Trädgård Allt om pyralider

klopyralidskadat tomatskott

Klopyralidskadat tomatskott jämfört med ett friskt tomatskott (underst).

Allt du behöver veta
om pyralider i gödsel och jord

Samlad kunskap om förekomst och förgiftningsskador av bekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid (pyralider) i fritidsodlingar.

Text: Lotta Flodén (2023)

2020 uppmärksammade odlaren och journalisten Lena Israelsson märkliga skador på olika odlade grönsaksväxter, främst på tomater. Ekologiskt odlade växter visade konstigt nog tydliga tecken på pyralidförgiftning.

Till slut kunde man dra slutsatsen att vissa organiska, även ekologiska och KRAV-märkta gödselmedel i handeln mot förmodan innehöll pyralider. 2022 kom även flera rapporter om pyralidskador orsakade av oekologisk halm, organiskt gödslad planteringsjord samt häst-, ko- och hönsgödsel från gårdar. KRAV har nu skärpt sina regler vilket förhoppningsvis ger säkrare KRAV-märkta produkter. Bilder på pyralidskadade växter

2023: Många jordproducenter har ersatt naturgödsel med biofer
Många av marknadens jordproducenter har helt eller delvis bytt ut naturgödseln mot biofer som är en restprodukt från slakteriindustrin och som anses vara pyralidfritt.

Rapportera misstänkta pyralidskador 2023


Listor på pyralidfri jord och gödsel i handeln 2023

Senast uppdaterade 23-05-02

Jag bad företag som säljer förpackade jord- och gödselprodukter att skicka en lista på deras garanterat pyralidfria produkter 2023 och de flesta har svarat.
Pdf med alla listor


Kampanjbild för stopp av pyralider

Aktuellt från FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation

Text Ulf Nilsson, FOR

2023-05-03
Hjälp FOR säsongen 2023 – rapportera dina misstänkta pyralidskador
Har du växter som du misstänker skadats av pyralid? Genom att svara på enkäten och ladda ner en bild på din skadade växt hjälper du Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlet klopyralid och andra närbesläktade ämnen. Informationen är viktig för att kunna påverka beslutsfattare att förbjuda pyraliderna.
Rapportera dina misstänkta pyralidskador här

23-03-28
FOR fortsatte sitt arbete med att samla in information från drabbade odlare under hela 2022
Fler än 100 fritidsodlare svarade på vår enkät – och de är bara toppen av isberget. Liksom tidigare år är det framförallt tomater och chiliplantor som skadats och mer än en fjärdedel misstänkte att pyraliden följt med den naturgödslade påsjorden.
Under 2022 fanns inte tillräckligt med tid eller ekonomiska resurser inom FOR för att genomföra något större antal analyser och uppföljningar. Utrymme fanns dock för att analysera pyralidinnehåll i ett fåtal organiska växtnäringsprodukter i konsumentförpackningar. Av nio inskickade prov innehöll två hönsgödselprodukter klopyralid. Det finns därför anledning att använda hönsgödsel med försiktighet till pyralidkänsliga grödor – provodla alltid bönor eller ärtor först – innan hönsgödsel används till hela odlingen. Övriga analyser var negativa.
Läs hela rapporten här (pdf)


Kraftig pyralidskada på tomat.

Typiska förgiftningsskador av klopyralid. Bladen blir missbildade och förvridna.


Vad är pyralider?

Pyralider (främst klopyralid och aminopyralid) är godkända bekämpningsmedel som används i kommersiella odlingar för att bekämpa ogräs i bland annat odlingar av olika sorters sädesslag, raps, majs och sockerbetor.

Pyralider bryts ned mycket långsamt och kan därför spridas med besprutade växtrester, halm från besprutade åkrar och avföring från djur som utfodrats med besprutat spannmål.

Hur hamnar pyralider i påsförpackad jord och gödsel?
Restprodukter från pyralidbesprutade grödor används av kommersiella jord- och gödselproducenter som organisk tillsats i organiska gödselmedel. Djurgödsel från djur som fodrats med oekologiskt foder kan också innehålla pyralider.

Vad kallas restprodukten från växter som används som gödselmedel?
Restprodukten kan ha många olika namn, så var alltid uppmärksam när innehållsförteckningen på gödsel- eller jordprodukter innehåller:
– Vinass
– Vegetabiliska råvaror
– Kompost av vegetabiliskt ursprung
– Vegetabiliska ämnen från livsmedel och foderindustrin
– Organisk näring

Risk för pyralider i alla naturgödslade jord- och gödselprodukter som finns i handeln
Som det ser ut nu (januari 2023), så är ingen naturgödslad jord- eller påsförpackad naturgödselprodukt i handeln garanterat pyralidfri.
Ett stort problem för både tillverkare och konsumenter är att det har visat sig att halten av pyralider kan skilja sig mellan olika batcher (tillverkningsperioder) av samma märke och produkt. Det innebär att samma fabrikat av jord kan ge skador vid ett tillfälle men inte vid ett annat.

Pyralider i halm och gödsel från gårdar
Pyralider har även hittats i halm, ko-, häst-, får- och hönsgödsel som hämtats på gårdar. När djuren utfodras med besprutat spannmål hamnar pyraliderna i avföringen, vilket gör gödseln oanvändbar för odling av känsliga växter. Blandas gödseln med besprutad halm, så blir gödseln pyralidförgiftad även om djuren fått pyralidfritt foder.

