TRÄDGÅRD Så lyckas du med sådd av pioner

Bergpioner.

Bergpion, Paeonia officinalis. Frön från rena arter ger samma avkomma som moderplantan förutsatt att de inte blivit pollinerade av någon annan art eller hybrid som vuxit i närheten.

Så lyckas du med sådd av pioner

Text: Eric Wahlsteen, landskapsingenjör, växtexpert och författare

Frösådd av pioner är fantastiskt roligt och dessutom ett billigt sätt att utöka sin samling.

Man bör veta att frön från hybridsorter (namnsorter) inte kommer att ge plantor med samma egenskaper och utseende som moderplantan. Men kan man leva med den vetskapen har man stora möjligheter att få fram plantor som ingen annan har. Frön från rena arter ger däremot samma avkomma om de inte råkat bli pollinerade av någon närstående pion av annan art eller sort.

Frökapsel av pion med äkta frön och skenfrön.

Frökapsel av korallpion. Det är bara de svarta fröna som kan gro, de röda är så kallade skenfrön som inte blivit befruktade.

Äkta frön är svarta, skenfrön är röda
Några arter producerar både befruktade frön och färgglada skenfrön som inte kan gro och då är det viktigt att känna till att det riktiga fröet är blåsvart medan skenfröet oftast är scharlakansrött.

Färska frön gror snabbast
Det bästa är om man har möjlighet att själv samla fröet direkt från den mognande frökapseln och samma dag så ut fröna.
Vet man att pionfröna är köpta och att de dessutom sås sent på året kan man vara förberedd på att merparten inte kommer att gro förrän andra våren.

Såjord för färska frön som sås direkt
Såjorden kan bestå av vanlig, ganska grov torvbaserad planteringsjord som inte bryts ned lika fort som den finfördelade jorden som säljs under produktnamnet såjord. Problemet med den marknadsförda såjorden är att den snabbt bryts ned och kompakteras i krukan och runt fröna. Detta inträffar ofta när en sådd inte gror första våren utan kräver ytterligare ett år för att gro, något som är vanligt om man sår lagrade eller gamla pionfrön.

Såjord för köpta frön eller frön som sås sent
Blanda ovan nämnda jord med hälften grus eller stenkross av storleken 2–4 millimeter. Detta gör att jorden bibehåller strukturen och att jorden lättare lossnar från rötterna när plantorna ska skolas om.

TRE SÄTT ATT SÅ PIONER

Fröplantor av pioner.

Eric Wahlsteen sår sina pionfrön i plastkrukor som får stå ute. Först andra våren efter sådd tittade karaktärsbladen fram. Om man sår helt färska frön kan kan de gro redan första våren.

SÅ I PLASTKRUKOR
Jord: Använd ganska grov torvbaserad planteringsjord, gärna blandad med hälften grus, 2–4 mm.

Gör så här:
Fyll plastkrukan till två tredjedelar med jord.

Lägg ett tunt lager med grus eller stenkross av dimensionen 2–4 millimeter på jorden och därpå placeras fröna.

Täck fröna till krukans kant med mer av samma stenkross och placera krukan ute, i en kallbänk eller i ett kallväxthus över vintern.

Pionfrö måste ha en kallperiod på två till tre månader för att gro, placera därför aldrig en pionsådd inomhus.

Beroende på hur sådden utvecklas kan den antingen skolas om redan följande försommar eller lämnas i sin såkruka ytterligare ett år.

Lämnas sådden i såkrukan är det klokt att gödselvattna försiktigt under vår och sommar för att sedan upphöra med gödning under sensommar och höst.


Pionsådd i vitmossa.

1: Frön av svavelpion sådda i vitmossa. 2: Frö från svavelpion som är placerade i fuktig vitmossa i augusti. Nu väntar tre månader i värme och sedan tre månader i kylskåp innan det är dags att plantera i krukor. 3: Det är viktigt att ha koll på fröna så att de inte hinner växa för mycket innan de krukas. Här är det dags att plantera! 4: Pionfröet skickar ut en lång rot innan bladen bildas. 5: Vitmossan kan ersättas med grov torv. 6: Ca sex månader gamla fröplantor.

SÅ I PLASTPÅSE/PLASTLÅDA
Såsubstrat: Fuktad jord, vitmossa, grov torv, pappershandduk, vermeculit eller något annat som håller fukt (det får absolut inte vara blött).

Gör så här:
Placera fröna i substratet och stoppa allt i en förslutningsbar plastpåse, glasburk eller genomskinlig plastlåda med lock. Placera i rumstemperatur.

När roten börjar synas och den har nått en längd av ett par centimeter (det tar allt från några veckor till flera månader) ska påsen/lådan placeras i cirka +4 °C (kylskåp funkar bra) i 2–3 månader. Man behöver titta till dem då och då, så att groddarna inte växer till för mycket.

Plantera groddarna försiktigt i såjord och sköt dem sedan som andra småplantor som ska planteras ut.

Fröplantorna kan behöva extra ljus om de planteras tidigt på våren.


Fröplantor av dillpion.

Fröplantor av dillpion, Paeonia tenuifolia, som såtts på friland.

SÅ PÅ FRILAND
Björn Krupke, pionexpert på Guldsmedsgårdens plantskola, sår sina pioner på friland för att den första roten som bildas på hösten ska få tillräckligt med utrymme.
Är fröna mogna på sommaren sår han direkt, annars spar han fröna och väntar till sommaren därpå.

Gör så här:
Mät upp en såyta i din trädgård, ytan anpassas efter hur mycket frö som ska sås.

Gräv ur befintlig jord ca 30 cm djupt och fyll sedan på med bra såjord, gärna med extra sand eller grus. Det är viktigt att jorden är väldränerad.

Märk upp platsen noga.

Vattna igenom och så ut fröna. Täck med ett tunt lager såjord. Vattna försiktigt.

Täck med halm eller liknande, så att jorden hålls fuktig.

Under hösten bildas en lång rot (upp till 30 cm lång!) och till våren tittar fröplantan upp och halmen tas bort.