Odla sparris i sand

Frösådd av sparris
Gödsling av sparris i sandbädd
Odla sparris i kruka

Sparris.

Odla sparris i sand – lösningen för kärva klimat

Text: Nils Åkerstedt

Det går bra att odla grönsparris även i kärvt klimat. Upp till zon 6. Lösningen är sand, gräsklipp och lite extra pyssel.

Även om det dröjer några år innan sparris är klar att skördas, så är den intressant att odla och ger dessutom skördar med delikat smak. Sparris trivs där det är lucker jord och därför trivs den mycket bra om den får växa i sand. När sparris planteras i sand klarar den sig bra även i zon 5, och kan med lite extra pyssel klara övervintringen i zon 6.
Det skall vara natursand med en kornstorlek mellan 0 till 8-l0 mm. Brukar kallas t ex betonggrus 08.

Både i kruka och på friland
Sparris kan odlas såväl i stora hinkar och krukor som på friland, men då bör det absolut vara i en sandbädd om odlingen sker i zon 5–6. I zon 4 är det en fördel att även där odla i sandbädd om läget inte är tillräckligt bra.
När man odlar sparris i hinkar och stora krukor bör man först lägga ett 5–10 cm tjockt lager med kompostjord i botten innan sandblandningen fylls ovanpå.

Växer snabbast i upphöjd sandbädd
Sanddjupet bör vara minst 30 cm, men 40–50 cm är givetvis fördelaktigare. Sand är varmare än jord vilket resulterar i att plantorna växer snabbare till skördeklar storlek. Är det en mycket bra odlingsplats, söderläge och väldränerad jord, kan sandbädden vara i jämnhöjd med den omgivande marken. Om sparrisbädden ligger 15–20 cm högre än jorden på sidorna blir det ett betydligt varmare klimat och snabbare tillväxt.

Snåla inte med bäddbredden
Bredden på sandbädden, både den delen som är nergrävd i jorden och den som är ovanför markytan, bör vara mellan 40-60 cm. Det förefaller kanhända att vara onödigt brett med 60 cm när plantorna sätts, men när de blivit 8-l0 år gamla fyller de ut detta utrymme.

Frösådd eller köpta plantor
Det finns färdiga plantor att köpa men det går också mycket lätt att själv föröka sparris genom frösådd. Det går lätt att skörda frö hos någon granne som har sparris när fröna på hösten mognat, men är det en gammal odling, kanske 40–50 år, är det betydligt säkrare att köpa frö från en fröfirma eller i en trädgårdsbutik.

Försprång med köpta plantor
Fördelen med att köpa plantor är att man kan börja skörda sparrisknopparna 3–4 år tidigare än när de egenhändigt sådda plantorna är klara för skörd. Den tredje våren efter planteringen kan ett till två skott per planta skördas.

Skördetid
Kommande år skördas alla skott som kommer före midsommar i södra delarna av landet, men för de övre odlingszonerna gäller skördedatum fram till mitten av juli. Får plantorna efter dessa datum växa fritt blir de mera rikgivande för varje år.


FRÖSÅ SPARRIS

För den som väljer att själv så frön till sin sparrisodling bör plantorna få växa i krukor de första två åren under förutsättning att det finns ett växthus eller bänk att odla dem i under tiden. Så fröna på våren i såjord eller i en blandning av 50% sand och 50% torv.

Omskolning och gödsling
Så fort fröplantorna är 5–l0 cm höga flyttas de över i 8–10 cm stora krukor. Använd endast sand i dessa krukor om avsikten är att senare odla denna sparris i sandbädd.
Näringen till dessa plantor bör då komma från lagrat gräsklipp, lägg ett 1–2 cm tjockt lager ovanpå sanden i krukorna. Färskt gräsklipp kan också användas, men det är svårare att lägga detta ovanpå de små krukorna.
Ett tredje alternativ är vattning med nässelvatten, även det är en bra gödselmetod.

Skötsel andra och tredje året
Andra året omplanteras plantorna till krukor som är 12–15 cm i diameter. Använd även nu sand och lägg gräsklipp ovanpå sanden i krukorna. Följande vår friplanteras dessa hemodlade plantor.

Plantering
Oavsett om det gäller köpplantor eller dem man dragit upp själv planteras de så djupt att tillväxtpunkten kommer 10–15 cm under marknivå, under förutsättning att de planteras i sandbädd.
Avståndet mellan plantorna kan variera mellan 30 till 50 cm.
Har plantorna kraftigt rotsystem som växt i flera varv runt nertill i krukan bör rötterna lösas upp försiktigt.


GÖDSLING AV SPARRISODLING I SANDBÄDD

De första två åren i sandbädden gödslas plantorna med gräsklipp som läggs på tidigt på våren.
Lägg gräset 5 cm tjockt och 20 cm brett i mitten av raden. Inte tjockare för då finns det en risk att veka skott på unga plantor får svårt för att komma upp.
Täck sanden på båda sidorna med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp.
Från det man börjar skörda sparris, om plantorna har växt bra, väntar man med att lägga på gräsklipp till efter skörden.
Vid odling i växtzoner över 5 bör resterna av gräsklippet tas bort på hösten när det gått 6–8 år efter planteringen. Detta för att sandbädden skall behålla sin luckra konsistens även i fortsättningen.


ODLING AV SPARRIS I KRUKA

Bor man i områden där klimatet gör sparrisodling svår eller närmast omöjlig kan man övervintra plantorna mycket säkert under förutsättning att det finns en frostfri plats där odlingskärlen kan stå över vintermånaderna.

Det kan också vara praktiskt att odla sparris i snygga krukor eller urnor om man har en liten tomt eller odlingsutrymmet på friland är begränsat. Det blir alltmer populärt att odla i urnor, både rosor, lågväxande buskar, perenna växter och sommarblommor. En kraftig sparrisplanta kan vara mycket dekorativ från eftersommaren och under hösten.

Färdiga plantor bäst
Det blir givetvis mera pyssel med vattning och gödsling när sparrisen skall växa i urna än när den är planterat på bädd. Det är en fördel att köpa plantor för denna odling, drar man upp plantorna genom frösådd dröjer det minst två år innan de kan planteras i en större urna.

Förberedelser
För att underlätta vattningen av urnorna läggs kompostjord i botten av dem. Ett 5–l0 cm tjockt lager räcker, men se först till att dräneringshålen är täckta med krukskärv eller liknande.

Plantering
Vid planteringen i urnan lämnas ett 5–8 cm stort utrymme upptill där gräsklippet skall läggas.
Används nyslaget gräsklipp läggs ett 10 cm tjockt lager, men används lagrat gräsklipp bör det inte vara tjockare än 3–5 cm beroende av hur mycket det har sjunkit ihop. För att inte gräsklippet skall torka i ytan läggs ett par centimeter sand ovanpå gräsklippet.

Gödsling
Gödslingen med gräsklipp skall göras varje försommar. Om resterna av sommarens gräsklipp avlägsnas på senhösten i samband med att sparrisstjälkarna klipps ner räcker det med omplantering med 5–7 års mellanrum. Får gräsklippsresterna vara kvar år efter år blir det alltför rikligt med humus i krukorna vilket minskar syretillförseln till rotsystemet.

Rotgallring
Sköter man sparrisodlingen väl med vattning och gräsklippsgödsling blir oftast rötterna så kraftiga att de måste gallras ur eller också kan plantorna delas med 6-8 års mellanrum.