TRÄDGÅRD ekoblandning

Ekoblandning – näringsrik och miljövänlig
Du gör den själv!

Text: Nils Åkerstedt

Ekoblandningen är en universalblandning som inte på något sätt påminner om varken den gamla typen av blomjord eller den som säljs i handeln. Eftersom den därför inte kan kallas blomjord heter den Ekoblandning, efter en namntävling i Radio Västernorrland.

Gräsklipp och sand ger friska växter
Det enda som behövs för att tillverka Ekoblandning är gräsklipp och sand. Gräsklipp har man som regel på några meters avstånd. Sand finns ofta på nära håll där man säljer jord, grus, stenmjöl m m. Den typ som skall användas vid tillverkning av ekoblandningen skall bestå av sandkorn av storleken 0-8 mm.
Ytterligare en fördel ur miljösynpunkt när man använder ekoblandningen är att man inte behöver gödselvattna krukväxter och andra växter som planteras i denna blandning upp till 6 månader efter in- eller omplantering. Så länge finns det tillräckligt med näring i blandningen för att växterna skall växa fint och blomma rikt.
Det råder inte heller någon tvekan om att de växter som planteras i denna blandning håller sig friskare än de som planteras i de typer av blomjord som till största delen består av torvmull.

Tillverkning av Ekoblandning
När som helst under växtsäsongen när gräsklippet är saftigt grönt kan man göra denna blandning. Det som behövs för omplantering av krukväxter och plantuppdragning kan man lämpligen göra på eftersommaren då behovet av gräsklipp för marktäckning inte är så stort. Det går dock att spara den färdiga blandningen i minst två år utan att den försämras.

1. Det nyslagna gräsklippet blandas med sand, hälften av vardera. För den som har tillgång till en cementblandare är den utmärkt att använda, men annars kan man blanda i en stor bunke eller i en skottkärra.
Eftersom sand är tyngre än gräsklipp rinner sanden ner varför det är svårt att blanda mycket på en gång. Blanda därför inte mer än 5-10 liter av vardera sand och gräsklipp åt gången.

2. Lägg sedan blandningen i en eller flera färgade plastsäckar, allt efter behov. Tänk på att det sjunker ihop till bara drygt halva mängden till våren.

3. Säckarna med blandningen skall knytas till så att det blir lufttätt. Sedan kan de ställas på en skuggig plats ute över vintern.

4. Oavsett när denna blandning görs måste den vara orörd i minst två månader innan man kan använda den till inplantering av växter. Och det är mycket viktigt att innehållet i säckarna töms ur och luftas i 4-6 dygn innan det används.Rör gärna om i blandningen några gånger under denna tid.

Till krukväxter, sticklingar och utplaneringsväxter
Denna blandning används som den är till omplantering av krukväxter och till inplantering av sticklingar och utplanteringsväxter. Vill man förbättra den fuktbevarande förmågan i blandningen kan man blanda i antingen ca 20% kompostjord eller 10% torvmull eller köpjord. Men det är bara för att inte växterna skall behöva vattnas så ofta. De växer och blommar lika bra utan denna inblandning. Blandar man in mera av kompost, torvmull eller köpjord blir resultatet sämre.

Såjord
Såjord kan tillverkas av denna blandning, men då skall allt gräs sållas bort så att det blir endast sand kvar. I den finns då den mängd näring som behövs för frösådden. Har man mogen kompost, som är minst två år gammal, kan man blanda ut sanden med sållad kompost i lika stora mängder.

Skolningsjord
För skolningsjord blandas grundblandningen ut med 50-75 % sand.
För vissa växtarter, som lejongap och petunia, är det lämpligt med den större mängden sand. Men för kraftigare växtarter, som t ex tagetes, behövs det mindre sand. För tomater och gurka kan huvudblandningen användas som den är. Till orkidéer, som behöver rikligt med luft, blandas ekoblandningen ut med grovmalen bark, men för t ex Venussko går det utmärkt med ekoblandningen som den är.