Odla med gräsklipp Boken om marktäckning – och om odling i sand

Boken om marktäckning – och om odling i sand

Boken om marktäckning
– och om odling i sand

Författare: Nils Åkerstedt
Copyright: Nils Åkerstedt och Natur och Trädgård Bokförlag AB

 

 

 

 

 

INNEHÅLL:
Kapitel 1. Därför fungerar gräsklipp/grönmassa
Här får du veta varför marktäckning med grönmassa fungerar och enkla grundregler för att lyckas.

Kapitel 2. Lagring av grönmassa och förbättring av odlingsjorden
Så lagrar du grönmassa så att du har gödning året om. Även om naturgödsel och jordförbättring.

Kapitel 3. Trädgårdslandets skötsel från höst till höst
Så sköter du trädgårdslandet under ett år.

Kapitel 4. Odling i sand, i gräsmatta och där det ”inte går”
Med sand och grönmassa kan man odla nästan var som helst.

Kapitel 5. Växthus och växthusodling
Att tänka på innan du sätter upp ett växthus. Så sköter du växthuset så att växterna trivs.

Kapitel 6. Grönsaksodling i växthus
Odling av tomater, gurka och sallat. Tomater och morötter i kruka.

Kapitel 7. Odla vindruvor i växthus
Med sand och grönmassa kan man odla vindruvor i norra Sverige.

Kapitel 8. Träd och buskar
Med sand och grönmassa ökas härdigheten för ömtåliga växter.

Kapitel 9. Perenner och sommarblommor
Få en rik blomning med sand och gräsklipp. Om liljor som trivs extra bra i sand. Så marktäcker du perennrabatten.

Kapitel 10. Förkultivering av utplanteringsväxter

Kapitel 11. Krukväxter
Alla krukväxter trivs i sand med gräsklipp. Skötseln blir lite annorlunda, läs här hur du gör.

Kapitel 12. Gräsmattan
Så här sköter du din gräsmatta på ett miljövänligt sätt. Mossbekämpning. Gödsling och toppdressing.

Kapitel 13. Komposten
Hur och vad ska man kompostera? Komposten på vintern.