådan på en solig plats i ett fönster, på en balkong eller mot en varm vägg utomhus. Den första veckan måste sticklingarna skyddas mot sol med t ex fiberduk. Vattna genom att sänka ner krukan eller lådan till en tredjedel i ljummet vatten med 3–5 dagars mellanrum i 3–4 veckor tills sticklingarna är rotade och har börjat växa.

De första två veckorna bör sticklingarna duschas ett par gånger dagligen så att det blir riktigt fuktig luft i plastpåsen.

Skötsel av örtartade sticklingar i lådor i växthus
För den som ska sköta sin sticklingsförökning i växthus är det lämpligt med motsvarande sålådor som beskrivs ovan. De kan givetvis vara betydligt större och flera. Dessa lådor fylls på samma sätt som lådan på fönsterbrädan.
Sticklingarna bör duschas 1–3 gånger dagligen beroende på sol och värme. Är det mulet och inte så varmt räcker det med en gång per dag. Går det att hålla fuktig luft i växthuset (inte bra för tomatplantor) behöver de inte täckas med plast längre än under första veckan.

OMPLANTERING AV ÖRTARTADE STICKLINGAR
Det tar mellan tre och sex veckor innan sticklingarna är tillräckligt rotade för att kunna flyttas. De sticklingar som stått inomhus måste först vänjas vid uteliv innan de planteras ut. Ställ ut dem på en solig plats men skydda dem mot sol den första veckan. Örtartade sticklingar är något ömtåligare än vedartade sticklingar när de ska flyttas till den första växtplatsen, men i gengäld är rotningsprocenten betydligt större.

Läge: Den plats de nu ska växa på bör vara i ett soligt och vindskyddat läge. Det går att sätta dem i vanlig trädgårdsjord om det är en plats där växterna säkert övervintrar, men det är alltid en fördel att sätta dem i sandbädd (naturgrus 0–8 mm). Då är risken för vinterskador liten även om man bor i mycket ogynnsamma växtlägen. Dessutom slipper man problem med ogräs och plantorna växer mycket snabbare än när de sätts i jord.

Planteringsbäddar: Oavsett om bädden består av sand eller jord bör den vara något upphöjd så att vatten lätt rinner av på hösten. En meterbred bädd bör vara ca 10 cm högre i mitten än vid sidorna och något högre än omgivande mark, allt för att få en säkrare övervintring.

Jord: Används jord i bädden bör den vara lucker. Den behöver inte vara gödslad och får absolut inte innehålla torvmull om man vill undvika frostskador. Sandbädden bör vara ca 30 cm djup och bestå enbart av sand. Det är en fördel att lägga ett lager tidningar i botten av bädden för att inte fleråriga ogräs ska tränga upp genom sanden.

Vattning: Genomvattna sticklingarna rikligt före utplanteringen, som helst bör ske på kvällen eller en mulen dag.

Toppning: Sticklingar som vuxit mycket kraftigt bör toppas så att den vekaste delen klipps bort före utplanteringen, dock inte på de sticklingar som ska bli till träd.

SKÖTSEL AV ÖRTARTADE STICKLINGAR ANDRA ÅRET
Perenna växter: Kan i regel sättas på den slutliga växtplatsen redan på hösten andra året.
Plantor som ska bli till en häck: Planteras om en gång på hösten andra året för att nästa höst planteras som häck.
Prydnadsbuskar: Ska klippas ner andra hösten så att de förgrenar sig bra och även planteras om ytterligare en gång, eller sättas direkt på slutliga växtplatsen om de växt bra.
Plantor som ska bli till träd: Planteras om varje höst i 3–5 år. Varje sensommar stammas de upp. Man klipper då bort några grenar nerifrån tills det blivande trädet fått en stamhöjd på 1,5–2,0 meter. Då toppas det, så att det förgrenar sig bra, men se till att det fortfarande växer ett skott rakt upp som stam. Blir grenarna alltför veka kan de klippas av, så att halva längden eller en tredjedel blir kvar på varje.

Sticklingar i dubbelkruka.

Ett effektivt sätt att rota sticklingar är att sätta dem runt kanten i en dubbelkruka. Tipset kommer från den engelske trädgårdsmästaren Alan Thomas. Stickling rotar sig snabbare om de sticks ned intill kanten på krukan. Anledningen är att när rötterna möter krukkanten grenar de sig och därmed ökar antalet rötter snabbare än om sticklingen sätts i mitten. Foto: Alan Thomas

SÄTTA ÖRTARTADE STICKLINGAR I DUBBELKRUKA

En stickling rotar sig snabbare om den sticks ned intill kanten på krukan. När rötterna möter krukkanten grenar de sig och därmed ökar antalet rötter snabbare än om sticklingen sätts i mitten.

