Trädgård Allt om pyralider

klopyralidskadat tomatskott

Klopyralidskadat tomatskott jämfört med ett friskt tomatskott (underst).

Allt du behöver veta
om pyralider i gödsel för odling

Samlad kunskap om förekomst och förgiftningsskador av bekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid (pyralider) i fritidsodlingar.

Text: Lotta Flodén (2022)

2020 uppmärksammade odlaren och journalisten Lena Israelsson märkliga skador på olika odlade grönsaksväxter, främst på tomater. Ekologiskt odlade växter visade konstigt nog tydliga tecken på pyralidförgiftning.

Till slut kunde man dra slutsatsen att vissa organiska, även ekologiska och KRAV-märkta gödselmedel i handeln mot förmodan innehöll pyralider. Nu kräver fritidsodlarna ett stopp för pyralider.


Kampnjbild för stopp av pyralider

BIDRA TILL ETT STOPP FÖR PYRALIDER!
Skriv under här


Kraftig pyralidskada på tomat.

Typiska förgiftningsskador av klopyralid. Bladen blir missbildade och förvridna.

Vad är pyralider?
Pyralider är godkända bekämpningsmedel som används i kommersiella odlingar för att bekämpa ogräs i bland annat odlingar av olika sorters sädesslag, raps, majs och sockerbetor. Pyralider bryts ned mycket långsamt och kan därför spridas med besprutade växtrester och avföring från djur som utfodrats med besprutat spannmål.

Hur hamnar pyralider i gödsel?
Restprodukter från pyralidbesprutade grödor används som organisk tillsats i organiska gödselmedel, förvånande nog även i ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Vad heter restprodukten?
Restprodukten kan ha många olika namn, så var alltid uppmärksam när innehållsförteckningen på gödsel- eller jordprodukter innehåller:
– Vinass
– Vegetabiliska råvaror
– Kompost av vegetabiliskt ursprung
– Vegetabiliska ämnen från livsmedel och foderindustrin
– Organisk näring

I vilka produkter kan det finnas pyralider?
Tyvärr har det visat sig att det inte bara är organiska näringslösningar som kan innehålla pyralider. Pyralider har nu även hittats i ko-, häst-, får- och hönsgödsel. När djuren utfodras med besprutat spannmål hamnar pyraliderna i avföringen, vilket gör gödseln oanvändbar för odling av känsliga växter.

Påsförpackad planteringsjord och såjord
Flera fabrikat av planteringsjord och såjord har analyserats och i ingen av jordarna har man kunnat hitta mätbara halter av pyralider. Se tabell nedan.

Mineralgödslade produkter innehåller aldrig pyralider
Mineralgödsel (konstgödsel och handelsgödsel) framställs alltid utan organiskt material, så flytande näring där näringsämnena kommer från mineralgödsel och jord som är gödslad med mineralgödsel är alltid helt fria från pyralider.


ANALYSERADE PÅSJORDAR

Analyserade påsjordar.

Analyserade jordprodukter 2021. Analys: FOR. Se större bild här

ANALYSERADE GÖDSELPRODUKTER

Tabell med analyserade gödselprodukter.

Analyserade gödselprodukter. Analys: FOR. Se större bild här

OLIKA ORGANISKA VÄXTNÄRINGSPRODUKTERS INNEHÅLL AV KLOPYRALID OCH
INNEHÅLL AV KLOPYRALID I TOMATPLANTOR GÖDSLADE MED FLYTANDE ORGANISK VÄXTNÄRING

Tabeller med resultat från laboratotieanalys av olika organiska växtnäringsproduktersinnehåll av klopyralid.

Vänstra tabellen: Resultat från laboratorieanalys av olika organiska växtnäringsprodukters innehåll av klopyralid. Högra tabellen: Resultat från laboratorieanalys av klopyralid i tomatplantor gödslade med flytande organisk växtnäring. E.D. = Ej Detekterat. Större bild här

Läs FORs rapporter med tabellerna här:
FOR: Analys av påsjord och organiska gödselprodukter (2021)
FOR: Rester av bekämpningsmedel i växtnäring – Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring


BIOTEST
– Ett enkelt sätt att kolla om din växtnäring eller gödsel innehåller pyralider

Gör så här:
– Fröså sammanlagt fyra krukor med bönor i samma sorts jord.
– När bönorna grott och börjat bilda blad så vattnas hälften av krukorna med ekologisk/organisk näring enligt tillverkarens rekommendationer och de andra enbart med vatten som kontroll.
– Var noga så att det inte kommer någon näringslösning i kontrollkrukorna.
– Senast efter två veckor kommer eventuella symptom att märkas. Oftast syns symptom redan efter sju dagar.