Pyralidfria gödselmedel
Mineralgödsel (konstgödsel och handelsgödsel) framställs alltid utan organiskt material, så flytande näring där näringsämnena kommer från mineralgödsel och jord som är gödslad med mineralgödsel är alltid helt fria från pyralider.

Biofer är en gödselprodukt som baseras på slaktavfall och som antas vara pyralidfri.

Lusernpellets används som proteinrikt djurfoder men fungerar även att gödsla med. Läs om Lena Israelssons erfarenheter av lusernpellets här

Färskt och lagrat gräsklipp/grönmassa. Färskt gräsklipp, gärna blandat med andra klippta växter är lika näringsrikt som kogödsel. Läs om hur du gödslar med gräsklipp/grönmassa här

Biohumus, består endast av maskbajs


Så här gör du ett biotest

– Ett enkelt sätt att kolla om din växtnäring eller gödsel innehåller pyralider

Biotest med flytande gödselmedel:
1. Fröså sammanlagt fyra krukor med bönor eller ärtor i samma sorts jord.
2. När bönorna grott och börjat bilda blad så vattnas hälften av krukorna med ekologisk/organisk näring enligt tillverkarens rekommendationer och de andra enbart med vatten som kontroll.
3. Var noga så att det inte kommer någon näringslösning i kontrollkrukorna.
4. Senast efter två veckor kommer eventuella symptom att märkas. Oftast syns symptom redan efter sju dagar.

Biotest med misstänkt jord eller gödsel:
1. Så två krukor med bönor eller ärtor i den misstänkta jorden eller gödseln.
2. Så två andra krukor med bönor eller ärtor i garanterat pyralidfri jord som kontroll.
3. Vattna endast med vatten.
4. Senast efter två veckor kommer eventuella symptom att märkas. Oftast syns symptom redan efter sju dagar.

Gör så här om du har konstaterat pyralidförgiftning

– Ta bilder på skadorna och reklamera produkten där du köpt den.
– Kontakta tillverkaren och berätta om dina observationer.
– Rapportera skadorna till FOR, Fritidsodlingens riksförbund. Rapportera här

Här kan du se hur pyralidskador ser ut på ärtplantor och flera andra växter

Pyralidskadade bönor.

Ett enkelt sätt att testa om jorden eller gödseln innehåller pyralid är att göra ett biotest. Det innebär att man sår t ex ärtor eller bönor i misstänkt jord eller gödslar med misstänkt gödsel och jämför med samma gröda odlad i pyralidfri jord. På bilden syns typiska pyralidskador på bönor. Nybildade blad är kupade och vid kraftig förgiftning blir stjälkarna skruvade och bladen blir smala och återbildade. Här finns bilder på pyralidskadade ärtplantor.


Blommande potatisplanta av sorten Campina

Potatis är en av många växter som är känsliga för pyralider. Här blommar sorten ’Campina’.

Växtfamiljer som är känsliga för pyralid

Asterväxter, Asteraceae
Ex: Dahlia, jordärtskocka, kronärtskocka, ringblomma, sallat, solros.
Här hittar du alla släkten i familjen asterväxter

Potatisväxter, Solanacaea
Ex: Paprika, physalis, potatis, tomat.
Här hittar du alla släkten i familjen potatisväxter

Slideväxter, Polygonaceae
Ex: Rabarber, ormrot.
Här hittar du alla släkten i familjen slideväxter

Ärtväxter, Fabaceae
Ex: Bönor, ärtor.
Här hittar du alla släkten i familjen ärtväxter

Bilder på pyralidskador
Här kan du se pyralidskadade plantor från de olika växtfamiljerna

Tabell över olika växters känslighet för klopyralid.Tabell ovan (större bild här):
Olika växters känslighet för klopyralid. Observera att två enheter används i tabellen ppm (miljondel, till exempel mg/kg i jord) och ppb (miljarddel, till exempel μg/kg i jord). När enbart känslig noterats så innebär det att växterna konstaterats vara känsliga men inga mängder har redovisats. Ljusmarkerade fält indikerar extra känsliga växter. Källa: Recycled Organics Unit (2006).

Läs hela FORs rapport här:
Rester av bekämpningsmedel i växtnäring – Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring

Källor:
Koloniträdgårdsförbundet: Stallgödsel som misstänkts vara kontaminerad av bekämpningsmedlet klopyralid

FOR: Symtomrapport, bilder på pyralidskadade växter


FAKTA OM PYRALIDSKADOR I FRITIDSODLINGAR SOM HITTILLS DOKUMENTERATS

FOR (Fritidsodlarnas riksorganisation):
Pyralidaffären

Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter – Vad betyder det för fritidsodlare? (2021)

Ogräsmedel godkända för användning i Sverige som innehåller pyralider (aminopyralid, klopyralid eller pikloram) (2022)

Symtom och kännetecken på pyralidförgiftning. Bilder på pyralidskadade växter (2022)

Lena Israelssons blogg ”ODLA MAT med Lena Israelsson”:
Var hittar jag pyralidfri jord och näring? (2022)

Odlaren Lena Israelsson (facebook):
På sin facebooksida rapporterar Lena Israelsson det senaste om pyralidskandalen.
Till Lena Israelssons facebooksida ”Odlaren Lena Israelsson”

Alternativ till pyralidförgiftad näring

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund:
Viktigt att tänka på för dig som hanterar halm och gödsel

KRAV:
KRAV har infört nya regler för jord och växtnäring (mars 2022)

KEMI (Kemikalieinspektionen):
Rester av växtskyddsmedel via blommor och trädgårdsprodukter