Så gör man en dubbelkruka.

Så här enkelt gör man en dubbelkruka för sticklingar! Foto: Alan Thomas

Gör så här:
Välj en kruka med cirka 12 cm diameter. Lägg i 3–4 cm näringsrik jord. Placera en mindre kruka med cirka 8 cm diameter ovanpå bottenfyllningen i den större krukan. Fyll runt kanterna med såjord eller sand.
Placera 6–10 sticklingar runt kanten på krukan. Vattna och ställ på en skuggig plats eller allra helst i en kallbänk. Håll jorden/sanden fuktig men inte våt.
En 12 cm kruka rymmer cirka 10 sticklingar och ett vanligt krukbrätte för åtta krukor kan alltså rymma upp till 80 sticklingar på en yta av endast 25 x 55 cm!
Sticklingarna sköts därefter som beskrivs ovan under rubriken ”Skötsel av örtartade sticklingar i låda eller kruka inomhus”.

SÅ GÖR DU SALIXVATTEN

Du behöver färska skott av valfri Salix-art som t ex vide, sälg eller pil.
Klipp dem i centimeterstora bitar och lägg dem i en burk med vatten.
Ställ sticklingarna i salixvattnet i minst 12 timmar, gärna 24 timmar innan de sätts i lådan eller krukan.
För lättrotade sticklingar märks ingen skillnad, men för t ex azalea blir det minst 50 procent bättre resultat.

ÖRTARTADE STICKLINGAR I BÄNK UTOMHUS

Vill man sätta många sticklingar är det praktiskt att bygga en kallbänk utomhus.

För förökningen i bänk utomhus krävs en plats där solen lyser så många timmar som möjligt. Där lägger man en träram som bör vara 20–30 cm hög. Lägg först tidningar ovanpå marken och sedan ett 5 cm tjockt lager av Ekoblandning, såjord eller kompostjord. Fyll därefter i sand. Det bör vara cirka10 cm mellan sandytan och övre kanten på ramen. Sanddjupet bör vara minst 10 cm.
Har man en lägre ram går det bra att först gräva bort jord 10–15 cm djupt, lite innanför ramen, så att den ligger på markytan. Fyll den på samma sätt som tidigare beskrivits.

Sticklingar i kallbänk

En enkel kallbänk är lätt att bygga själv. Den här kallbänken är cirka 2,5 x 1 meter och rymmer 500 till 2000 sticklingar beroende på vilken metod som används. Den övre delen av ramen är täckt med polyetenplast som är målad med vit emulsionsfärg på undersidan för att ge lagom skugga till sticklingarna. Plasten håller i 3–4 år. Foto: Alan Thomas

Skötsel av sticklingar i bänk utomhus
Sticklingarna i bänken måste skuggas mot sol i en månads tid. Det lättaste är att skugga glaset eller plasten med skuggfärg eller lägga över en fiberduk. Rätt kraftig skuggning behövs i början. Efter ett par veckor minskas skuggningen något.
Dessa sticklingar bör duschas 1–3 gånger dagligen beroende på sol och värme. Är det mulet och inte så varmt räcker det med en gång per dag.
Efter cirka en månad börjar sticklingarna att skjuta nya blad. För vissa arter går det fortare och då görs det större hål på plastpåsarna inomhus. Glaset på bänken lyfts upp på ena sidan så att det blir en liten springa på 1–2 cm under några timmar mitt på dagen.

Övervintring av örtartade sticklingar i bänk
Av de bänkförökade sticklingarna kan de svagväxande arterna få stå kvar i bänken över vintern. Dessa bör då nässelvattnas en gång i veckan till dess de inte växer längre på grund av låg temperatur.

Oavsett växtart kan man sätta alla plantor på samma avstånd första omplanteringen, 10–15 cm mellan raderna och cirka 10 cm mellan plantorna i raden.

Vattna och täck sand- eller jordytan med ett 5 cm tjockt lager gräsklipp. Skugga därefter växterna med fiberduk, som inte får ligga direkt på växterna utan 15–20 cm över dem.

De första två veckorna duschas växterna när det är sol och vattnas, om än sparsamt, så att de går i vila så fort som möjligt.

När marken börjar frysa täcks plantorna med granris eller grön fiberduk. Är det lite snö under vintern bör man skrapa ihop och lägga över plantorna så att de täcks.