Gör så här om du har konstaterat pyralidförgiftning:
– Ta bilder på skadorna och kassera näringen.
– Kontakta tillverkaren och berätta om dina observationer.
Här kan du se hur pyralidskador ser ut på ärtplantor och flera andra växter

Pyralidskadade bönor.

Ett enkelt sätt att testa om jorden eller gödseln innehåller pyralid är att göra ett biotest. Det innebär att man sår t ex ärtor eller bönor i misstänkt jord eller gödslar med misstänkt gödsel och jämför med samma gröda odlad i pyralidfri jord. På bilden syns typiska pyralidskador på bönor. Nybildade blad är kupade och vid kraftig förgiftning blir stjälkarna skruvade och bladen blir smala och återbildade. Här finns bilder på pyralidskadade ärtplantor.


Blommande potatisplanta av sorten Campina

Potatis är en av många växter som är känsliga för pyralider. Här blommar sorten ’Campina’.

VÄXTFAMILJER SOM ÄR KÄNSLIGA FÖR PYRALIDER:
Asterväxter, Asteraceae
Ex: Dahlia, jordärtskocka, kronärtskocka, ringblomma, sallat, solros.
Här hittar du alla släkten i familjen asterväxter

Potatisväxter, Solanacaea
Ex: Paprika, physalis, potatis, tomat.
Här hittar du alla släkten i familjen potatisväxter

Slideväxter, Polygonaceae
Ex: Rabarber, ormrot.
Här hittar du alla släkten i familjen slideväxter

Ärtväxter, Fabaceae
Ex: Bönor, ärtor.
Här hittar du alla släkten i familjen ärtväxter

Bilder på pyralidskador
Här kan du se pyralidskadade plantor från de olika växtfamiljerna

Tabell över olika växters känslighet för klopyralid.Tabell ovan (större bild här):
Olika växters känslighet för klopyralid. Observera att två enheter används i tabellen ppm (miljondel, till exempel mg/kg i jord) och ppb (miljarddel, till exempel μg/kg i jord). När enbart känslig noterats så innebär det att växterna konstaterats vara känsliga men inga mängder har redovisats. Ljusmarkerade fält indikerar extra känsliga växter. Källa: Recycled Organics Unit (2006).

Läs hela FORs rapport här:
Rester av bekämpningsmedel i växtnäring – Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring

Källor:
Koloniträdgårdsförbundet: Stallgödsel som misstänkts vara kontaminerad av bekämpningsmedlet klopyralid

FOR: Symtomrapport, bilder på pyralidskadade växter


FAKTA OM PYRALIDSKADOR I FRITIDSODLINGAR SOM HITTILLS DOKUMENTERATS

FOR (Fritidsodlarnas riksorganisation):
Pyralidaffären

Rester av bekämpningsmedel i växtnäring (2021)
Här finns även tabeller på:
– Olika växters känslighet för klopyralid
– Resultat från laboratorieanalys av olika organiska växtnäringsprodukters innehåll av klopyralid
– Resultat från biotest med åkerböna. Plantorna gödslades enligt tillverkarnas rekommendationer. Symptom avlästes två veckor efter behandling

Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter – Vad betyder det för fritidsodlare? (2021)

Analys av påsjord och organiska gödselprodukter (2021)
Här finns tabeller över analyserade gödsel- och jordprodukter

Fortsatta problem med bekämpningsmedel i organisk gödsel – Erfarenheter från odlingssäsongen 2021 (2022)
Bland annat tabeller på analyserade organiska växtnäringsprodukter, planteringsjordar och stallgödsel, halm, ensilage och växter.

Ogräsmedel godkända för användning i Sverige som innehåller pyralider (aminopyralid, klopyralid eller pikloram) (2022)

Symtom och kännetecken på pyralidförgiftning. Bilder på pyralidskadade växter (2022)

Lena Israelssons blogg ”ODLA MAT med Lena Israelsson”:
Var hittar jag pyralidfri jord och näring? (2022)

Odlaren Lena Israelsson (facebook):
På sin facebooksida rapporterar Lena Israelsson det senaste om pyralidskandalen.
Till Lena Israelssons facebooksida ”Odlaren Lena Israelsson”

Alternativ till pyralidförgiftad näring

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund:
Viktigt att tänka på för dig som hanterar halm och gödsel

KRAV:
KRAV har infört nya regler för jord och växtnäring (mars 2022)

KEMI (Kemikalieinspektionen):
Rester av växtskyddsmedel via blommor och trädgårdsprodukter