TRÄDGÅRD Förbättring av lerjord

Sprucken lerjord.

Lerjord är tung och svårarbetad men är näringsrik och håller fukt bra. Blanda i rikligt med organiskt material och håll alltid jorden täckt, så får du en fantastisk odlingsjord! Foto: Pixabay/CC0

Förbättring av lerjord

Text: Artikel ur ”Den biologiska trädgården, Del 1” av Nils Åkerstedt

Tung lerjord blir ypperlig odlingsjord om du undviker att trampa i den och håller den täckt med ett rejält lager med organiskt material.

Sand – ett dåligt råd
Ett ofta förekommande råd till den som har tung lerjord är att blanda sand i den för att göra jorden mera lättarbetad. Det kan ju förefalla vara naturligt, att om man kan blanda lerjord i sand för att förbättra den, kan även det motsatta ha samma verkan. Och visst kan man få lerjord mer lättarbetad om man tillför grov sand, men det blir bara en tillfällig förbättring. Dessutom måste man lägga på mellan 5–15 cm med sand som fräses ner och efter några år måste man göra om proceduren igen. Risken är att sanden bara gör jorden ännu mer kompakt.

Långvarig förbättring
För att få en mer långvarig förbättring och dessutom även tillföra näring samtidigt, ska man blanda i rikligt med organiskt material i jorden som t ex halvbrunnen kompost, gräsklipp, löv, klippt halm och skörderester. Men man måste vara aktsam så att det organiska materialet inte kommer för djupt ner i leran eftersom den har så svårt att släppa igenom luft.

Ytlig nerfräsning bäst
En ytlig nerfräsning av halmblandad naturgödsel och/eller annat organiskt material förbättrar lerjorden avsevärt, och att samtidigt lägga på sand är ingen nackdel, särskilt inte där man ska anlägga gräsmatta.

Håll jorden täckt
I trädgårdslandet har man tillfälle att genom marktäckning ytterligare förbättra jordens struktur. Läs mer om marktäckning här.

Läs mer om jordförbättring av lerjord:
”Jordförbättringsförsök på lerjord”, Fakta – Trädgård på Fritid, SLU Info/Växter