TRÄDGÅRD Nässelvatten

Nässelvatten

Text: Nils Åkerstedt

Nässelvatten fungerar som vanlig flytande näring man kan köpa, men ger bättre tillväxt och har alla näringsämnen i rätt proportioner för växterna.

Packa nässlor med blad och stjälkar tätt i en hink eller bunke och slå på vatten. Välj helst nässlor från en äng. Unga nässlor inehåller högre halter av de viktiga näringsämnena kväve, fosfor och kalium (NPK), så passa på att plocka under vår och försommar. Nässlor från andra ställen och andra delar av året går också bra.
Vill man ha ”rent” nässelvatten kan nässlorna läggas i en nätsäck. Då kommer inte stora växtrester med i gödselvattnet när det ska användas.
Nässelvatten börjar snabbt lukta rejält illa (en helt naturlig process vid nedbrytning av organiskt material) och då lockas flugor dit för att lägga ägg. Vill man slippa fluglarver i vattnet ska man täcka över kärlet med ett finmaskigt nät.
Nässelvattnet kan börja användas redan efter 3–4 dygn, men är bäst efter ca 14 dagar, men det kan även sparas i flera månader. Det går bra att fylla på nässlor och vatten vartefter.
Ett nässelvatten som stått i 14 dagar bör spädas – ta en del outspätt nässelvatten till nio delar vatten. Eller så blandar man tills det utspädda nässelvattnet har färgen av svagt te.

Lagra nässelvatten
För att ha tillgång till gödselvatten åt krukväxter och andra odlingar tidigt på våren innan nässlorna har börjat grönska, bör man på hösten tillverka nässelvatten för vinterförvaring.
Det finns kanske nässelvatten kvar sedan tidigare. Plocka då mera nässlor och lägg i samma kärl. Då går processen snabbare än om helt nytt vatten används. Den här årstiden är nässlorna rätt hårda i stjälkarna så de bör krossas innan de läggs i vattnet.
Låt blandningen stå tills det är risk för att vattnet fryser. Sila då ur vattnet och tappa upp det på plastflaskor eller dunkar allt efter behov. Förvara dem ute under vintern oavsett om innehållet fryser eller ej.

Lufta innan användning
När det är dags att börja gödselvattna en del växter fram i början av februari tömmer man först upp innehållet ur en flaska. Låt det stå öppet i några timmar innan det töms tillbaka. Då är det klart för användning. Denna urluftning är nödvändig om vattnet inte har varit fruset hela tiden eftersom det då kan bildas gaser eller syror som ibland kan skada vissa växter.
Detta övervintrade nässelvatten är ett utmärkt gödselvatten som sätter fart på vintertrötta växter och som kan användas vid plantuppdragning och till andra växter som har svårt att komma igång.